Konakion Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

KONAKION MM nedir ve ne için kullanılır?

• KONAKION MM, fitomenadion isimli etkin maddeyi içermektedir. Bu, K1 vitamini olarak isimlendirilen insan yapımı bir vitamindir.

• KONAKION MM, berrak ila hafif opak arası, açık sarı renkte bir çözeltidir.

• KONAKION MM, 0.2 mL içerisinde, 2 mg K1 vitamini (fitomenadion) içeren, 5 adet ampul ve oral uygulama için 5 adet şırınga ile beraber kullanıma sunulmuştur.

KONAKION MM, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Vücudunda yeterli düzeyde K1 vitamini bulunmayan yenidoğan bebeklerde K1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan kanamaların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. Bu duruma "K1 vitamini eksikliği kanaması" adı verilir, ciddi fakat seyrek görülen bir durumdur. Tüm yenidoğanlara ailelerinin izni alınarak K1 vitamini verilir.

• Bebeklere veya çocuklara kanını seyrekleştiren, antikoagülan denilen ilaçlardan fazla miktarda verildiği durumlarda kullanılabilir. KONAKION MM genellikle bu çocukların tedavi edilmesi için bir hematolog (kan ile hastalıklarla ilgilenen doktor) tavsiyesiyle kullanılır.

KONAKION MM, vücudunuzun kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeleri (faktörleri) üretmesine yardımcı olarak etkisini gösterir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bu maddeler, kanamayı durdurmaya yardımcı olurlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KONAKION MM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KONAKION MM’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık (alerjik) sorunlar Belirtileri şunlardır:

• Bebeğinizin veya çocuğunuzun boğazında, yüzünde, dudaklarında ve ağzında şişme olması. Bu durum nefes alma veya yutkunma zorlukları yaşamalarına sebep olabilir.

• Bebeğinizin veya çocuğunuzun ellerinde, ayaklarında ve eklemlerinde ani şişmeler olması.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun KONAKION MM’e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Enjeksiyonun yapıldığı bölgede sorunlar

Seyrek olarak bu sorunlar ciddi olabilir. Belirtileri şunlardır:

Kızarıklık, terleme, ağrı ve yara oluşması Bunlar KONAKION MM’in hafif yan etkileridir.

Eğer bahsedilen yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

KONAKION MM Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

K1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan kanamaların önlenmesi

Zamanında veya zamanına yakın doğan sağlıklı bebekler Bu bebekler KONAKION MM’i iki şekilde alabilir:

• Doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra tek bir enjeksiyon (1 mg)

• Doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra ilk doz (2 mg) ağızdan (oral) verilir. Bunu, 4 ila 7 gün sonra sizin bebeğinize vereceğiniz ikinci doz (2 mg) takip eder.

İlave dozlar:

• Kı vitaminini ağızdan alan veya emzirilen (anne sütü alan) bebekler daha fazla Kı vitaminine ihtiyaç duyabilir

• Eğer ilave dozlara gereksinim duyuluyorsa bir sonraki doz (2 mg) bebek 1 aylık olduğunda verilmelidir.

• Bu durum bebeğiniz, anne sütü dışında süt ve katı gıdalar almaya başlayıncaya kadar her ay sürdürülebilir.

• Ağızdan iki doz K1 vitamini almış olan ve biberonla beslenen bebeklerin ilave dozlar almasına gerek yoktur çünkü anne sütü dışında sütler (formüllü hazır sütler) K1 vitamini takviyesi içerirler.

Bebeğinize ağızdan KONAKION MM’i nasıl vereceğinize dair talimatlar, bu bölümün son kısmında verilmektedir (bkz. "Bebeğinize ağızdan KONAKION MM’i nasıl verebilirsiniz" ).

Kanama riski taşıyan, prematüre veya zamanında doğan bebekler

• KONAKION MM, bu bebeklere doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra tek bir enjeksiyon şeklinde verilir.

• Bebeğiniz hala kanama riski taşıyorsa, daha sonra daha fazla enjeksiyon yapılabilir.

Kı vitamini eksikliğinden kaynaklanan kanamaların tedavisi

• KONAKION MM, bu bebeklere tek bir enjeksiyon şeklinde verilir (genellikle 1 mg).

• Bebeğiniz hala kanama riski taşıyorsa, daha sonra daha fazla enjeksiyon yapılabilir. Bazı bebekler kan nakline de ihtiyaç duyabilir.

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan ilaçları fazla miktarda kullanmış hastaların tedavisi

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan ilaçları fazla miktarda kullanmış çocukların tedavisi genellikle bir hematolog (kan ile hastalıklarla ilgilenen doktor) tarafından başlatılır.

• KONAKION MM, çocuğunuzun damarına enjeksiyon yoluyla verilir (IV enjeksiyon)

• KONAKION MM verilmesinden 2 ila 6 saat sonra, doktorunuz çocuğunuzun kanındaki pıhtılaşma faktörlerinin seviyelerini kontrol edecektir.

• Eğer çocuğunuzda hala yeterli pıhtılaşma faktörleri yoksa, doktorunuz ilave KONAKION MM kullanılmasını isteyebilir.

Bebeğinize ağızdan KONAKION MM’i nasıl verebilirsiniz

Eğer bebeğiniz doğum sırasında ağızdan KONAKION MM alırsa, doğumdan 4 ila 7 gün sonra bebeğinize ağızdan ikinci 2 mg dozu vermeniz istenecektir.

Eğer bebeğinizi sadece emziriyorsanız, bebeğinize ayda bir ağızdan 2 mg KONAKION MM vermeniz istenecektir.

KONAKION MM, çocuğunuza damar veya kas içine enjeksiyon yoluyla veya ağız yoluyla (oral) verilebilir. Nasıl verileceği, ilacın ne için kullanılacağına ve bebeğinizin erken doğup doğmadığına (prematüre) bağlıdır. Doktorunuz, çocuğunuzun ne kadar KONAKION MM kullanması gerektiğine karar verecektir.

Kullanma talimatındaki şemalar, ambalajda yer alan şırınga kullanılarak ilacı bebeğinize ağızdan nasıl vereceğinizi göstermektedir. Eğer nasıl yapacağınızdan emin değilseniz veya bu konuyla ilgili kaygınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ampul ve şırınga Ampulün açılması

Resim 1’de ampul (küçük cam

kap) ve şırınga görülmektedir. Şırınganın içeriye ve dışarıya oynatılabilen kısmına piston denir.

Ampulün alt kısmında toplanacak şekilde içeriği çalkalayınız. Bulanıklık varsa kullanmayınız.

Resim 2

Resim 1

Nokta yukarıda bulunacak şekilde, ampulün gövdesini elinizin başparmağı ve işaret parmağı arasında tutunuz

(bkz. Resim 2).

Ampulün baş kısmını diğer elinizin başparmağı ve işaret parmağı arasında tutunuz,

Resim 3

düzgün bir kırılma için yan taraftan nokta ile birlikte basınç uygulayınız (bkz. Resim 2).

3. Şırıngayı ampulün içine şekilde gösterildiği gibi dibine kadar sokarak, çözeltiyi ampulden şırıngaya çekiniz (bkz. Resim 3). İlacı şırınganın yan tarafındaki ikinci işarete (2 mg) kadar çekmek için, şırınga pistonunu yavaşça çekiniz.

Şırınga, ampulden gerekli dozu çekmek için tasarlanmıştır. Gerekli doz alındıktan sonra, ampulde bir miktar çözelti kalabilir, bu bebeğe verilmemelidir.

4. Şırıngayı bebeğin ağzına gösterildiği gibi yerleştiriniz ve ilacı uygulamak için pistona basınız (bkz. Resim 4).

Resim 4

Çocuklarda (yenidoğanlarda ve bebeklerde) kullanımı:

Özel bir kullanım uyarısı yoktur.

Yaşlılarda Kullanımı

Yenidoğanlarda ve bebeklerde kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanım uyarısı yoktur.

Eğer KONAKION MM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KONAKION MM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bebeğinize kullanması gerekenden fazla KONAKION MM verilmişse, bebeğinizde şu durumlar görülebilir; sarılık (derinin veya göz aklarının sararması gibi belirtiler), karın ağrısı, kabızlık, dışkının yumuşaması, kötü görünmek, sinirlilik hali, döküntü, kan testleriyle ortaya çıkan karaciğer fonksiyonlarında bozukluk.

KONAKION MM”den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya hemşire ile konuşunuz.

KONAKION MM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

• Eğer bebeğinize ağızdan KONAKION MM vermeyi unutursanız, bir sonraki dozu ne zaman vermeniz gerektiği hakkında doktorunuzla veya hemşirenizle konuşunuz.

Eğer çocuğunuzun kullanacağı KONAKION MM’i yanlışlıkla başka biri kullanmışsa bir doktora danışmaları gerekir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KONAKION MM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

KONAKION MM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KONAKION MM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Bebeğinizin veya çocuğunuzun, fitomenadion veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı (alerji) varsa.

Bu durumlardan emin değilseniz, KONAKION MM kullanılmadan önce doktorunuza veya hemşirenize danışınız.

KONAKION MM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Çocuğunuzda safra akışı ile ilgili sorunlar varsa (kolestatik hastalık). Safra, vücudun bazı vitaminlerden faydalanabilmesi açısından önemlidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KONAKION MM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Herhangi bir etkileşme bildirilmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Yenidoğanlarda ve bebeklerde kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Yenidoğanlarda ve bebeklerde kullanılması nedeniyle geçerli değildir. Araç ve makina kullanımı

Yenidoğanlarda ve bebeklerde kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

KONAKION MM Etken Maddesi Nedir?

KONAKION MM, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez" kabul edilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

KONAKION MM birlikte kullanıldığında bazı ilaçların etkisini değiştirebilir. Ayrıca diğer bazı ilaçlar da KONAKION MM’in etkisini değiştirebilir.

Özellikle, bebeğiniz veya çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçları kullanıyorsa, doktorunuza veya hemşirenize bunun hakkında bilgi veriniz.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya hemşirenize bunlar hakkında bilgi veriniz.

KONAKION prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.