Lafleks Ringer Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

LAFLEKS RINGER nedir ve ne için kullanılır?

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damardan kullanılan bir çözeltidir.

Çözelti PP (polipropilen) torba içindedir ve 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvı ve elektrolit adı verilen elektrik yüklü sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür adındaki parçacıkların yerine konmasında işe yarar.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAFLEKS RINGER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler aşağıda görülme sıklığına göre sıralanmıştır:

Çok yaygın görülenler (her 10 hastadan birinde görülenler)

• Kandaki kimyasalların yoğunluklarındaki değişiklikler (elektrolit bozuklukları)

Kalp hastalığınız ya da akciğerlerinizde sıvı birikimi (akciğer ödemi) varsa:

• Vücutta aşırı su birikimi

• Kalp yetmezliği Diğer yan etkiler

Uygulama tekniğine bağlı reaksiyonlar

• Ateş

• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

• Yerel ağrı veya reaksiyon (çözeltinin uygulandığı yerde kızarıklık veya şişlik)

• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan tahriş veya iltihaplanma (fılebit). Bu durum uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarınız boyunca yayılan kızarıklık, ağrı ya da yanma ve şişliğe yol açabilir.

• Uygulamanın yapıldığı toplardamarlarınızda kan pıhtısı oluşması (venöz tromboz) ve pıhtının oluştuğu yerde ağrı, şişlik ya da kızarıklık oluşması.

• Çözeltinin uygulandığı damarın dışındaki dokuya kaçması (ekstravazasyon). Bu durum damar çevresi dokuda hasara ve nedbeleşmeye neden olabilir.

Çözelti size uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler eklenen ilacın özelliğine bağlı olarak değişik şiddet ve sıklıkta olabilir. Görülebilecek bu yan etkiler hakkında bilgi için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı’na bakınız.

LAFLEKS RINGER Nasıl Kullanılır?

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU’nu hangi dozda kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

• Uygulanacak LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

• Doktorunuz LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU damar içine (toplardamarlarınıza) uygun bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulama).

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda ilacın dozlarının ve uygulama süresinin ayarlanması gerekebilir.

Eğer LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LAFLEKS RINGER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uygulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

• Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

 • Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler
 • Kaslarda zayıflık
 • Hareket edememe / felç durumu (paralizi)
 • Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
 • Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
 • • Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

 • Bilinçte bulanıklık
 • İştahta azalma (anoreksi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
 • Çok miktarda su içme (polidipsi)
 • Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
 • Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
 • Böbrek taşları
 • Koma (bilinç kaybı durumu)
 • Ağızda tebeşirimsi tad
 • • Yüz ve boyunda kızarma

  • Derideki kan damarlarında genişleme

  • Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyuşukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha asit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler

  Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU size aşırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtilerin neler olduğunu öğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı’na bakınız.

  LAFLEKS RINGER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Bulunmamaktadır.

  LAFLEKS RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LAFLEKS RINGER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Kortikosteroidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan bir grup ilaç)

  • Karbenoksolon (mide ülserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)

  Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikimine neden olarak deriniz altında sıvı birikimine (ödem) ve kan basıncınızın yükselmesine (hipertansiyon) yol açabilirler.

  Aşağıda ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltebilir. Bu yükselme yaşamınızı tehdit edebilir. Eğer sizde bir böbrek hastalığı varsa potasyum düzeylerinde yükselme daha yüksek olasılıkla görülebilir.

  • Potasyum tutucu diüretikler (amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar) (Bu ilaçların diğer ilaçların bileşiminde de bulunabileceğini unutmayınız)

  • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)

  • Anjiotensin II reseptör antagonistleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)

  • Takrolimus (nakledilen organların reddini engellemek ve bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)

  • Siklosporin (nakledilen organların reddini engellemek için kullanılan bir ilaç)

  LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU’nu etkileyebilecek ya da çözelti tarafından etkilenebilecek diğer ilaçlar şunlardır:

  • Hidroklorotiyazİd veya klortalidon gibi tiyazid grubu idrar söktürücüler

  • D vitamini

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LAFLEKS RINGER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.