Letroks Ne İçin Kullanılır?

Letroks 2,5 mg film kaplı tablet, film tabakası ile kaplanmış tabletler halindedir. Her tablet 2,5 mg letrozol içerir. Letroks, 30 adet film kaplı tablet içeren HDPE ambalajlarda takdim edilmektedir.

Letroks estrojen adlı hormon üretimini önler. Menapoz sonrası dönemdeki ilerlemiş meme kanserine sahip kadınların tedavisinde kullanılır.

Letroks menapoz sonrası dönemde erken dönem invazif hormon reseptörü pozitif olan meme kanserli kadınlarda kullanılır.

Letroks standart tamoksifen terapisi almış erken dönem meme kanseri olan menapoz sonrası kadınlarda kullanılır.

Menapoz sonrası kadınlarda ameliyat öncesi dönemde yerel meme kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Doktorunuz ameliyat öncesi bu tedavi döneminde ilacı kullanmanıza rağmen hastalığınızda ilerleme olma riskine karşı düzenli kontroller ayarlayacaktır.

Letroks Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, Letroks’u günde bir kez alınız. Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Letroks ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Letroks ağız yoluyla alınır. ilacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Ambalajlar ilk açılışta kırılan böylece daha önce açılmadığını gösteren ayrılabilir halka ile garanti altına alınmıştır.

Ambalajı açmak için aşağıdaki talimatları uygulayın:

Kapağı kuvvetlice. 2itilmiş kapağı itin. yarım tur döndürün.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği hastalarında Letroks kullanımı

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ürünü kullanmayız. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa bu ürünü dikkatle kullanınız.

Eğer Letroks’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Letroks ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Letroks Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir doz almayı unutursanız hatırladığınız an ilacınızı alınız. Sonrasında rutin kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Letroks Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size Letroks kullanmayı ne zaman sonlandıracağınızı ve oluşabilecek etkileri söyleyecektir.

Letroks Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?:

Letrozole veya Letroks’un bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı duyarlı ( allerjik) iseniz

Letroks Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tedaviden önce ve tedavi sırasında doktorunuz kemik yoğunluğunuzu ölçmek isteyebilir. Sebebi, bu sınıfa ait ilaçların kadınlara özel salgılanan homonların seviyelerini düşürmesi ve bunun da kemiklerin mineral içeriğinin kaybına yol açarak kemik sertliğinin azalmasıdır(osteoporoz). Ciddi böbrek probleminiz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Letroks İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Letroks yiyeceklerden etkilenmediğinden, yemek sırasında veya yemek dışında alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Letroks Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Letroks Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Letroks’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak; ilaçların büyük çoğunluğu sütle geçebildiğinden emzirme yapılmamalıdır.

Letroks Etken Maddesi Nedir?

Bu ürün Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassas olduğunuz söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Letroks her tabletinde 0,05 mg sodyum (1,5 mg sodyum nişasta glikonat) ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Letroks Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Letroks içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu tabletler bazen bazı insanlarda istenmeyen etkiler oluşturabilir. Bu etkiler çoğunlukla orta dereceli ve birkaç günlük tedaviden sonra kesilebilir. Ancak, eğer ciddi ve birkaç günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza danışınız. İstemeyen etkilerin bazıları hastalığınızla ilgili olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın :10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Letroks’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
 • Kalp krizi,
 • İnme
 • Tromboz (kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması)
 • Pulmoner emboli
 • İdrar yolu iltihabı
 • Ağrı (tümör olan memede ve karında)
 • Sıvı tutulmasına bağlı genel şişlik
 • İltihaba yol açabilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)
 • Huzursuzluk
 • Sinirlilik
 • Hafıza bozuklukları
 • Uyku sorunları ( uykusuzluk veya uyumada zorluk)
 • Tatma ve dokunma duyularında değişiklikler
 • Gözün ön merceğinin saydamlığını kaybetmesi (katarakt)
 • Gözde kızarıklık ve kanlanma
 • Bulanık görme
 • Gözde kuruma
 • Çarpıntı (palpitasyon)
 • Kalp atım hızının artması (taşikardi)
 • Kalp atım düzensizliği( aritmi),
 • Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (Anjina pektoris)
 • Kalp krizi
 • İnme
 • Kollarda ve bacaklarda şişkinlik, gerginlik, kızarıklık ve ağrı ( kan damarlarında iltihap)
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Nefes almada zorluk
 • Ağız problemleri (kuruluk, iltihaplı yaralar (ülser))
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Kaşıntı, kurdeşen
 • Deri kuruluğu
 • Eklemlerde şişlik (artrit)
 • Sık idrara çıkma
 • Vajinal akıntı
 • Vajinal kuruluk
 • Vajinal kanama
 • Ateş
 • Susuzluk hissi
 • Kilo kaybı
 • Tromboz (kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması)
 • Pulmoner emboli

Bunlardan herhangi birini geçirdiğinize dair belirtiler aşağıda yazılmıştır. o Göğüste ağırlık veya sıkışma hissi

 • Göğüsten kollara ve omuzlara, boyuna, dişlere veya çeneye, karına veya sırta yayılan ağrı o Öksürükte kan bulunması o Kollarda ya da bacaklarda şişlik veya ağrı o Ani kısa süreli soluk kaybı
 • Baygınlık
 • Kollarda, bacaklarda ya da vücudun herhangi başka bir yerinde uyuşukluk veya güçsüzlük o Koordinasyon kaybı o Görüş bozuklukları o Ani baş ağrısı
 • Konuşmada veya nefes almada zorluk

Yaygın Yan Etkiler

 • Sıcak basması
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • İştah problemleri ( iştah azalması veya iştah artışı)
 • Yükselmiş kolestrol seviyeleri
 • Ruhsal çöküntü (depresyon)
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Kusma
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • İshal
 • Saç dökülmesi veya seyrekleşmesi
 • Terlemede artış
 • Deride döküntü
 • Kas ağrısı
 • Kemik ağrısı
 • Kemik incelmesi
 • Kemik kırılması
 • Yorgunluk
 • Sıvı tutulmasına bağlı bacaklarda ve ayaklarda şişlik
 • Kilo artışı

Diğer İlaçlar İle Birlikte Letroks Kullanılır mı?

Letroks’un; simetidin ve varfarin içeren ilaçlar ile birlikte kullanması klinik olarak anlamlı etkileşim sonuçları vermemektedir.

Sıklıkla kullanılan diğer ilaçları(örn: benzodiazepinler, barbitüratlar, diklofenak sodyum, ibuprofen, parasetamol, furosemid ve omeprazol) alan hastalarda klinik olarak bağlantılı etkileşim olduğuna dair kanıt bulunamamıştır.

Metabolizması temel olarak CYP2A6 ve CYP2C19 adlı enzimlere dayanan ve tedavi edici dozu ile zararlı dozu birbirine yakın olan ilaçlarla birlikte Letroks kullanılırken dikkat gösterilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.