Laktatli Ringer Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

LAKTATLI RINGER nedir ve ne için kullanılır?

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAKTATLI RINGER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücudun bir kısmında veya yaygın olarak görülen kurdeşen (ürtiker)
 • Ciltte döküntü
 • Ciltte kızarma (eritem)
 • Kaşıntı (prurit)
 • Ciltte şişkinlik (anjiyoödem)
 • Öksürük
 • Hava yollarının daralması sonucu zor nefes alma (bronkospazm)
 • Hızlı kalp atışı (taşikardi)
 • Yavaş kalp hızı (bradikardi)
 • Kan basıncının azalması
 • Göğüste rahatsızlık hissi veya ağrı
 • Endişe durumu (anksiyete)
 • Göğsün sıkışması (nefes almayı zorlaştırır)
 • Nefes darlığı (dispeni)
 • Al basması
 • Boğazda tahriş
 • Karıncalanma (parestezi)
 • Ağızda hissin azalması (ağız duyusunda azalma)
 • Tat alma duyusunda değişiklik
 • Ateş (pireksi)
 • Bulantı
 • Baş ağrısı
 • Kanda potasyum seviyelerinin normalden yüksek olması (hiperkalemi)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’na karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

  Uygulama yoluna bağlı olarak aşağıdaki reaksiyonlardan bir veya daha fazlası görülebilir

 • İnfüzyon bölgesinde lokal ağrı veya reaksiyon, kızarıklık veya şişkinlik
 • • Çözeltinin infüze edildiği damarda tahriş veya iltihaplanma (flebit). Bu durum çözeltinin infüze edildiği damar yolu boyunca kızarıklık, ağrı veya yanma ve şişkinliğe sebep olabilir)

 • İnfüzyon bölgesinde döküntü veya kaşıntı (prurit)
 • Benzer ürünlerle birlikte not edilen diğer yan etkiler (diğer sodyum laktat içeren çözeltiler) aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı duyarlılık/infüzyon reaksiyonlarının diğer belirtileri: burun tıkanıklığı (nazal tıkanıklık), aksırma, boğazda nefes almayı zorlaştıracak kadar şişkinlik meydana gelmesi (gırtlaksal ödem ayrıca Quincke ödemi de denir), ciltte şişkinlik (anjiyoödem)
 • Kandaki kimyasal konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit dağılımı)
 • Kan damarlarındaki kan hacminin olması gerekenden fazla olması (hipervolemi)
 • Panik atak
 • Uygulama tekniğine bağlı olan diğer reaksiyonlar: infüzyon bölgesinde enfeksiyon, damar çevresindeki dokuların içine infüzyon çözeltisinin sızması (ekstravazasyon). Bu durum dokulara zarar verebilir ve infüzyon bölgesinde yara izi ve uyuşmaya sebep olabilir.
 • LAKTATLI RINGER Nasıl Kullanılır?

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Çözeltide yüzen partiküller varsa veya ambalaj herhangi bir şekilde zarar görmüşse, LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

  Eğer LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU ’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LAKTATLI RINGER

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

  Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

  kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması) kaslarda zayıflık

  hareket edememe / felç durumu (paralizi) düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi) kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

  kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum) bilinçte bulanıklık

  Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması): iştahta azalma (anoreksi)

  bulantı kusma kabızlık karın ağrısı

  kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları çok miktarda su içme (polidipsi) normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

  böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

  böbrek taşlan

  koma (bilinç kaybı durumu) ağızda tebeşirimsi tad

  yüz ve boyunda kızarma

  derideki kan damarlannda genişleme.

  Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

  mizaçta değişiklikler

  yorgunluk

  solukta kesilme

  kaslarda sertleşme

  kaslarda seyirme

  kaslarda kasılmalar.

  Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  LAKTATLI RINGER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  LAKTATLI RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LAKTATLI RINGER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Daha önce LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hınltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

  Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  Eğer,

  Seftriakson (bir antibiyotik) kullanan bir yenidoğansanız (28 günlükten az),

  Sodyum laktat veya LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içerisindeki herhangi diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

  Vücut hücrelerinin çevresindeki boşluklarda çok fazla sıvı olduğunda (hücre dışı hiperhidrasyon),

  Kan damarlarında kan hacminin olması gerekenden daha fazla olduğunda (hipervolemi),

  Ciddi böbrek yetmezliği (böbreklerinin iyi çalışmadığında ve diyalize ihtiyaç duyulduğunda),

  Telafi edilmemiş kalp yetmezliği. Bu kalp yetmezliği yeterli şekilde tedavi edilmemiştir ve aşağıdaki semptomlara neden olmaktadır:

  -nefes darlığı

  -ayak bileklerinde şişme

  Kandaki potasyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalemi),

  Kandaki kalsiyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalsemi),

  Kanın çok bazik olması rahatsızlığı (metabolik alkaloz),

  Karın içindeki sıvının artmasına sebep olan karaciğer rahatsızlığı (asidik siroz),

  Kanınız hayatınızı tehdit edici kadar çok asidikse (ciddi metabolik asidoz),

  Metabolik asidozun bir çeşidi (laktik asidoz),

  Ciddi karaciğer rahatsızlığı (karaciğer düzgün çalışmadığında ve yoğun tedavi gerektirdiğinde),

  Yetersiz laktat metabolizması (laktat karaciğer tarafından yok edilirken ciddi karaciğer rahatsızlıklarında meydana gelir)

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LAKTATLI RINGER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa,

  Seftriakson (bir antibiyotik) kullanıyorsanız (ayrıca “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız).

  Kalp yetmezliği

  Solunum yetmezliği (akciğer rahatsızlığı)(yukarıdaki şartlarda özel görüntüleme gerekebilir)

  Yetersiz böbrek fonksiyonu

  Kandaki klor seviyesinin normalden yüksek olması (hiperkloremi)

  Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

  Deri altında tüm vücudu etkileyen sıvı birikmesi (genel ödem)

  Deri altında, özellikle ayak bileği çevresinde sıvı birikmesi (çevresel ödem)

  Akciğerlerde sıvı birikmesi (akciğer ödemi)

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Aldosteron adlı hormon seviyesinin yükselmesi (aldosteronizm)

  Kandaki sodyum seviyesinin normalden yüksek olması (hipernatremi) veya sodyum tutulması (vücut çok fazla sodyum tuttuğunda) ile ilgili diğer durumlar, steroitlerle tedavi gibi (ayrıca “Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı” bölümüne bakınız).

  Kalp rahatsızlığının herhangi bir çeşidi

  Kandaki potasyum seviyesinin yüksek olması durumları (hiperkalemi):

  -böbrek yetmezliği

  -adrenokortikal yetmezlik (vücuttaki kimyasal konsantrasyonlarını kontrol eden hormonları etkileyen böbreküstü bezinin rahatsızlığı)

  -akut dehidrasyon (kusma veya ishale bağlı vücuttaki su kaybı)

  -yaygın doku hasarı (ciddi yanıklarda meydana gelebilmesi gibi)

  Kandaki potasyum seviyelerinin yakından izlenmesi gerekmektedir.

  Vitamin D seviyesinin yüksek olması ile ilgili hastalıklar (örneğin cildi ve iç organları etkileyen sarkoidoz hastalığı)

  Böbrek taşlan

  Yetersiz karaciğer fonksiyonu

  Diyabet

  Size infüzyon uygulandığında, doktorunuz kan ve idrar örneklerinizi analiz edecektir:

  kanınızdaki sodyum ve potasyum gibi kimyasalların miktarı

  kan ve idrannızın asiditesi (asit-baz dengeniz).

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU potasyum içermesine rağmen, kandaki potasyum seviyesini yükseltip tedavi edecek kadar yeterli değildir.

  Kalsiyum klorür vücut dokulanna enjekte edilirse zararlı olabilir. Bu yüzden, LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU kasların içine enjekte edilmemelidir (intramüsküler enjeksiyon). Ayrıca doktorunuz çözeltiyi damar çevresindeki dokuların içine sızdırmaktan kaçınmak için çaba sarf edecektir.

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, kan naklinde kullanılan aynı iğne yoluyla verilmemelidir. Bu kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir veya onların kümeleşmelerine neden olabilir.

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU laktat içerdiğinden, kanınızı çok alkali yapabilir (metabolik alkaloz).

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, 6 aylıktan küçük bebeklere dikkatle verilmelidir. Parenteral nütrisyon (damar içine infüzyon ile uygulanan beslenme) alıyorsanız doktorunuz bunu göz önünde bulunduracaktır. LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU size uzun zamandır uygulanıyorsa, ekstra besin kaynağı verilmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LAKTATLI RINGER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LAKTATLI RINGER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kanınızdaki kimyasalların seviyelerini ve vücudunuzdaki sıvı miktarını gözlemleyecektir. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  Kalsiyum doğmamış bebeğinize plasenta yoluyla ve doğumdan sonra da anne sütünden geçebilir. Bunun yanında hamileliğiniz veya emzirme döneminiz süresince infüzyonluk çözeltinize başka herhangi bir cihaz eklenecekse aşağıdakileri yapmalısınız:

  doktorunuza danışın

  eklenecek cihazın Kullanma Talimatı’nı okuyunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  LAKTATLI RINGER Etken Maddesi Nedir?

  LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Aşağıdakileri kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir:

  Seftriakson (bir antibiyotik), iyice yıkanmadığı takdirde aynı infüzyon yolundan verilmemelidir.

  Digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler), LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile birlikte kullanılmamalıdır (ayrıca “LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız). Bu ilaçların etkileri kalsiyum ile artabilir. Bu kalp ritminde değişiklik yaratarak hayatı tehdit edici olabilir.

  Kortikosteroitler (iltihap sökücü ilaçlar).

  Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikmesine sebep olabilir. Bu durum;

  -deri altında su birikmesine bağlı doku şişkinliği (ödem)

  -yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

  Aşağıdaki ilaçlar kandaki potasyum konsantrasyonlarını yükseltebilir. Bu etki hayatı tehdit edici olabilir. Kanda potasyum seviyesinin yükselmesi daha çok böbrek rahatsızlığınız varsa meydana gelebilir.

  Potasyum koruyucu diüretikler (belirli su tabletleri, örneğin amilorid, spironolakton, triamteren) (bu ilaçların tıbbi ürünlerle kombine halde olabileceği unutulmamalıdır)

  Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

  Anjiyotensin II alıcıları antagonistler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

  Takromilus (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

  Siklosporin (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için kullanılır)

  LAKTATLIRINGER SOLÜSYON’dan etkilenen veya etkileyecek diğer ilaçlar:

  Tiazid üretikler hidroklorotiazid veya klortalidon gibi

  Vitamin D

  Bifosfonatlar (osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

  Florür (diş ve kemikler için)

  Florokinolonlar (siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin gibi bir antibiyotik çeşidi)

  Tetrasiklinler (tetrasiklin içeren bir antibiyotik türü)

  Asidik ilaçlar,

  -iltihaplanmaları tedavi etmek için kullanılan salisilatlar (aspirin)

  -barbituratlar (uyku hapları)

  -lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  Alkali ilaçlar,

  -sempatomimetikler (efedrin ve psödoefedrin gibi uyarıcı ilaçlar, öksürükte ve soğuk algınlığında kullanılır)

  -diğer uyarıcı ilaçlar (örneğin; deksamfetamin, fenfluramin)

  LAKTATLI RINGER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.