Lidestol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

LIDESTOL nedir ve ne için kullanılır?

LİDESTOL, renksiz, homojen, kokusuz jeldir. 30 g’lık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

LİDESTOL, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

LİDESTOL, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlaklan ve ağrıları, soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi (endotrakeal entübasyon) sırasında anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LIDESTOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

LİDESTOL’ün yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir.

Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonlan) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler

genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir.

Advers etkiler sıklıklarına göre şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın

olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullamm sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.

Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü

Eger bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

LIDESTOL Nasıl Kullanılır?

Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir.

Bir seferde uyguladığınız LİDESTOL dozu 12.5 gramı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir.

Günlük 42,5-50 g LİDESTOL (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmayınız.

Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; uygun bir miktar LİDESTOL’ü uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz.

Çocuklarda Kullanımı

İlacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda, doktorunuz daha düşük bir doz önerebilin

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz.

Eğer LİDESTOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LIDESTOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LİDESTOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LİDESTOL’ü kullanmayı unutursanz

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LIDESTOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

LİDESTOL tedavisini sonlandırmanız durumunda bir yan etki yaşamanız beklenmez ancak tedavinizi sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

LIDESTOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIDESTOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer LİDESTOL ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz bu ürünü kullanmayınız.

LIDESTOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bakterilerin kana karıtşığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın
 • uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, LİDESTOL uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

 • Bilinen bir ilaç aleıjiniz varsa. LİDESTOL kullanırken dikkatli olunuz. Para-
 • aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) aleıj isi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.

 • LİDESTOL’ü etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu
 • kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.

 • Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında
 • uygulandığında kalp ritm bozukluklan, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

  “Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse doktorunuza danışınız.”

  LIDESTOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LIDESTOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece gebelik döneminde LİDESTOL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  LIDESTOL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 0.03 g metil paraben içermektedir. Aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Cilt ve mukozaya bölgesel uygulanan bir ilaç olan LİDESTOL’ün, diğer ilaçlar ile etkileşim göstermesi beklenmez.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LIDESTOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.