Levesto Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LEVESTO nedir ve ne için kullanılır?

 • LEVESTO 500 mg film kaplı tablet, 50 tabletlik PVC/Alüminyum blister ambalajlarda bulunur. Sarı renkli, oblong, bikonveks, iki yüzü çentikli, film kaplı tabletlerdir.
 • Levetirasetam epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
 • LEVESTO, 16 yaşından büyük hastalarda kısmi nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.
 • LEVESTO, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları anti epileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LEVESTO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

 • Uyuklama hali (Somnolans),
 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
 • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon),
 • Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Depresyon,
 • Duygusal değişkenlik/duygu durum dalgalanmaları,
 • Düşmanca davranış/saldırganlık,
 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite),
 • Kanda trombosit sayısında azalma,
 • Anormal davranışlar,
 • Kızgınlık,
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin karışıklığı (Konftizyon),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam),
 • Mental bozukluk,
 • İntihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit),
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit),
 • Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Hiperaktivite,
 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
 • İstemsiz titreme (Tremor),
 • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),
 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği),
 • Uykusuzluk (İnsomni),
 • Kişilik bozuklukları (davranış bozuklukları),
 • Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İştahsızlık (Anoreksi),
 • Kilo artışı,
 • Dönme hissi (Vertigo),
 • Çift görme,
 • Bulanık görme,
 • Kas ağrısı (Miyalji),
 • Kazara yaralanmalar,
 • Enfeksiyon,
 • Nazofaranjit (Burun ve yutak iltihabı),
 • Öksürükte artış,
 • Döküntü,
 • Deri iltihabı (Ekzema),
 • Kaşıntı,
 • İğneleme hissi (Parestezi),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
 • Kilo kaybı,
 • Saç dökülmesi.
 • Bunlar LEVESTO’nun hafif yan etkileridir.

  Uyuklama hali, yorgunluk ve sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  LEVESTO Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinlerde (>18 yaş) ve 50 kg ve üzerindeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

  Doktorunuz size kaç tablet LEVESTO kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

 • Genel doz: Günde 1000 mg (2 tablet) ile 3000 mg (6 tablet) arasındadır.
 • LEVESTO, sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez alınmalıdır.
 • Günün yaklaşık aynı saatlerinde alınmalıdır.

  Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise, sabah bir tablet, akşam bir tablet alınız.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

  Çocuğunuza doktorunuz tarafından tavsiye edilen sayıda tablet veriniz.

 • Genel doz: Günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasındadır.
 • Çocuğunuz LEVESTO’yu sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez,
 • hergün yaklaşık aynı saatlerde almalıdır.

  Küçük çocukların kullanımı için, LEVESTO lOOmg/ml oral solüsyon veya LEVESTO 250 mg tablet uygundur.

  Ağız yoluyla alınır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEVESTO dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer LEVESTO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEVESTO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LEVESTO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEVESTO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer, bir veya daha fazla dozu almayı unutursanız, doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVESTO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

 • LEVESTO kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVESTO tedavisine devam etmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi artırabilir. LEVESTO tedavisinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir.Doktorunuz, LEVESTO tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırıİması hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • Eğer LEVESTO’nun kullanımına dair başka bir sorunuz olursa, doktorunuza danışınız.

  LEVESTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVESTO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer

  • Levetirasetam’a karşı ya da LEVESTO içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz),

  LEVESTO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Böbrek rahatsızlığınız varsa, doktorunuzun tavsiyelerini dinleyiniz. Doktorunuz ihtiyacınıza göre doz ayarlaması yapabilir.
 • LEVESTO kullanan çocuklarda, büyüme ve ergenlik üzerine etki görülmemiştir. Yine de çocuklarda uzun süreli kullanım hakkında sınırlı bilgi mevcuttur.
 • Eğer nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (sayıda artış vb.), lütfen doktorunuza danışınız.
 • LEVESTO gibi antiepileptik bir ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  LEVESTO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LEVESTO’yu yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Güvenlik önlemi olarak, alkol ile

  birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  • LEVESTO kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.LEVESTO’nun doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir.

  LEVESTO hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Tedavi süresince emzirme önerilmez.
 • Araç ve makina kullanımı

  LEVESTO, uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da araç ve makine kullanım becerilerinizi etkileyebilir. Bu durum daha çok tedavi başlangıcında ya da doz arttırılmasının ardından görülebilir. LEVESTO tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  LEVESTO Etken Maddesi Nedir?

  LEVESTO’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LEVESTO prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.