Koparin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

KOPARIN nedir ve ne için kullanılır?

KOPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

KOPARIN, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

KOPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

KOPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),

• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı oimak için (önleyici amaçla),

• Hemodiyaliz de ve kalp ameliyatlarında.

• Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa

• Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.

Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KOPARIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KOPARİN’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, siz de felç oluşabilir:

• Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)

• Sırt ağrısı

•Tuvalete gitme sorunları

Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelir;

•Kırmızı veya kahverengi idrar

• Katran gibi siyah dışkı

• Sıra dışı morarma

• Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.

Görülebilecek diğer yan etkiler:

Çok yaygın (100 hastanın 10’undan fazlası )yan etkiler

• Enjeksiyon yerinde morarma

• Enjeksiyon yerinde tahriş

• Kanama( hemoraj). Daha çok heparinin yüksek dozuyla oluşur.

• Kan testi sonuçlarınız da değişiklik.

Yaygın (100 hastada 10 kişi den daha azında görülebilen)yan etkiler

• Döküntü.

• Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker).

• Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz ). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.

Yaygın olmayan (1000 hastada 1 kişi den daha azında görülebilen) yan etkiler

• Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınız da daha zararlı pıhtılarda oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok az alması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.

• Kan testi sonuçlarınızda değişiklik. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.

Çok seyrek (1000 hastada 1 kişi den daha azında görülebilen) yan etkiler •Erkeklerde uzun süreli, ağnlı ereksiyon

Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

KOPARIN Nasıl Kullanılır?

KOPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatlan aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.

KOPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

KOPARİN herhangi bir diğer ilaçla kanştırılarak enjekte edilmemelidir.

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

% 5 glukoz veya % 0.9 sodyum klorür içinde devamlı intravenöz infiizyon yoluyla veya aralıklı intravenöz enjeksiyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Heparinin intravenöz enjeksiyon hacmi 15mryi geçmemelidir.

Heparinin etkisi kısa süreli olduğundan, aralıklı intravenöz enjeksiyon yerine, intravenöz infüzyon ile veya subkutan enjeksiyonla uygulama tercih edilmektedir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel Kullanım Durumları

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda KOPARİN almanıza karar verebilir.

Eğer KOPARİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KOPARIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KOPARIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Siz de hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

KOPARİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOPARIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

KOPARIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOPARIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

•Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,

•Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandın lan reaksiyon)

• Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa

• Çok yüksek tansiyonunuz varsa,

• Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

• Mide ülseriniz varsa,

• Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,

• Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınız da bir yaralanma varsa,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,

• Düşük yapma ihtimaliniz varsa

Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

KOPARIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa,

• Böbrek problemleriniz varsa,

• Karaciğer problemleriniz varsa,

• Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,

• Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),

• Bilinen şeker hastalığınız varsa,

• Lumbar ponksiyon yapılmışsa,

• Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,

• Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz.

•Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız •Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz

• 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.

• Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “ Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.

•Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,

KOPARIN Etken Maddesi Nedir?

Doktorunuz KOPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacaklan zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOPARIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

Araç ve makina kullanımı

KOPARİN’in genellikle araç veya makine kullanım yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

KOPARIN Etken Maddesi Nedir?

KOPARİN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün 47,25 mg benzil alkol içermektedir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Eğer hamile iseniz KOPARİN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

•Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).

• Artrit için veya diğer ağnlar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-st eroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Ağn ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

•Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

• Anjina tedavisi için gliseril trinitrat inflizyonu heparinin etkisini arttırabilir.

• Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz siz e kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up ) yapabilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KOPARIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.