Lefosin Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LEFOSIN nedir ve ne için kullanılır?

LEFOSİN 500 mg film tablet, açık turuncu renkli, florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Her kutusunda 7 film tablet bulunmaktadır.

LEFOSİN, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır: • Akut bakteriyel sinüzit

• Kronik bronşitin akut alevlenmesi

• Toplum kökenli pnömoni

• Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

• Kronik bakteriyel prostatit

• Akut Piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları

• Komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• İnhale şarbon (Maruz-Kalma Sonrası)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEFOSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEFOSİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon,

• Tendon iltihaplanması ve ağrı

• Tendon kopması

• Eklem ağrısı

• Kas ağrısı

• Kas yorgunluğu

• Ani idrar çıkışında durma

• Ateş

• Mantar enfeksiyonu

• Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal

• Kan şekerinin düşmesi

• Kalp atım ritminin bozulması

• Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik.

• Sıkıntı hissi, depresyon

• Hayal görme

• Sara nöbeti

• Titreme

• Bilinç bulanıklığı

• Görme ve duyma bozuklukları

• Tat ve koku bozuklukları

• His azalması

• Çarpıntı

• Kan basıncının düşmesi

• Nefes darlığı

• Kansızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• Kusma

• Deri döküntüsü

• Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Kulak çınlaması

• Uykusuzluk

• Uyuşma

• Bulantı

• İştahsızlık

• Mide yanması

• Kızarıklık

• Halsizlik

Bunlar LEFOSİN’in hafif yan etkileridir.

LEFOSIN Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LEFOSİN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

• LEFOSİN günde bir kez uygulanır.

• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEFOSİN tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 72 saat daha sürdürülmelidir.

• LEFOSİN, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğinde LEFOSİN dozunun ayarlanması gerekir. LEFOSİN kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEFOSİN’in vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LEFOSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LEFOSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LEFOSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve sara kasılmaları gibi santral sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp atım ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir.

Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LEFOSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEFOSIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

LEFOSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEFOSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• LEFOSİN’in içindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

• Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,

• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda LEFOSİN tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

• LEFOSİN tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

• Gebe ya da bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

LEFOSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Bilinen kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

• Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

• Güneş ışığına ve solarium gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız LEFOSİN’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEFOSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

• LEFOSİN’i çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LEFOSİN sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

• Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

• LEFOSİN baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

LEFOSIN Etken Maddesi Nedir?

Bu ürün FD&C Sarısı #6 Alüminyum Lak içermektedir ve allerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat ile LEFOSİN birlikte alındığında, LEFOSİN’in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LEFOSİN uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

• Kinolonlarla teofilin düzeylerinde artış saptandığı için LEFOSİN ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir.

• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

• LEFOSİN ile K vitamin antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

• Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, LEFOSİN ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

• LEFOSİN ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi(hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

• Probenesid ve simetidin böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

• LEFOSİN siklosporin’in etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEFOSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.