Kytril Roche Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

KYTRIL ROCHE nedir ve ne için kullanılır?

 • KYTRIL “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” (bulantı ve kusmayı önleyici) olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi KYTRIL ROCHE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KYTRIL ROCHE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aleıjik reaksiyonlar (anaflaksi): Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KYTRIL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ateş, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas titremeleri, kasılmaları, sertleşmeleri ve çekilmeleri, aşırı aktif refleksler, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında değişiklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk, halüsinasyonlar, ruh hali değişkenlikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır.
 • Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  KYTRIL kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:

  Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir

 • Baş ağrısı
 • Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
 • Yaygın: 10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazlasını etkileyebilir.

 • Uyku problemleri (uykusuzluk)
 • Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazlasını etkileyebilir.

 • Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
 • Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
 • Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

  KYTRIL ROCHE Nasıl Kullanılır?

  KYTRIL’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

  Bulantı veya kusma durumunun önlenmesi

  Kytririn ilk dozu, genellikle radyoterapinizin ya da kemoterapinizin bir saat öncesinde verilir. Kullanım dozu şu şekildedir (radyoterapinizin ya da kemoterapinizin sonrasındaki bir haftaya kadar):

 • Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet Bulantı veya kusma durumunun tedavisi

  Genel kullanım dozu şu şekildedir:

 • Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet.
 • Ağızdan alınmalıdır.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)
 • Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

  Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

  Eğer KYTRIL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KYTRIL ROCHE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KYTRIL ROCHE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

 • Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KYTRIL ROCHE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  KYTRIL ROCHE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KYTRIL ROCHE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Granisetrona veya KYTRIL’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron’u içeren diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlarına karşı aleıjik iseniz KYTRTL’i kullanmayınız.
 • KYTRIL ROCHE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa KYTRTE’i dikkatli kullanınız.
 • Eğer kalp rahatsızlığınız varsa, kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaç ile kanser tedavisi görüyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum, kalsiyum gibi tuz seviyelerinizle (elektrolit anormallikleriyle) ilgili bir sorununuz varsa KYTRTL’i dikkatli kullanınız.
 • Çocuklarda KYTRIL kullanımı önerilmemektedir.
 • Eğer, Kytril gibi bulantı ve kusma önleyici olan dolasetron, ondansetron gibi etkin maddeli ilaçlan da içeren diğer 5HT3 reseptör antagonisti olarak adlandınlan ilaçlan kullanıyorsanız KYTRTE’i dikkatli kullanınız.
 • Serotonin sendromu, Kytril kullanımı ile birlikte nadir görülen fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslannızın ve sindirim sisteminizin çalışmasında ciddi değişikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon, Kytril’i tek başına kullandığınızda meydana gelebileceği gibi, daha çok Kytril’i diğer bazı ilaçlarla beraber kullanmanız durumunda da ortaya çıkabilir. Kytril ile tedavi edilmeden önce, hali hazırda kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmayı planladığınız ilaçlar hakkında lütfen doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza

  danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRİL kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • KYTRIL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle KYTRIL tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
 • Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  KYTRIL’in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  KYTRIL ROCHE Etken Maddesi Nedir?

  Kytril bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  KytriTin her dozunda 1 milimol (23 mg)’den daha az miktarda sodyum bulunduğundan, “sodyum içeriği olmadığı” kabul edilmektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, doktorunuzu, hemşirenizi ya da eczacınızı bilgilendiriniz:

 • Düzensiz kalp atımı tedavisi için kullanılan ilaçlar,
 • Dolasetron ya da ondansetron gibi diğer bulantı ve kusma önleyici “5HT3 reseptör antagonisti” olarak adlandınlan ilaçlar,
 • Epilepsi (nöbet) tedavisinde kullanılan fenobarbital,
 • Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ketokonazol,
 • Bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan eritromisin adlı antibiyotik,
 • Depresyon ve/veya kaygılılık durumunun tedavisinde kullanılan; fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
 • KYTRIL ROCHE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.