Lefox Nedir ve Muadilleri Nelerdir?

Lefox damar içine uygulanan bir infüzyon çözeltisidir.

Lefox çözeltisinin her bir ml’si 5 mg levofloksasin içerir. Her bir flakon, 100 ml çözelti içinde 500 mg levofloksasin içerir.

Lefox, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Sinüzit ve akciğer, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

Lefox, her kutusunda askısı ile birlikte 1 adet cam flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Lefox aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Akut bakteriyel sinüzit

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Toplum kökenli pnömoni

Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

Kronik bakteriyel prostatit

Akut piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış ve yapmamış üriner sistem enfeksiyonları

Komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Lefox’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lefox’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Tendon iltihaplanması ve ağrı
 • Tendon yırtılması
 • Kas yorgunluğu (güçsüzlüğü)
 • Kan şekerinin düşmesi
 • Kan basıncında ani düşüş
 • Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal
 • İntihar düşüncesi veya davranışları riski gibi kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar
 • Kalp atım ritminin bozulması
 • Mantar enfeksiyonu
 • Ateş
 • Sara nöbeti

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Lefox’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik.
 • Sıkıntı hissi, depresyon
 • Hayal görme (halüsinasyon)
 • Titreme veya titreme hissi (tremor)
 • Zihin karışıklığı
 • Görme ve duyma bozuklukları
 • Tat ve koku alma bozuklukları
 • Uyuşma (parestezi)
 • Yürüme zorluklarını içeren hareket bozuklukları
 • Çarpıntı
 • Kan basıncının düşmesi
 • Nefes darlığı
 • Kansızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uyku problemleri, uykusuzluk
 • Sersemlik, uykulu hal
 • Bulantı
 • İshal
 • İştah kaybı
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Mide yanması
 • Kızarıklık, cildin güneş ışığına ve ultraviyole (mor ötesi) ışınlara karşı hassasiyetin artması
 • Halsizlik
 • İnfüzyon yerinde oluşan reaksiyonlar (geçici ağrı, vb.)
 • Karaciğer testlerinde tespit edilen kanda karaciğer enzimlerindeki artış
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı

Bunlar Lefox’un hafif yan etkileridir.

Lefox Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Lefox ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Lefox damar içine yavaş infüzyon (en az 60 dakika) yolu ile günde tek doz veya iki kez şeklinde ve maksimum 14 gün süreyle uygulanabilir.

Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Lefox size uzman bir doktor tarafından, damar içine yavaş infüzyon yolu ile ve infüzyon süresi en az 60 dakika olacak şekilde uygulanacaktır.

Doktorunuz en az 60 dakika olarak önerilen infüzyon süresince sizi kalp çarpıntısı (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşme ortaya çıkıp çıkmaması açısından izleyecektir.

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise, doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Lefox kullanımı

Böbrek yetmezliğinde Lefox dozunun ayarlanması gerekir. Lefox kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Lefox’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Lefox’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bilinç kaybı ve kontrolsüz kasılmalar şeklinde nöbet gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve mide yüzeyi dokusunda yüzeysel zedelenme ya da hasar oluşması (mukoza erezyonları) ve bulantı gibi mide-barsak sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Lefox Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lefox Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır. Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir. Lefox tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Lefox Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

Nöbet (konvülsiyon) riskini artırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

Lefox tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

İnfüzyon çözeltisi sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

Lefox Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bilinen kalp rahatsızlığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz varsa,

Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

Böbrek ile ilgili sorunlarınız varsa,

Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız,

Lefox’u dikkatli kullanınız. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Lefox Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lefox’un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir, bu nedenle Lefox sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe hamile kadınlarda kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Lefox Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lefox’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu nedenle, hasta için beklenen yararlar bebeğe gelebilecek risklerden daha fazla olmadıkça Lefox emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Lefox Etken Maddesi Nedir?

Lefox, litresinde 154 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Lefox Kullanılır mı?

Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile Lefox birlikte alındığında, Lefox’un emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, Lefox uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

Sukralfat, Lefox birlikte alındığında, Lefox’un emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, Lefox uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

Lefox ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, Lefox ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

Lefox ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

Lefox siklosporin’in etkisini uzatabilir.

Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile Lefox birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Araç ve makina kullanımı

Lefox ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.