Lafleks Dekstroz Laktatli Ringer Ne İlacıdır?

LAFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitrelik PP (polipropilen) torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAFLEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafılaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarının işareti olabilir.

Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)

Deride döküntü

Deride kızarıklık (eritem)

Kaşıntı (pruritus)

Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital veya yüzde ödem) Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.

Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanm 1 ‘inden fazla görülen)

• Burun tıkanıklığı

• Öksürük

• Aksırık

• Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)

• Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

• Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):

• Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)

• Kalbin durması

Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1 ‘inden az görülen fakat her 100 hastanın 1 ‘inden fazla görülen)

• Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)

• Göğüs ağrısı

• Kalp atışının hızlanması (taşikardi)

• Kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)

• Endişe durumu

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 hastanm 1 ‘inden az görülen fakat her 1000 hastanm 1 ‘inden fazla görülen)

• Kasılmalar Diğer

• Panik atak

Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:

• Ateş

• İnfüzyon alanında enfeksiyon

• Lokal acı veya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veya şişme)

• Solüsyonun verildiği damarda (flebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damar yolunda kızarıklık, acı veya yanma ve şişmeye neden olabilir.

• Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöz tromboz) oluşması.

• İnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokularının içine kaçması (extravazasyon). Bu dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

• Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki aşırı yükselme)

İnfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanma talimatını okumalısınız.

Lütfen listelenmiş veya listelenmemiş bir yan etki fark ederseniz doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, infüzyon durdurulmalıdır.

LAFLEKS Nasıl Kullanılır?

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanm ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LAFLEKS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

• Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

• kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

• kaslarda zayıflık

• hareket edememe / felç durumu (paralizi)

• düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

• kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

• kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

• bilinçte bulanıklık

• Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

• iştahta azalma (anoreksi)

• bulantı

• kusma

• kabızlık

• karın ağrısı

• kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

• çok miktarda su içme (polidipsi)

• normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

• böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

• böbrek taşları

• koma (bilinç kaybı durumu)

• ağızda tebeşirimsi tad

• yüz ve boyunda kızarma

• derideki kan damarlarında genişleme.

• Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

• mizaçta değişiklikler

• yorgunluk

• solukta kesilme

• kaslarda sertleşme

• kaslarda seyirme

• kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

LAFLEKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi

sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

LAFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

• Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

• Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

• Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

• Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları

• Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)

• Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

• İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

• Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

• Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

• Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

• Dijital tedavisi altındaysanız

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

LAFLEKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

• Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

• Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

• Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

• Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

• D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

• Böbreklerde taş;

• Gebelik tansiyonu;

• Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

• Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktorunuz size LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

• bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

• bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

• yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

• damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

LAFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LAFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makina kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

LAFLEKS Etken Maddesi Nedir?

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

• Amino kaproik asit

• Amfoterisin B

• Kortizon asetat

• Dietilstilbestrol

• Etamivan

• Etil alkol

• Fosfat ve karbonat solüsyonları

• Oksitetrasiklin

• Thiopental sodyum

• Versenat disodyum

• Seftriakson

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

• Tetrasiklin

• Ampisilin sodyum

• Minosiklin

• Doksisiklin

Ayrıca LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

• Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

• Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

• Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

• Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

• Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

• Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

• Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

• Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

LAFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LAFLEKS DEKSTROZ LAKTATLI RINGER prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.