Leucostim Miu Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

LEUCOSTIM nedir ve ne için kullanılır?

• LEUCOSTIM, enjeksiyon için berrak, renksiz çözelti/damar içine yavaş uygulama için yoğunlaştırılmış çözelti (steril konsantre) içeren kullanıma hazır enjektör şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

• LEUCOSTIM, etkin bileşen olarak 30 milyon ünite (300 mikrogram) konsantrasyonda filgrastim içerir. Diğer maddeler asetik asit, D-mannitol, polisorbat 80, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudur. Her kutuda 1, 5 veya 10 adet enjektör bulunmaktadır. Her enjektör tek kullanımlıktır.

• LEUCOSTIM bir beyaz kan hücresi (Akyuvar) büyüme faktörüdür (Granülosit koloni uyarıcı faktörü) ve sitokinler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Büyüme faktörleri vücut tarafından doğal olarak üretilen maddelerdir; ancak ilaç olarak kullanılmak üzere de üretilebilirler. LEUCOSTIM kemik iliğini daha fazla beyaz kan hücresi üretmesi için uyarır.

• Beyaz kan hücrelerinin (Akyuvarların) sayısındaki düşüş (Nötropeni), birçok sebepten dolayı olabilir ve vücudunuzun enfeksiyonla savaşını zayıflatır. LEUCOSTIM kemik iliğini hızlı bir şekilde yeni beyaz kan hücreleri üretmesi için uyarır.

LEUCOSTIM şu durumlarda kullanılabilir:

 • Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla, kemoterapi (Kanser tedavisi) ile tedavi
 • sonrasında beyaz kan hücrelerinin sayısının artırılması için;

 • Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla, kemik iliği nakli sonrasında beyaz kan
 • hücrelerinin sayısının artırılması için;

 • Yüksek dozda uygulanacak kemoterapi öncesinde, tedavinizin sonrasında
 • toplanmak ve size yeniden nakledilmek üzere, kemik iliğinin fazla sayıda kök hücre üretmesini sağlamak için. Bu hücreler sizden veya bir vericiden (donör) alınabilirler. Bu kök hücreleri vücuda verildikten sonra kemik iliğine gider ve kan hücreleri üretirler,

  Eğer ciddi kronik nötropeniniz varsa (Uzun süreli, beyaz kan hücresi azlığı), enfeksiyonlann önlenmesi amacıyla beyaz kan hücrelerinin (Akyuvarlann) sayısının artırılması için;

  • İlerlemiş HIV enfeksiyonu (HIV virüsünün etkisiyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalık, AIDS) bulunan hastalara enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olması için.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LEUCOSTIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LEUCOSTIM’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS) olarak bilinen bir hastalığın belirtileri olan, öksürük, ateş ve nefes almada zorluk.

  • Dalağınızda bir problemin habercisi olabilen, sol omuzda ağrı veya karnınızın sol üst tarafında ağrı.

  • Anafılaksi (Zayıflık hissi, kan basıncında düşme, nefes almada zorluk, yüzde şişme), deri döküntüsü, kaşıntılı döküntü (Ürtiker), dudak, ağız, dil ve boğazda şişme (Anjiyoödem), nefes almada zorluk ve düşük kan basıncı (Hipotansiyon) gibi alerjik sorunlar.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEUCOSTIM’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Çok yaygın görülen yan etkiler (10 hastanın en az l’inde görülebilir)

  Kanser hastalarında

  • Bulantı ve kusma

  • Kemiklerde ağrı (Kas-iskelet ağrısı), standart ağrı kesicilerle tedavi edilebilir

  • Kan değerlerinde değişiklikler

  Normal kök hücre vericilerinde

  • Baş ağrısı

 • Beyaz kan hücrelerinde artış (Lökositoz), kan pulcuklannın sayısında azalma (Trombositopeni); bu kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltabilir
 • • Kemiklerde ağrı (Kas-iskelet ağrısı), standart ağrı kesicilerle (Analjezikler) tedavi edilebilir.

  Ciddi kronik nötropeni hastalarında

 • Kırmızı kan hücresi sayımında azalma (Kansızlık, anemi), dalak büyümesi (Splenomegali)
 • • Kan değerlerinde değişiklikler,

  • Kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)

  • Burun kanaması.

  HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

  • Kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)

  Yaygın görülen yan etkiler (10 hastanın Hinden az, fakat 100 hastanın Hinden fazla görülebilir)

  Kanser hastalarında

  • Yorgunluk, genel zayıflık

  • Baş ağrısı

  • Kabızlık, iştah kaybı, ishal, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminde acı ve şişlik (Mukozit)

  • Göğüs ağrısı, kemiklerde ağrı (Kas-iskelet ağrısı)

  • Öksürük, boğaz ağrısı

  • Olağandışı saç dökülmesi veya incelmesi (Alopesi), deri döküntüsü

  Normal kök hücre vericilerinde

  • Kan değerlerinde değişiklikler

  Ciddi kronik nötropeni hastalarında

  • Baş ağrısı

  • İshal

  • Kan pulcuklannın sayısında azalma (Trombositopeni); bu kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltabilir

 • Karaciğer büyümesi (Hepatomegali)
 • Kemik erimesi (Osteoporoz), kemik yoğunluğunun azalması (Kemiklerin daha zayıf ve kırılgan olmasına yol açar)
 • • Olağandışı saç dökülmesi veya zayıflaması, derideki kan damarlarının iltihaplanması (Kütanöz vaskülit), enjeksiyon bölgesinde ağrı, döküntü

  HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

  • Dalak büyümesi

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla görülebilir)

  Kanser hastalarında

  • Belirsiz ağrı

  Normal kök hücre vericilerinde

  • Kan değerlerinde değişiklikler

  • Ciddi alerjik olaylar

  • Dalak büyümesi

  • Romatoid artrit hastalığının kötüleşmesi

  Ciddi kronik nötropeni hastalarında

  • Dalak büyümesi

  • İdrarda kan görülmesi

  • İdrarda artmış protein miktarı

  Seyrek yan etkiler (1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla görülebilir) Kanser hastalarında

  • Kan damarlarınızla ilgili sorunlar

  • Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS) olarak bilinen bir hastalığın belirtileri olan öksürük, ateş ve nefes almada zorluk.

  • Kol ve bacak gibi uzuvlarda ve bazen yüz ve boyunda, mor renkli, kabarık, ağrılı yaralar ve buna eşlik eden ateş (Sweet Sendromu).

  Normal kök hücre vericilerinde

  • Öksürük, ateş ve nefes almada zorluk, öksürürken kan gelmesi

  Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastanın l’inden az görülebilir)

  Kanser hastalarında

 • Romatoid artrit hastalığının kötüleşmesi
 • Ciddi akciğer enfeksiyonu (İnterstisiyel pnömoni), akciğerlerde şişme ve/veya su
 • birikmesi (pulmoner ödem) gibi akciğer sorunları

  • Derideki kan damarlarında iltihaplanma (Kütanöz vaskülit)

 • İdrar yaparken yanma
 • Gut hastalığına benzer şekilde eklemlerde ağrı ve yanma (Psödogut)
 • Kanınızda bazı değişiklikler görülebilir, fakat bu değişiklikler rutin kan testleri ile teşhis edilirler.

  LEUCOSTIM Nasıl Kullanılır?

  LEUCOSTIM’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız konular varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  Beyaz kan hücrelerinizin sayısı normale dönünceye kadar LEUCOSTIM kullanmalısınız. Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinizin sayısını izlemek üzere düzenli kan testleri yaptırmanız gerekebilir. Doktorunuz ne kadar süre ile LEUCOSTIM kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  LEUCOSTIM, genellikle günlük olarak derinin hemen altındaki dokuya enjeksiyon yoluyla (Cilt altı, subkutan enjeksiyon olarak bilinir) verilir. Aynı zamanda bu ilaç günlük olarak damar içine yavaş enjeksiyon şeklinde (İntravenöz enjeksiyon olarak bilinir) de verilebilir. Doz, hastalığınıza ve kilonuza göre değişebilir. Doktorunuz ne kadar LEUCOSTIM kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Kendi kendine uygulama için bilgiler

  Önemli: Doktor veya hemşirenizden eğitim almadığınız sürece kendi kendinize enjeksiyon yapmaya çalışmayınız.

  İhtiyaç duyacağınız malzemeler

  Kendi kendinize subkutan (Cilt altı) enjeksiyon yapmanız için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç duyacaksınız:

  • Yeni bir LEUCOSTIM kullanıma hazır enjektör

  • Alkollü mendiller

  Kendi kendime subkutan (Cilt altı) LEUCOSTIM enjeksiyonu yapmadan önce neler yapmalıyım?

  1. Enjektörü buzdolabından çıkarınız. Oda sıcaklığına ulaşması için enjektörü en az 30 dakika bekletiniz veya birkaç dakika avucunuzun içinde ısıtınız. Böylece daha rahat bir enjeksiyon yapabilirsiniz. LEUCOSTIM’i farklı şekillerde ısıtmayınız (Örneğin, mikrodalga fırında veya sıcak suda).

  2. Kullanıma hazır enjektörü çalkalamayınız.

  3. Enjeksiyona hazır olmadığınız sürece iğne ucundaki kılıfı çıkarmayınız.

  4. Enjektör üzerindeki son kullanma tarihini kontrol ediniz. Eğer ambalaj üzerinde görülen ayın son gününü geçtiyse enjektörü kullanmayınız.

  5. LEUCOSTIM’in görünüşünü kontrol ediniz. Partikülsüz (parçacık içermeyen), renksiz, berrak bir çözelti olmalıdır. Eğer renk bozukluğu, bulanık görüntü veya içinde partiküller (parçacıklar) varsa kullanmamalısınız.

  6. Ellerinizi iyice yıkayınız.

  7. Rahat, iyi aydınlatılmış, temiz bir yere geçiniz ve ihtiyacınız olan tüm malzemeleri yakınınıza koyunuz.

  LEUCOSTIM enjeksiyonumu nasıl hazırlamalıyım?

  LEUCOSTIM’i enjekte etmeden önce aşağıdaki işlemleri yapmalısınız:

  1. İğnenin zarar görmesini engellemek için, enjektörün ucundaki kılıfı şekil 1 ve 2’de gösterildiği gibi bükmeden nazikçe çıkarınız.

  2. İğneye dokunmayınız veya pistonu itmeyiniz.

  3. Kullanıma hazır enjektörde küçük bir hava kabarcığı görebilirsiniz. Enjeksiyonu yapmadan önce bu hava kabarcığını çıkarmak zorunda değilsiniz. Çözeltiyi hava kabarcığı ile enjekte etmeniz size zarar vermez.

  4. Kullanıma hazır enjektörü artık kullanabilirsiniz.

  Enjeksiyonları nereye yapmalıyım?

  Enjeksiyon yapmak için en uygun bölgeler her iki uyluğun üst dış kısımları ve karındır. Eğer başka birisi size enjeksiyon yapıyorsa kolunuzun arkasına da yapabilirler.

  Enjeksiyon bölgesinde kızarma veya yara fark ederseniz, enjeksiyon bölgesini değiştirebilirsiniz.

  Kendi kendime nasıl enjeksiyon yaparım?

  1. Alkollü bir mendil kullanarak derinizi temizleyiniz ve sıkıştırmadan başparmak ve işaret parmağı arasında tutunuz.

  2. Doktor veya hemşirenizin gösterdiği şekilde iğnenin tamamen deriye girmesini sağlayınız.

  3. Bir kan damarını delip delmediğinizi görmek amacıyla pistonu hafifçe çekiniz. Enjektörde kan görürseniz, iğneyi çıkarınız ve başka bir yere batırınız.

  4. Derinizi tutmaya devam ederken, pistonu yavaş ve sabit bir basınçla, enjektör tamamen boşalıncaya kadar itiniz.

  5. İğneyi çıkarınız ve deriyi bırakınız.

  6. Az bir miktar kan görürseniz, bunu pamuk veya mendil ile giderebilirsiniz. Enjeksiyon bölgesini ovmayınız. Gerekiyorsa enjeksiyon bölgesini bir yara bandı ile kapatabilirsiniz.

  7. Her bir enjektörü daima bir enjeksiyon için kullanınız. Enjektörde kalabilecek olan LEUCOSTIM’i kullanmayınız.

  Unutmayınız: Sorunlarınız varsa, doktor veya eczacınızdan yardım ve tavsiye istemekten

  çekinmeyiniz.

  Kullanılan enjektörlerin imhası

  • Kullanılmış enjektörleri tekrar ambalajına koymayınız; yanlışlıkla kendinize batırabilirsiniz.

  • Enjektörleri çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere koyunuz.

  • Enjektörleri evinizin günlük çöpüne asla atmayınız. Eczacınız kullanılmış veya artık gerekmeyen enjektörün nasıl imha edileceğini size söyleyecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  LEUCOSTIM, kemoterapi (kanser ilacı) tedavisi alan veya ciddi beyaz kan hücresi azalması (Nötropeni) şikayeti olan çocukların tedavisinde kullanılır. Çocuklara verilen doz vücut ağırlığına göre orantı kurulduğunda yetişkinlere verilen ile aynıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer LEUCOSTIM’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LEUCOSTIM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuzun size verdiği dozun üzerinde doz kullanmayınız.

  LEUCOSTIM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEUCOSTIM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer enjeksiyonlarınızdan birini yaptıramadıysanız veya çok az enjekte ettiyseniz, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa bir doktor, hemşireye veya eczacıya sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEUCOSTIM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

  LEUCOSTIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEUCOSTIM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • E.coli (Bir bakteri) kaynaklı proteinlere, fılgrastime veya LEUCOSTIM’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (Aleıjik) iseniz,

  • Kostman sendromu (Doğumsal, beyaz kan hücresi azlığı ile ortaya çıkan ciddi bir durum) rahatsızlığınız varsa, doktorunuz sizinle LEUCOSTIM kullanıp kullanmayacağınız hakkında konuşacaktır.

  LEUCOSTIM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Orak hücreli kansızlık (Anemi) hastalığınız varsa (LEUCOSTIM orak hücre krizlerine neden olabilir),

  • Kemik erimesi (Osteoporoz) rahatsızlığınız varsa,

  • LEUCOSTIM veya diğer miyeloid büyüme faktörlerinin kök hücre nakli için sağlıklı vericilerde kullanılması ile ilgili yeterli uzun dönem güvenlilik verisi bulunmamaktadır. Vericilerin takip edilmesine devam edilmektedir. Tedavi merkezinin, uzun dönem güvenliliğin izlenmesini sağlamak amacıyla, en az 10 yıl boyunca kök hücre vericilerinin sistematik bir kaydını tutması ve takip etmesi tavsiye edilmektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer kök hücre vericisiyseniz, yaşınızın 16-60 yaş aralığında olması gerekmektedir.

  LEUCOSTIM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bilgi bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • LEUCOSTIM hamile kadınlarda test edilmemiştir.

  • Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bunu söyleyiniz. Böylece doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  • LEUCOSTIM hamile kalma ve hamileliği sürdürme durumunuzu etkileyebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Emziriyor iseniz LEUCOSTIM kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LEUCOSTIM’in araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. LEUCOSTIM uygulanmasının ardından, araç ve makine kullanmadan önce, bekleyip nasıl hissettiğinizi değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.

  LEUCOSTIM Etken Maddesi Nedir?

  LEUCOSTIM her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” kabul edilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LEUCOSTIM MIU prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın