Kybernin-p İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

KYBERNIN-P nedir ve ne için kullanılır?

 • KYBERNİN P insan plazmasından (kanın sıvı kısmı) elde edilir ve 10 mL çözelti içinde 500 ünite antıtrombİn III içermektedir. Damar içerisine İntravenöz enjeksiyon yada infüzyon yoluyla verilir.
 • KYBERNİN P kanın içinde bulunan ve onun pıhtılaşmasını önleyen, kanın akışkanlığını sağlayan bir maddenin (antitrombin III) doğuştan ya da sonradan edinilmiş eksikliğinin tedavisinde kullanılır.
 • Antitrombin III eksikliğinde kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşma sonucunda damarların tıkanması (tromboembolik olay) riski ortaya çıkar. KYBERNİN P, dolaşımda antitrombin IIP ü yerine koyarak kanın akışkanlığını sağlar ve damarların kan pıhtısı ile tıkanmasını (tromboembolik komplikasyonlar) önler.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi KYBERNIN-P’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. . 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerde biri olursa KYBERNİN P’ yi kullanmayı durdurunuz vc DER HAK doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Anjioödem (yaşamsal tehlike oluşturan ani alerji) belirtileri;

 • Dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük
 • Yutkunmada zorluk
 • Alerjik reaksiyon belirtileri;

 • Enjeksiyon veya infuzyon bölgesinde yanma, batma
 • Bütün vücutta kabarcıklar, kızarıklık ve döküntü
 • Baş ağnsı
 • Kan basıncında düşme, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkıntı ve hışırtılı soluma
 • Uyku hali
 • Kusma, mide bulantısı
 • Titreme
 • Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek olarak görülür. Çok seyrek olarak görülen bu yan etkiler bazen ciddi anafılaktİk şoka örn; baygınlık hali, baş dönmesi ve bilinç kaybı durumuna ilerleyebilir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KYBERNİN P’ ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

  Bunlar KYBERNİN P’ nin çok ciddi yan etkileridir.

  Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Diğer vıın etkiler Çok seyrek:

 • Baş ağrısı
 • Uyuşukluk
 • Huzursuzluk
 • Sersemlik ve yorgunluk
 • Üşüme hissi
 • Kalp çarpıntısı (taşikardi)
 • Tansiyon düşmesi (hipotansiyon)
 • Göğüste sıkışma
 • Göğüs ağrısı
 • Soluk alıp vermede sıkıntı (dispne)
 • Hırıltılı soluma
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Bağırsak dolgunluğu
 • Aniden başlayan deride kaşıntı, döküntü, ödem, deri üzerinde değişik biçim ve büyüklüklerde kabarcıklar (ürtiker kurdeşen)
 • Kaşıntı
 • Doku içerisinde kanın pıhtılaşıp, renginin koyulaşması (hematom)
 • Geçici deri reaksiyonları
 • Ateş
 • Bayılma hissi
 • Ağızda kötü tat
 • KYBERNIN-P Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Tedaviniz uzman sağlık personeli tarafından, size uygun KYBERNİN P dozu hesaplandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Ürün hazırlandığında uygulamadan önceki sıcaklığı oda ya da vücut sıcaklığında olmalıdır.
 • KYBERNtN P size doktorunuz tarafından rahat edebileceğiniz bir yerde toplardamarınızdan birine yavaş enjeksiyon ya da infüzyon (çok yavaş olarak damar içine uygulamak) yoluyla verilecektir.
 • KYBERNtN P infüzyon olarak kullanıldığında %5 insan albumin solüsyonu ile seyreltilebilir. Hazırlanan seyreldcilerde 1:5’ ine kadar aşağıdakiler kullanılabilir: Ringer laktat solüsyonu, fizyolojik şalin solüsyonu, %5 glikoz solüsyonu ve polijelin.

  Hidroksietil nişasta (HES) kullanımı seyreltici olarak tavsiye edilmez.

  KYBERNİN P diğer ilaçlar ile aynı şırınga veya serum seli içinde karıştırılmamalıdır. Dopamin, doputamin ve furosemid ile aynı damar yolu kullanılarak uygulanmamalıdır.

  Eğer KYBERNİN P’ nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda doz ayarlaması vücut ağırlığına göre yapılır. Koagülasyon durumuna bağlı olarak çocuklarda vücut ağırlığının kilogramı başına AT III günde 40 -60 IU’ e kadar yükseltilebilir. Klinik duruma göre kişilerde daha yüksek dozlar gerekebilir. Antitrombin III aktivitesi % 120’ yi aşmamak ve sık sık AT III aktivitesi izlenmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer KYBERNİN P ’ nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KYBERNIN-P

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KYBERNİN P ’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KYBERNIN-P Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KYBERNİN P uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  KYBERNIN-P Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  KYBERNIN-P kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KYBERNIN-P Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  KYBERNIN-P İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KYBERNIN-P İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  KYBERNIN-P Etken Maddesi Nedir?

  Bu ürün her 500 IU de yardımcı madde olarak 80 mg sodyum klorür ve 30 mg da sodyum sitrat içerir. Kontrollü sodyum diyeti (tuz kısıt]aması) alan kişilerde bu durum göz önünde bulundurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda diyetteki tuz kesilmelidir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KYBERNtN P ile kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan hepnrin adlı bir ilacın birlikte kullanılması kanama riskini arttırır. Bu nedenle tedavi süresince KYBERNtN P’nin aktİvitesi kontrol edilmelidir.

  Antitrombin III ile kanın pıhtılaşmasını önleyici diğer ürünlerin (Örn: aktive Protein C) birlikte kullanımında kanama riski artacağından dolayı, sadece özel durumlarda birlikte kullanılmalıdırlar.

  Antitrombin IIFün oluşmuş bir kan pıhtısını (trombus) parçalayan ilaçlar (trombolitik ajanlar), ağızdan alınan pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (oral antikoagülanlar örn; varfarin), treprostinil ve trombosit fonksiyonunu etkileyen ilaçlar (aspirin, NSAİİ’ler, dipiridamol, tiklopidin, klopidogrel ve Ilb/IIIa antagonistleri) ile birlikte kullanılması kanama riskini arttırır.

  KYBERNIN-P prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.