Kutlu Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Kutlu, beyaz renkli bir yüzü çentikli ve yuvarlak film kaplı tablettir. Kutlu, 10 tabletlik blister ambalajda bulunur. Kutlu, etkin madde olarak 250 mg klorokin fosfat içerir.

Klorokin fosfat, antimalaryal bir ilaçtır. Sıtmanın baskı altına alınarak tedavisi ve nöbetlerin önlenmesinde , barsak dışı amebiasis ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna sebebiyet veren devamlı bir hastalık olan romatoid artritin tedavisinde ve ayrıca Sjögren sendromunda (bir çeşit romatizmal bir hastalık) kullanılır.

Kutlu Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Kutlu’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Kutlu’nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Kutlu’yu kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

 • Solumada güçlük
 • Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme nedeniyle yutkunmada güçlük
 • Deride kaşıntılı kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Kutlu’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Sinir sistemi bozuklukları

 • Baş ağrısı
 • Sersemlik, baş dönmesi
 • Havale veya nöbetler
 • Ruh hali ve davranışlarda değişiklik (hayal görme, endişeli olma durumu), huzursuzluk, ruhsal çöküntü (depresyon)
 • Kas güçsüzlüğü (nöromiyopati), yorgunluk

Dolaşım sistemi bozuklukları

 • Kan hücrelerinde azalma (kolay bere oluşumu, ciddi enfeksiyonlara veya yorgunluğa/nefessiz kalmaya neden olabilir)

Kutlu’nun uzun süre kullanımında doktorunuz kan testleri isteyebilir.

Kalbin etkinliğinde değişiklikler (elektrokardiyografik değişiklikler)

 • Kalp kasında zayıflama veya değişiklik (kardiyomiyopati; yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilir)
 • Hipotansiyon (düşük tansiyon)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri ile ilgili bozukluklar

 • Sedef hastalığı ve kaşıntı dahil deri döküntüsü
 • Deri soyulması, muhtemelen ağız ve burunda sulu kabarcık oluşumu ve soyulması
 • Deri veya mukoz membranlarda (ağızın içi) renksizleşme
 • Tıbbi tedavi gerektiren gün ışığına duyarlı olma hali
 • Saç renginde değişiklik ve saç dökülmesi
 • Görme bozuklukları
 • Bulanık görme, çift görme, odaklanmada güçlük
 • Az veya tamamen görüş kaybı
 • Retinada (gözün ağ tabakası) veya korneada (gözün saydam tabakası) değişiklik (retinopati; az görmeye neden olabilir)

Kutlu’nun uzun süre kullanımında doktorunuz göz muayenesi isteyebilir.

İşitme bozuklukları

 • İşitme kaybı Kulak çınlaması

Karaciğer bozuklukları

 • Derinin sarılaşmasına veya gözlerin beyazlaşmasına neden olan karaciğer rahatsızlıkları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sindirim sistemi bozuklukları

 • Ağız içinde iltihap, mide bozukluğu, bulantı, kusma, ishal veya mide krampları

Bunlar Kutlu’nun hafif yan etkileridir.

Kutlu Nasıl Kullanılır?

Yetişkinlerde sıtmanın baskılama tedavisinde, her haftanın daima aynı gününde olmak üzere 2 tablettir.

Akut nöbetlerin tedavisi yetişkinlerde, 4 tabletlik başlangıç dozunu takiben, 6-8 saat sonra ilave bir 2 tabletlik ek doz ve takip eden 2 ardışık gün boyunca günde tek seferde 2 tablet şeklindedir.

Barsak dışı amebiasis tedavisi yetişkinlerde, 2 gün süreyle günde 4 tablet ve bunu takiben en az 2-3 hafta süreyle günde 2 tablettir. Tedavi genellikle etkin bir barsak amebisidi (amibi öldüren ilaç) ile birlikte uygulanır.

Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna sebebiyet veren devamlı bir hastalık olan romatoid artrit’in tedavisinde günde 1 tablet kullanılır.

Hangi sıklıkta ve kaç tablet kullanacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Önerilen dozu aşmayınız.

Kutlu sadece ağızdan kullanım içindir.

Tok karnına yeterli miktarda sıvı ile alınız (bir bardak su ile).

Bebeklerde ve çocuklarda dozaj tercihen vücut ağırlığına göre hesaplanır. Sıtma tedavisinde çocuk hastalarda haftalık baskılama dozu baz olarak 5 mg/kg’dır ancak ağırlığa bakılmaksızın yetişkin dozu aşılmamalıdır. Şartlar izin verdiği takdirde baskılama tedavisi enfeksiyona maruz kalmadan 2 hafta önce başlamalıdır. Ancak bu yapılamazsa çocuklarda 10 mg baz/kg’lık doz 6 saatlik ara ile ikiye bölünerek verilebilir. Baskılama tedavisi endemik alandan (sıtmanın görüldüğü alan) çıktıktan sonra 8 hafta sürdürülmelidir.

Akut nöbetlerin tedavisi için düşük ağırlıktaki erişkinlerde ve bebekler ile çocuklardaki dozaj aşağıdaki gibi belirlenmelidir:

İlk doz: 10 mg/kg baz (ancak 600 mg baz’lık tek doz aşılmaz)

İkinci doz: İlk dozdan 6 saat sonra 5 mg/kg baz (ancak 300 mg baz’lık tek doz aşılmaz) Üçüncü doz: İlk dozdan 24 saat sonra 5 mg/kg baz Dördüncü doz: İlk dozdan 36 saat sonra 5 mg/kg baz

65 yaş üzerinde ilaç kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ancak ilacın büyük oranda böbreklerden atıldığı bilindiğinden böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaca karşı toksik reaksiyon riski fazladır. Yaşlı hastaların böbrek fonksiyonlarının azalmasından dolayı doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Romatoid artrit tedavisinde kullanımında özel doz uygulama önerisi bulunmamakla birlikte en uygun dozajın kişisel olarak ayarlanabilmesi için hastanın izlenmesi önerilebilir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Kutlu Kullanımı 

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Kutlu ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Kutlu’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kutlu’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kutlu Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kutlu Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi durdurmayınız. Çünkü Kutlu tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Kutlu Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Klorokin fosfat veya Kutlu’nun içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),

Retinal veya görme alanı değişikliklerinde kullanılmamalıdır.

Kutlu Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sara, havale veya nöbetler geçirdiyseniz,

Karaciğer veya böbrekleriniz ile ilgili bir sorun yaşadıysanız,

Daha önceden işitmeyle ilgili bir rahatsızlığınız olduysa,

Ailenizde veya sizde çok nadir görülen bir kan pigmenti rahatsızlığı olan ‘porfiri’ mevcut ise, Sedef hastalığınız mevcut ise,

‘Miyastenia Gravis’ adlı bir çeşit kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa,

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği’ adlı bir tür kan rahatsızlığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Kutlu İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kutlu tok karnına alınabilir. Kutlu’yu yemek sonrasında almak klorokin fosfatla ilişkili olarak karşılaşılabilecek mide-barsak kanalı şikayetlerinin (örneğin bulantı, kusma, ishal) azaltılmasına yardımcı olur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kutlu Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kutlu gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hekim tarafından sıtmanın baskılanması veya tedavisi amacı ile, sağlanacak faydanın olası zararlardan daha fazla olacağına karar verilmesi haricinde, hamilelik sırasında bu ilacın kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kutlu Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kutlu, çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde süt ile atılmaktadır. Bu sebeple emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Kutlu Etken Maddesi Nedir?

Kutlu’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kutlu Kullanılır mı?

Prazikuantel (parazitlerin sebep olduğu barsak ve mesane (idrar torbası) enfeksiyonları tedavisinde),

Siklosporin (doku nakli olan hastalarda ve genellikle romatizma ile sedef tedavisinde), Antikonvülzan ilaçlar (havale ve nöbetlerin önlenmesinde),

Digoksin (kalp rahatsızlığı tedavisinde) kullanıyor iseniz doktorunuza bildiriniz. Kutlu bu ilaçların kanda miktarını değiştirebilir.

Sıtmayı önlemede kullanılan bir diğer ilaç meflokinin, klorokin ile birlikte kullanılması havale ve nöbet oluşma riskini artırabilir.

Simetidin (ülser tedavisinde kullanılan ilaç), klorokinin metabolizmasını azaltarak kanda miktarını artırır. Dolayısıyla simetidin ile klorokinin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Klorokinin amiodaron ile birlikte kullanılması, kalp atım düzensizliğine neden olabilir.

Anti-asitler ve kaolin, klorokinin emilimini azaltabilir dolayısıyla bu ilaçlar ile Kutlu alımı arasında en az 2 saat süreli bir ara olmalıdır.

Sağlıklı kişilerde klorokin, ampisilinin biyoyararlanımını anlamlı şekilde azalttığından, bu iki ilacın uygulanması arasında en az 2 saat olmalıdır.

Klorokin ve klorokinin ana metaboliti olan desetilklorokinin kan konsantrasyonları antikor titreleri ile negatif olarak ilişkilidir. Malaryanın (sıtma) önlenmesi için tavsiye edilen dozda alınan klorokin, diploid hücreli kuduz aşısı ile yapılan ilk aşılamaya karşı olan antikor cevabını azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.