Lapilori Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LAPILORI nedir ve ne için kullanılır?

LAPİLORİ" lansoprazol etkin maddesini içerir. Bir kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. Lansoprazol, proton pompası inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna dahildir. Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düşürür.

LAPİLORİ 30 mg Mikropellet Kapsül, beyaz-beyazımsı sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir. LAPİLORİ 30 mg Mikropellet Kapsül, 14 veya 28 kapsül içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

* *(§) • • •

LAPİLORİ , midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

 • Duodenal (oniki parmak barsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde,
 • Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan Helicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde,
 • Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Gastroözofageal reflü hastalığında (bu hastalıkta mide asidi yemek borusuna kaçarak hasara ve iltihaplanmaya sebep olur),
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LAPILORI’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  LAPİLORİ kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Gaz
 • Ağız veya boğazın kuruması
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Yorgunluk
 • Yaygın olmayan yan etkiler (Tedavi edilen 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)
 • Eozinofıl adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofıli)
 • Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma
 • Depresyon
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kalça, el bileği ya da omurgada kırık
 • Ödem
 • Seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Kansızlık
 • Uykusuzluk
 • Hayal görme
 • Zihin karışıklığı
 • Huzursuzluk
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Uyuşma
 • Uykululuk hali
 • Titreme
 • Görme bozuklukları
 • Dil iltihabı
 • Yemek borusu kandidiyazı (Bir tür mantar hastalığı)
 • Pankreas iltihabı
 • Tat alma bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
 • Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum
 • Saç kaybı
 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma, acı duyma durumu
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Erkekte meme büyümesi
 • Ateş
 • Aşırı terleme
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • İştahsızlık
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
 • Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma)
 • Kolit (kalın bağırsak iltihabı)
 • Ağız içinde iltihap
 • Steven-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artış
 • Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 • Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi)
 • Subakut kütanöz lupus eritematozus (boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde meydana gelen ciddi kızarıklıklar)
 • LAPILORI Nasıl Kullanılır?

 • Eğer LAPİLORİ’yi günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LAPİLORİ’yi günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
 • Mide ülseri:

  4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  On iki parmak bağırsağı ülseri:

  2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  Reflü özofajit:

  4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  Reflü özofajitin önlenmesinde:

  Günde bir defa 15 mg.

  Sürekli steroid olmayan antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç tedavisi gereken hastalardaki NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve bening gastrik ülser tedavisinde:

  4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg.

  Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik veya duodenal ülser geçmişi) NSAİ ilaç ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserin önlenmesinde:

  Günde bir defa 15 mg.

  Gastroözafajeal reflü hastalığında:

  4 hafta boyunca günde bir defa 15mg veya 30 mg.

  Zollinger-Ellison sendromu:

  Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 180 mg’a kadar uygulanabilmektedir.

  H. pylorVnin neden olduğu ülserlerin tedavisi

  Aşağıdaki antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen lansoprazol dozu 7 gün boyunca günde 2 kez 30 mg:

  Klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez Klaritromisin 250mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez

  Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

  Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda çalışmalar ve klinik uygulamalara göre kapsüller aşağıdaki gibi kullanılabilir:

 • Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıştırılır veya yumuşak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.
 • Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kişilerde ağız yoluyla beslenme sağlanamadığında, burundan mideye indirilen beslenme tüpü) uygulama için mikrokürecikler 40 mİ elma suyu ile karıştırılır.
 • Karışım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanım:

  65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir.

  Eğer LAPİLORr ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LAPILORI

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

  LAPİLORr ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LAPILORI Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozunuzu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LAPILORI Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  LAPİLORİ kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

  LAPILORI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LAPILORI Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Lansoprazol veya kapsülün içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı önceden herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,
 • Atazanavir içeren ilaçlar (HIV tedavisi için) kullanıyorsanız LAPİLORİ ’yi kullanmayınız.
 • LAPILORI Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ciddi karaciğer hastalığınız var ise (doz ayarlamasına gerek duyabilirsiniz.),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız,
 • Kanda düşük magnezyum seviyeniz varsa,
 • Tedavisi sırasında ishaliniz olursa.
 • LAPILOR1 ile gastrik ülser tedavisine başlanmadan önce kötü huylu mide kanseri olasılığı açısından değerlendirilme yapılmalıdır.

  Özellikle bir yıldan fazla süredir lansoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada kırık riskinizde hafif bir artış olabilir. Eğer osteoporozunuz (kemik erimesi ve zayıflaması) varsa veya kortikosteroid adı verilen ilaçlardan (osteoporoz riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin (hormonal) tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistem ile sinir sistemi arasında yer alan kanserler) için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı Iaboratuvarda tekrar edilmelidir.

  Proton pompa inhibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus (boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde meydana gelen ciddi kızarıklıklar) vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere lezyonların ortaya çıkması ve artraljinin (eklem ağrısı) eşlik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu LAPİLORİ tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut kütanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer proton pompa inhibitörleri ile de görülme riskini arttırır.

  LAPİLORİ mide-barsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LAPILORI İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LAPİLORİ8 aç karnına alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında LAPİLORİB,yi kullanmanız önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde LAPİLORİ’yi kullanmanız önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  LAPİLORİ kullanırken baş dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baş ağrısı veya görünüşünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

  LAPILORI Etken Maddesi Nedir?

  LAPİLORİ8 1 kapsüllük dozunda lOg’dan daha az mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.

  LAPİLORİ’nin içeriğinde sukroz ve şeker küreleri (sukroz) bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  LAPİLORİ, sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez. İçeriğinde, gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum bulunmaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LAPİLORİ kullanımından etkilenebilecek ilaçlar aşağıda belirtilmektedir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır)
 • Teofılin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır)
 • Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır)
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • St John’s wort (Hypericum perforatum, binbirdelik otu) (hafif şiddette depresyonların tedavisinde kullanılır)
 • Antasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır)
 • LAPILORI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.