Leucovorin-teva Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LEUCOVORIN-TEVA nedir ve ne için kullanılır?

LEUCOVORİN-TEVA, folik asitin (vitamin) aktif bir metabolitidir ve genlerimizde yer alan nükleik asitlerin sentezlenmesinde rol oynar.

İçinde berrak, sarı renkli 20 ml çözelti bulunan 1 adet flakon ambalajda sunulmaktadır. LEUCOVORİN-TEVA aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

 • Folik asit eksikliğinde, ağızdan alınmasına rağmen, yerine konamadığı hallerde megaloblastik anemi (özel bir tür kan eksikliği hastalığı) tedavisinde
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde metotreksat (bir kanser ilacı) gibi ilaçların kanser tedavisi sırasında veya yüksek dozunda toksik etkilerini azaltmada ya da önlemede
 • 5florourasil (diğer bir kanser ilacı) ile birlikte kanser tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LEUCOVORIN-TEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LEUCOVORİN-TEVA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Şiddetli alerjik reaksiyon (kızarıklık, el, ayak, ayak bileği, yüz, dudak, ağız ya da boğazda şişme, bayılma hissi gibi alerji neticesinde gelişebilecek etkiler)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEUCOVORİN-TEVA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Şiddetli bulantı, kusma, ishal, su kaybı (özellikle kalsiyum folinat ile 5-florourasil beraber kullanıldığında gözlenir)
 • Kalsiyum folinat ile 5-florourasil beraber kullanıldığında gözlenen ağız içi yaralar, ağız mukozasının iltihabı ve dudak iltihabı dahil meydana gelen şiddetli etkiler
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Ateş
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Uykusuzluk, sinirlilik, depresyon
 • Sara (epilepsi) nöbetlerinde artma, kramplar ve/veya bayılma
 • Mide bağırsak bozuklukları
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Şoku da içeren alerjik reaksiyonlar Bilinmiyor

 • Alerjik reaksiyonlar, kurdeşen
 • Kalsiyum folinat ile 5-florourasil beraber kullanıldığında görülen üre sentezindeki enzim yetersizliği (hiperamoniyemi)
 • Kalsiyum folinat ile 5-florourasil beraber kullanıldığında görülen el ve ayaklarda meydana gelen bozukluklar (Palmar-plantar eritrodisestezi)
 • Kalsiyum folinat ile bu yan etkilerle ilişkili diğer ilaçların beraber kullanılması durumunda bazıları ölümcül olan yan etkilerin (Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi) gözlendiği vakalar olmuştur. Kalsiyum folinatın sonuca etki eden bir rol almış olması mümkündür.

  LEUCOVORIN-TEVA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Folik asitten fakir diyet gerekliliği, sık kan örneği alınması ya da sık hemodiyaliz uygulanması gibi nedenlerle gelişen iyatrojenik megaloblastik anemi (özel bir kan eksikliği hastalığı) için doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.
 • LEUCOVORİN-TEVA, size antifolinik bir ilacın (trimetreksat, trimetoprim, primetamin, metotreksat), zararlı etkilerini önlemek amacı ile veriliyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu, aldığınız diğer ilaç dozuna göre ayarlayacaktır.
 • 5-florourasil ile birlikte kullanımında, önce LEUCOVORİN-TEVA, daha sonra 5-florourasil verilir. Kaç kür ve ne kadar LEUCOVORİN-TEVA ve 5-florourasil alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.
 • LEUCOVORİN-TEVA, kas içine (intramüsküler) veya damar içine (intravenöz) uygulanmak üzere hazırlanmıştır ve bu tür ilaçlar, uygulama konusunda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Omurilik sıvısının içine (intratekal) uygulanmamalıdır. Diğer ilaçlarla aynı enjektör içinde uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yüksek miktarlarda LEUCOVORİN-TEVA, bazı sara (epilepsi) ilaçlarının etkilerini azaltarak hastalarda nöbet sıklığında artış meydana getirebilir. Çocuklar ve 18 yaş altındakilerde uygulamaya ilişkin veriler yetersizdir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Klinik veriler genç ve yaşlı hastalar arasında LEUCOVORİN-TEVA tedavisine yanıt açısından anlamlı farklılık olmadığını göstermiştir. Şiddetli gastrointestinal toksisite gelişmesi riski, yaşlı ve fiziksel durumu kotu hastalarda daha yüksektir. Yaşlı hastalarda böbrek bozukluğu olasılığının da daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa, dozun daha dikkatli ayarlanması ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği, metotreksat atılımında gecikmeye neden olduğu için, metotreksatın zararlı etkilerini önlemek amacı ile LEUCOVORİN-TEVA kullanılıyorsa, LEUCOVORİN-TEVA dozunun artırılması veya uygulama süresinin uzatılması gerekebilir.

  LEUCOVORİN-TEVA böbrekler aracılığı ile atıldığı için, böbrek bozukluğu olan hastalarda istenmeyen etki riski artabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yeterli bilgi yoktur.

  Eğer LEUCOVORİN-TEVA’nm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEUCOVORIN-TEVA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LEUCOVORİN-TEVA ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz, olası alerjik reaksiyonlara sebep olabilir ve antifolinik ilaçların (folik asit antagonistleri) veya sara ilaçlarının (antiepileptik) etkisini ortadan kaldırabilir.

  LEUCOVORIN-TEVA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için, doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  LEUCOVORIN-TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEUCOVORIN-TEVA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • LEUCOVORİN-TEVA enjeksiyonluk çözeltinin içeriğindeki etkin maddeye (kalsiyum folinat) veya diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • B12 vitamin eksikliğinden kaynaklı bir çeşit kansızlığınız (pernisyöz anemi gibi) bulunuyorsa LEUCOVORİN-TEVA’yı kullanmayınız.
 • LEUCOVORIN-TEVA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Sara (epilepsi) hastalığının tedavisi için fenobarbital veya fenitoin gibi bir ilaç kullanıyorsanız
 • Kanser tedavisi için 5-florourasil adlı ilaçla birlikte kullanıyorsanız
 • Metotreksat gibi bir kanser ilacı ile birlikte kullanıyorsanız
 • Yaşlı iseniz ya da genel durumunuz zayıf ise
 • Böbrek fonksiyonlarınızda azalma mevcutsa
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LEUCOVORIN-TEVA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LEUCOVORIN-TEVA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LEUCOVORİN-TEVA’nın hamilelik sırasında verildiğinde fetüsü veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  LEUCOVORİN-TEVA gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  LEUCOVORİN-TEVA, 5-florourasil ile beraber kullanılacaksa hamilelik döneminde kullanmayınız. Metotreksat ile birlikte de kullanmayınız.

  Beraber kullanılacak tıbbi ürünlerin hasta kullanma talimatlarına da bakınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  LEUCOVORIN-TEVA Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün 160 mg sodyum klorür ve uygun pH’ı ayarlamak için yaklaşık 4.0 mg sodyum hidroksit ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • 5-Florourasil ile birlikte kullanıldığında florourasilin etkililiği ve zararlı etkileri şiddetlenebilir.
 • Sıtma tedavisinde kullanılan primetamin veya bir antibiyotik olan trimetoprim sulfametoksazol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların etkisini azaltabilir veya tamamen etkisizleştirebilir.
 • LEUCOVORİN-TEVA yüksek dozlarda verildiğinde, fenobarbital ve fenitoin gibi sara ilaçlarının etkilerini azaltarak, duyarlı çocuklarda kasılma nöbetlerinin (konvülzif krizlerin) sıklığını artırır.
 • Bu uyarılar, LEUCOVORİN-TEVA tedavisi başlamadan önce veya kesildikten sonra belirli bir süre içinde kullanılan ilaçlar için de geçerli olabilir.

  Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LEUCOVORIN-TEVA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.