Lavodrop Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

LAVODROP nedir ve ne için kullanılır?

1. LAVODROP nedir ve niçin kullanılır?

• LAVODROP’un etkin maddesi levodropropizin, öksürük kesici özelliktedir.

• LAVODROP, 150 mlTik cam şişede, 5 mlTik işaretli ölçeği ile birlikte sunulur.

Berrak, renksiz çözelti görünümündedir.

• LAVODROP, çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAVODROP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAVODROP’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızanklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAVODROP’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı-kusma

• Hazımsızlık

• Midede yanma hissi

• İshal

• Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk

• Baş ağnsı

• Baş dönmesi

• Çarpıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Aleıjik deri reaksiyonlan (kızarıklık, kaşıntı).

Bunlar LAVODROP’un hafif yan etkileridir.

LAVODROP Nasıl Kullanılır?

LAVODROP’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacm yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Yaşlılarda Kullanımı

LAVODROP sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

• 3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulamr.

• 10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mL (ölçekteki 3 mL çizgisine kadar)

• 20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mL (tam dolu 1 ölçek)

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalannda; fayda-risk oram göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LAVODROP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LAVODROP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LAVODROP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAVODROP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LAVODROP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

LAVODROP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAVODROP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Levodropropizine veya LAVODROP’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız LAVODROP’u kullanmayınız.

LAVODROP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa hekiminize danışmadan LAVODROP’u kullanmayınız.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa, hekiminize danışmadan LAVODROP’u kullanmayınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

LAVODROP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LAVODROP’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAVODROP bebeğinize zarar verebilir, kullanmayınız. Ancak, çok gerekli olduğu durumlarda doktorunuz yarar/zarar oramna göre karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAVODROP’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, zorunlu olmadıkça emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Çok seyrek olarak yorgunluk ve halsizlik bildirildiğinden, araç kullanma ve herhangi bir makine işletilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

LAVODROP Etken Maddesi Nedir?

LAVODROP’un her 5 ml’si 2.5 g sukroz içerir. Bu nedenle, eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransımz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

LAVODROP’un içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmiş aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi üründe hacmin %6.25’i kadar etanol (alkol) vardır; (her 5 mİ’de 250 mg).

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi (sara hastalığı) gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçlan) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) İlaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

LAVODROP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.