Laevolac Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

LAEVOLAC nedir ve ne için kullanılır?

Laevolac, ağız yolundan kullanılan bir şuruptur. Amber renkli cam şişelerde, ölçek ile birlikte sunulmaktadır.

Osmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir ve aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

• Kabızlıkta: kalın barsaklann normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak

• Gaita ( dışkı ) kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

• Portal sistemik ensefalopati ( PSE ): Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

/

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAEVOLAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Tedavinin ilk birkaç gününde gaza bağlı şişkinlik (bu etki normalde tedavi sırasında bir iki gün içerisinde kaybolur),

• Önerilenden yüksek dozlarda kullanıldığında karın ağrısı,

• Bulantı ve kusma,

• Yüksek dozlarda kullanıldığında ishal,

• İshale bağlı olarak görülen elektrolit dengesizliği

bunlar LAEVOLAC’ın hafif yan etkileridir.

LAEVOLAC Nasıl Kullanılır?

Günlük doz bireysel olarak belirlenir. Aşağıdaki tabloda alacağınız dozu ayarlamanıza yardımcı olabilecek bilgiler verilmektedir.

Kabızlıkta veya gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasının istendiği durumlarda:

Başlangıç Dozu

idame dozu

Erişkinler

15-45 ml

15-30 ml

Çocuklar (7-14 yaş arası)

15 ml

10-15 ml

Çocuklar (1-6 yaş arası )

5-10 ml

5-10 ml

• Etkinin görülmesi için birkaç gün geçmesi gerekebilir. Bu, laktülozun etki mekanizmasıyla ilişkili bir durumdur.

• Tedaviye başlandıktan birkaç gün sonra, vereceğiniz cevaba göre doktorunuz LAEVOLAC’ın dozunu size göre ayarlayacaktır.

Karaciğer koması ve koma öncesi tedavide:

• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• LAEVOLAC yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

■ Belirlenen toplam günlük doz, tercihen bir defada sabah kahvaltısı sırasında ağızdan alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullamm:

Bu grup hastalarda dozun özel olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

özel kullanım durumlan

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LAEVOLAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.

LAEVOLAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LAEVOLAC kullandıysanız:

Herhangi bir aşırı doz vakası bildirilmemiştir. Ancak, yüksek dozda kullanılması durumunda karın ağrısı ve ishal gözlenebilir. Bu durumda ilacın kesilmesi veya dozun azaltılması yeterli olacaktır.

LAEVOLAC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

LAEVOLAC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

LAEVOLAC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek olumsuz bir etki yoktur, ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre ile kullanmalısınız.

LAEVOLAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAEVOLAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer içeriğindeki etkin maddeye (laktuloz) veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) LAEVOLAC’ı kullanmayınız.

• Galaktozemi (galaktozu metabolize eden enzimin doğuştan eksik olması durumu)

• Barsak tıkanıklığı durumunda

LAEVOLAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra kabızlığınız düzelmemişse veya tedavi sonrasında tekrarlamışsa doktorunuza danışmalısınız.

Eğer laktozu tolere edememe durumunuz varsa, bunu doktorunuza bildirerek ürünün içerdiği laktoz miktarının dikkate alınmasını sağlamalısınız.

LAEVOLAC ile tedavi sırasında gaz yapıcı yiyeceklerden ve karbonik asit içeren içeceklerden fazla miktarda almaktan kaçınmalısınız.

Kabızlık için kullanılan normal dozlar diyabetikler (şeker hastalan) için bir problem oluşturmamaktadır. Ancak karaciğer koması ve koma öncesinde kullanılan dozlar genellikle daha fazla olduğu için diyabet hastalannda bu durum dikkate alınmalıdır. Bu nedenle eğer diyabetikseniz bunu doktorunuza bildiriniz.

Laksatif (dışkıyı yumuşatan) preparatların çocuklarda kullanımı olağan dışı durumlarda ve ancak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAEVOLAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LAEVOLAC tercihen sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAEVOLAC’ın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin elde edilen veriler kısıtlı sayıdadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, doğrudan veya dolaylı bir zararlı etkiyi işaret etmemektedir.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak çoğu ilacın anne sütüne geçtiği bilindiğinden, emzirme döneminde kullandması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.

LAEVOLAC’ın, gebelik ve laktasyon döneminde kullanılması eğer gerekliyse doktorunuz tarafından düşünülebilir ve mutlaka doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

LAEVOLAC’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç yoktur.

LAEVOLAC Etken Maddesi Nedir?

LAEVOLAC’ın içeriğinde sudan başka yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Laktüloz, kolon pH’smı düşürücü etkisi nedeniyle, salıverilmesi kolon pH’sına bağımlı olan ilaçlann (5-aminosalİsilik asit içerenler gibi) inaktivasyonuna neden olabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LAEVOLAC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.