Latrigal Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

LATRIGAL nedir ve ne için kullanılır?

• LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. LATRİGAL. 30 çiğneme tablet içeren bilişler ambalajlarında takdim edilir.

I ler kutuda 30 tablet bulunur.

LATRİGAL. aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
 • 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
 • 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu)
 • tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tiim ilaçlar gibi LATRİGAI.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  F.ğer aşağıdakilerden biri olursa LATRİGAL’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler,yaygın damar için pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromun başlıca belirtileridir.Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.

  • Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla

  seyreden iltihap)

  • Toksik epidermal nekroliz ( deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Parkinson hastalığında kötüleşme
 • • Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı

  • Nöbet sıklığında artış

  • Eklem ağrısı, sırt ağrısı

  • Aseptik menenjit

  • Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık

  • Saldırganlık

  • Tik

  • Gerçekte varolmayan şeyleri görme duyma veya hissetme

  • Zihin karışıklığı

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk
 • Uykusuzluk
 • Titreme
 • Uyuklama
 • • Koordinasyon bozukluğu

 • I luzursuzluk
 • Dengesizlik
 • • Hareket bozuklukları

 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Göz kızarıklığı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Yorgunluk
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Gözde hızlı ve istem dışı hareketler

  • Ağızda yaralar

  • Vücutta daha kolay morarma görülmesi

  • Solgun görünme

  Bunlar LATRİGAI.’in hafif yan etkileridir.

  Eğer bıı kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  LATRIGAL Nasıl Kullanılır?

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  • LATRİGAL’i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız

  • Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçları alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.

  • Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.

  • LA TRİGAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

  LATRİGAL çiğnenebilir. az miktarda su içinde çözündürülebiIir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  Çocuklarda do/ vücut ağırlığına göre hesaplanır.

  Tedaviye LATRİGAL ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde I kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz

  kademe kademe artırılarak günde I veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  yaş grubunda kullanmayınız

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliğiniz, varsa doktorunuz durumunuzun

  ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım: Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz

  kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer LATRİGAL in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LATRIGAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer I.A TRİGAL ilen kullanımınız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LATRIGAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  LATRİGAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşan etkiler

  Epilepsi tedavisi gören hastalarda: LATRİGAI.’in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebiIir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

  Bipolar bozukluğu olaıı hastalarda: Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

  LATRIGAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LATRIGAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Lamotrijine ve LATRİGAL’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

  LATRIGAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.

  Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:

  Yüksek LATRİGAL başlangıç dozları

  LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması

  LATRİGAL ile birlikte valproat kullanımı

  • Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa

  • LATRİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bııaktıysanız LATRİGAL kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa

  • Karaciğer bozukluğunuz varsa

  • Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız.

  Ayrıca

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi vc davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar.

  genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LATRİGAL alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.

  Aşırı duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

  Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LATRIGAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LATRIGAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LATRİGAL’i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.

  LATRİGAL anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LATRİGAL kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

  Araç vc makine kullanımı

  LATRİGAL tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.

  Lğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

  LATRIGAL Etken Maddesi Nedir?

  LATRİGAL’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Birçok ilaç LATRİGAL’in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız LATRİGAL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Valporat

  • karbama7.epin

  • Fenitoin

  • Primidon

  • Fenobarbital

  • Rifampisin

  • Lopinavir / ritonavir

  • Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

  Eğer reçeteli va da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LATRIGAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.