Lasotab Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

LASOTAB nedir ve ne için kullanılır?

LASOTAB 30 mg mikropellet kapsül, beyaz opak renkli gövde, kırmızı opak renkli kapak içinde kirli beyaz kürelerdir.

LASOTAB lansoprazol etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. 28 ve 30 mikropellet kapsül içeren, PVC/PVDC/Opak blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

LASOTAB, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

 • Asit salgılanmasını önleyerek mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin kısa süreli tedavisinde,
 • Mide asidinin yemek borusuna kaçışından kaynaklanan (gastroözefageal reflü) reflü hastalığının kısa süreli tedavisinde ve mide asidinin yemek borusunu tahrip etmesinden kaynaklanan yemek borusu iltihabı (eroziv özofajit) tedavisinde,
 • Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları),
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LASOTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LASOTAB’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Ağız iltihabı
 • Stevens-Johnson sendromu
 • Lyell sendromu
 • Anafılaktik şok
 • Kolesterol artışı ve trigliserit düzeylerinde artış
 • Kanda sodyum düzeyinde artış Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LASOTAB’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kansızlık
 • Uykusuzluk, halüsinasyon görme, sersemlik
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi
 • Şuur bulanıklığı
 • Titreme
 • Görme bozuklukları
 • Dil iltihabı
 • Yemek borusunda pamukçuk oluşması
 • Pankreas yangısı •Tat alma bozukluğu
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Deri kanaması
 • Deri altında kan lekeleri oluşması
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması
 • Güneş ışığına duyarlılık
 • Erkeklerde memelerin normalden daha büyük ölçülerde büyümesi
 • Yüksek ateş
 • Aşırı terleme
 • Deri altı alerjik rahatsızlıklar
 • Cinsel güçsüzlük
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Depresyon
 • Vücutta sıvı toplanması
 • Huzursuzluk
 • Baş dönmesi
 • Tat alma bozukluğu
 • Saç dökülmesi
 • İştahsızlık
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Şişkinlik
 • Ağız veya boğaz kuruluğu
 • Deri döküntüleri
 • Kaşıntı
 • Güçsüzlük, kırgınlık
 • LASOTAB kullanımı ile laboratuar testlerinde değişiklikler olabilir. Testleri yapan kişiyi ve doktorunuzu aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.

  Bunlar LASOTAB’ın hafif yan etkileridir.

  LASOTAB Nasıl Kullanılır?

 • Eğer LASOTAB’ı günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LASOTAB’ı günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
 • Yetişkinler için önerilen dozlar şöyledir:

  Mide ülseri:

 • 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg On iki parmak bağırsağı ülseri:

 • 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg, idame tedavisi günde 1 defa 15 mg’dır.
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:

 • 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg
 • Gastroözefageal reflü hastalığında:

 • 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg
 • Zollinger-Ellison sendromu:

 • Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.
 • On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak için Helicobacter pylori tedavisinde:

 • Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg LASOTAB, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg LASOTAB ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.
 • Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  12-17 yaş arası hastalar:

  Gastroözofageal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg’dır. Eroziv özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg’dır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmektedir.

  Eğer LASOTAB’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LASOTAB

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu durumda doktorunuz sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

  LASOTAB ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LASOTAB Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LASOTAB Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  LASOTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LASOTAB Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  LASOTAB içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa.

  LASOTAB Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tedaviniz sırasında herhangi bir alerji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum yetmezliğine kadar değişebilir)
 • Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
 • Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz olursa,
 • Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsanız,
 • Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
 • İdrar yaparken yanma, ağrı meydana geliyorsa (kum döküyor olabilirsiniz),
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa,
 • • 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse,

  Ayrıca;

  Kemik kırığı: Yayınlanmış bazı çalışmalar, lansoprazol tedavisinin, kalça, el bileği ya da omurgada kemik erimesine bağlı kırık riskinde bir artışla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

  Bu nedenle hastalar, tedavi edildikleri durum için uygun olan en düşük dozda ve en kısa süreli lansoprazol tedavisini almalıdırlar.

  Magnezyum eksikliği: Kas seyirmesi, kalp ritim bozukluğu gibi istenmeyen yan etkiler ve nöbetlere yol açabileceğinden, çoğu hastada magnezyum takviyesi yapılması ve lansoprazol tedavisinin kesilmesini gerektirmektedir. Eğer bu ilacı uzun bir süre kullanılacaksanız veya digoksin ya da idrar söktürücü diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanılacaksanız, doktorunuz kanınızdaki magnezyum miktarını düzenli olarak ölçecektir.

  Nöroendokrin tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Eğer size nöroendokrin tümörler için seri testler yapılacaksa, bu testlerin aynı laboratuarda yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu ilaç söz konusu testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LASOTAB İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LASOTAB aç kamına alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında yalnızca doktorunuzun mutlaka gerekli gördüğü durumlarda LASOTAB kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde LASOTAB kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LASOTAB’ın araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  LASOTAB Etken Maddesi Nedir?

  Şeker uyarısı:

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Mannitol (E 421) uyarısı:

  LASOTAB 33,605 mannitol içermektedir, ancak dozu nedeni ile uyarı gerektirmemektedir. Sodyum uyarısı:

  Bu tıbbi ürünün her bir kapsülü 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  İçeriğinde gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum bulunmaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.
 • Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzları ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azalma meydana getirebilir.
 • Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yapılan çalışmalarda, AIDS tedavisi için kullanılan atazanavir ile birlikte kullanıldığında ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile birlikte kullanılmaz.
 • Lansoprazol, akciğer rahatsızlıklarında kullanılan teofılinin plazma konsantrasyonlarında azalmalara yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
 • Lansoprazol, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan takrolimusun plazma konsantrasyonlarında artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
 • Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprazolün plazma konsantrasyonlarını yükselteceğinden birlikte kullanım durumlarında doz azaltma durumu söz konusu olabilir.
 • LASOTAB prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.