Komox Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

KOMOX nedir ve ne için kullanılır?

 • KOMOX opak mavi gövde/opak mavi kapaklı sert jelatin kapsüllerdir. 28 kapsüllük ambalaj halinde bulunur.
 • KOMOX kapsülleri mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür pelletleri içerir.
 • Duloksetin, sinir sisteminde serotonin ve noradrenalin düzeylerini artırır.
 • KOMOX kadınlarda stres üriner inkontinans (SUI) tedavisi için ağızdan alınan bir ilaçtır.
 • Stres üriner inkontinans gülme, öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma ya da egzersiz gibi fiziksel aktiviteler sırasında hastanın istemeden idrar kaçırması olarak tanımlanan tıbbi bir durumdur.
 • KOMOX güldüğünüzde, hapşırdığınızda ya da fiziksel aktivite sırasında idrarınızı tutmayı sağlayan kasların gücünü arttırır.
 • KOMOX’un etkinliği, Pelvik Taban Kas Egzersizi olarak adlandırılan egzersiz programı ile artar.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi KOMOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İstenmeyen etkiler aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülür.

  Yaygın : 100 hastanın en az 1 finde, en fazla 10’unda görülür.

  Yaygın olmayan : 1000 hastanın en az 1 finde, en fazla 10’unda görülür. Seyrek : 10000 hastanın en az 1 finde, en fazla 10’unda görülür.

  Çok seyrek : 10000 hastanın 1 finden az görülür.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın

 • Bulantı, ağız kuruluğu, kabızlık
 • Yorgunluk
 • Yaygın

 • İştahın azalması
 • Uyku bozuklukları, tedirgin hissetme, cinsel dürtüde azalma, kaygı duyma, uyku zorluğu
 • Baş ağrısı, baş dönmesi hissi, halsiz hissetme, uykulu hissetme, titreme, uyuşma, uyuşma dahil olmak üzere deride karıncalanma veya iğnelenme
 • Görme bulanıklığı
 • Denge bozukluğuna bağlı baş dönmesi (vertigo)
 • Kan basıncında artma, kızarma
 • İshal, karın ağrısı, kusma, mide yanması veya hazımsızlık
 • Terlemede artış
 • Halsizlik, titreme
 • Yaygın olmayan

 • Ses kısılmasına neden olan boğaz iltihabı
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Tiroid bezinin az çalışması (yorgunluk ve kilo artışına neden olur)
 • Sıvı kaybı
 • Diş gıcırdatma ya da kenetlenmesi, oryantasyon bozukluğu (kişinin çevreye uyum ve alışma yeteneği bozukluğu), motivasyon kaybı, orgazm olma güçlüğü veya başarısızlığı, anormal rüyalar görme
 • Sinirlilik, dikkat bozukluğu, her zamankinden farklı tat alma, düşük uyku kalitesi
 • Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme bozukluğu veya göz kuruluğu
 • Tinnitus (kulak çınlaması), kulak ağrısı
 • Göğüste kalp pompalanmasının hissedilmesi, hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Bayılma
 • Fazla esneme
 • Kan kusma veya katran gibi siyah renkte dışkı, gastroenterit (genellikle virüsün neden olduğu orta dereceli ya da şiddetli mide bulantısı, kusma, kramplar ve ishalle kendini gösteren durum), ağız iltihabı, geğirme, gaz çıkarma, nefes kokması
 • Karın ağrısına, derinin veya gözün beyaz kısmının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı
 • (Kaşıntılı) döküntü, kurdeşen, gece terlemeleri, soğuk terleme, çürüme eğiliminde artış
 • Kas ağrısı, kas sertliği veya kas spazmı, çene kasının kasılması
 • İdrara çıkmada zorluk, idrara çıkarken ağn, geceleri idrara çıkma isteği, anormal idrar kokusu
 • Anormal vajinal kanamalar ve menopozal semptomlar
 • Göğüs ağnsı, sıcak/soğuk hissetme, susama
 • Kilo kaybı veya artışı
 • KOMOX karaciğer enzimlerinde veya kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker ya da kolesterol seviyelerinde artışa neden olabilir.
 • Seyrek

 • Nefes darlığı, baş dönmesi veya kurdeşenlere neden olan dilde veya dudaklarda şişme ile birlikte görülen ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Kandaki sodyum düzeyinde azalma (özellikle yaşlı hastalarda; belirtiler baş dönmesi hissi, güçsüzlük, kafa karışıklığı, uykulu veya çok yorgun olma, bulantı veya kusmadır. Daha ciddi belirtiler bayılma, nöbet veya inmedir), yetersiz anti-diüretik hormon salgılanması sendromu
 • İntihar düşüncesi veya davranışı, mani (semptomların aşın aktivite, yanşma düşünceleri ve uyku ihtiyacının azalması olduğu bir hastalık), gerçekte var olmayan şeylerin görülmesi (halüsinasyon), saldırganlık ve sinir
 • “Serotonin sendromu” (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbet, ani istemsiz kas çekilmesi veya kasılması, huzursuzluk hissi veya uzun süre ayakta veya oturur pozisyonda kalamama, hareket kontrolünde zorluk (örn. kasların koordinasyon bozukluğu veya istemsiz hareketleri), huzursuz bacak sendromu
 • Göz içi basıncında artma (glokom)
 • Birden ayağa kalkınca baş dönmesi, sersemlik hissi veya bayılma, el ve/veya ayak parmaklarında üşüme hissi
 • Boğazda gerginlik veya burun kanaması
 • Dışkıda açık kırmızı renkte kan görülmesi
 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya gözün beyaz kısmının sararması (sanlık)
 • Steven-Johnson sendromu (ciltte, ağızda, göz çevresinde ve genital organda kabarcıklar ile seyreden ciddi hastalık), yüz ve boğazın şişmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem), güneş ışığına hassasiyet
 • Kas çekilmesi
 • İdrar yapmada zorluk veya idrara çıkamama, normalden fazla idrara çıkma isteği veya idrar miktannda azalma
 • Ağır, ağnlı, düzensiz veya uzun süreli dönemler dahil anormal adet dönemleri, nadiren az kanamalı adet görme veya adet görememe, anormal anne sütü üretimi
 • İnme (genellikle yaşlılar), yürüyüş tarzında anormallik
 • KOMOX Nasıl Kullanılır?

  KOMOX’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Önerilen KOMOX dozu günde iki kez (sabah ve akşam) 40 mg’lık kapsüldür. Doktorunuz dozu günde iki kez 40 mg’lık kapsüle çıkarmadan önce tedavinize günde iki kez (sabah ve akşam) 20 mg’lık kapsül ile başlamanıza karar verebilir.

  KOMOX ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

  KOMOX almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

  KOMOX’u ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan KOMOX’u kullanmayı bırakmayınız.

  Eğer KOMOJ{ ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  KOMOX çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  KOMOX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KOMOX ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımı belirtileri uykulu olma, koma, serotonin sendromu (aşın mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş, terleme, kaslarda sertlik gibi durumlara neden olan nadir görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve hızlı kalp atışıdır.

  KOMOX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve sıradaki dozu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla KOMOX kullanmayınız.

  KOMOX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla KOMOX kullanmaya ihtiyacınız olmadığım düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir.

  KOMOX’u bir haftadan daha uzun süre kullandıktan sonra aniden kesen bazı hastalarda; baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyku hali, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya denge bozukluğuna bağlı baş dönmesi (vertigo) gibi belirtiler görülmüştür.

  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur. Ancak sizin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, Önerileri için doktorunuza danışmaksınız.

  KOMOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KOMOX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Duloksetin’e veya KOMOX’un içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan siprofloksasin ve enoksasin kullanıyorsanız.
 • Yüksek tansiyonunuz ve kalp hastalığınız varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size KOMOX kullanıp kullanmayacağınızı söyleyecektir.

  KOMOX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • St. John’s Wort (sarı kantaron veya binbirdelik otu olarak da bilinen Hypericum perforatum) içeren bitkisel bir ürün alıyorsanız,
 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Daha önce epileptik nöbet (sara nöbeti) geçirmişseniz,
 • Mani (aşın aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacının azalması gibi belirtiler gösteren bir hastalık) veya bipolar bozukluğunuz (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) varsa,
 • Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa,
 • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa,
 • Düşük sodyum düzeyi görülme riski taşıyorsanız (örn. diüretik (idrar söktürücü) kullanıyorsanız veya yaşlıysanız),
 • Karaciğer hasanna neden olan başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’)
 • KOMOX huzursuzluk hissi veya uzun süre ayakta veya oturur pozisyonda kalamamaya neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  İntihar düşüncesi, depresyonun veya anksiyete (endişe) bozukluğunun kötüye gitmesi: Depresyondaysanız, kendinize zarar vermeyi veya kendinizi öldürmeyi düşündüyseniz KOMOX kullanmaya başlamadan Önce doktorunuza bildiriniz.

  KOMOX depresyon tedavisi için endike olmadığı halde, aktif maddesi (duloksetin) antidepresan ilaç olarak kullanılmaktadır. Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete (endişe) bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar vermeyi veya kendinizi öldürmeyi düşünebilirsiniz. Antidepresan ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta ya da daha uzun sürebileceğinden, bu düşünceler antidepresan tedavisinin ilk dönemlerinde artabilir.

  Yukarıda bahsedilen belirtilere yatkınlığı artırabilecek durumlar;

 • Daha önce de kendinizi öldürmeyi veya kendinize zarar vermeyi düşündüyseniz,
 • Genç yetişkin hasta iseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler 25 yaşından genç antidepresan tedavisi gören hastalarda intihar davranışı riskinde artış olduğunu göstermiştir.
 • Herhangi bir zamanda kendinize zarar vermeyi veya kendinizi öldürmeyi düşündüyseniz hemen doktorunuzla irtibata geçiniz veya derhal hastaneye gidiniz.

  Eğer depresyondaysanız veya anksiyete (endişe) bozukluğunuz varsa, bu durumu akrabanıza ve yakın arkadaşınıza söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatım okumasını istemeniz sizin için faydalı olabilir. Onlardan, eğer depresyonunuzun veya anksiyete (endişe) bozukluğunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklerden dolayı kaygılılarsa size söylemelerini rica ediniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  KOMOX çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. KOMOX’un bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönem güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.

  KOMOX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KOMOX aç veya tok kamına kullanılabilir. KOMOX kullanırken alkol alıyorsanız dikkatli olmalısınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KOMOX kullanırken hamile kalırsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. KOMOX’u ancak potansiyel yararlan ve doğmamış çocuğunuz üzerinde oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra kullanmalısınız.

  Doktorunuzun KOMOX kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamileyken KOMOX a benzer ilaçlann (SSRI) kullanımı bebeklerde, yeni doğanlarda kalıcı pulmoner hipertansiyon olarak tanımlanan ciddi bir durumun görülme riskini arttırır. Bu durumda bebekler hızlı nefes alıp verir ve bebeklerin derisi mavimsi renk alır. Bu belirtiler genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde görülür. Eğer bebeğinizde bu belirtiler görülürse lütfen derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Eğer KOMOX’u hamileliğinizin sonlarında alırsanız, bebeğiniz doğduğunda bebeğinizde bazı belirtiler gözlenebilir. Bu belirtiler genellikle doğum başladığında veya bebeğiniz doğduktan sonraki birkaç gün içinde görülür. Bu belirtiler yumuşak kaslar, titreme, sinirlilik, yeterli beslenememe, nefes almada zorluk ve nöbetleri içerebilir. Eğer bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerin herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığından endişe ediyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirirken KOMOX kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  KOMOX uykulu hissetmeye veya baş dönmesine neden olabilir. KOMOXK‘un sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç veya herhangi bir makine kullanmayınız.

  KOMOX Etken Maddesi Nedir?

  KOMOX yardımcı madde olarak şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KOMOX un ana maddesi olan duloksetin, diyabetik nöropatik ağrı (şeker hastalarında sinir hasarıyla görülen bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması şeklindeki ağn), depresyon, anksiyete (endişe) ve üriner inkontinans tedavisi için kullanılan diğer ilaçların içinde bulunabilir. Bu ilaçların birden fazlasının aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte KOMOX kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilacı kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız. Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullamyorsanız doktorunuza bildiriniz;

  Monoamin Oksidaz inhibitörleri (MAOİ): Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız KOMOX kullanmamalısınız. KOMOX da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. KOMOX kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce KOMOX kullanmayı kesmeniz gerekir.

  Uyku veren ilaçlar: Uyku veren ilaçlar kullanmaktaysanız bunu doktorunuza bildiriniz. Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağn kesiciler, antipsikotikler, fenobarbital, sedatif antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçlan içerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Bu ilaçlara triptanlar, tramadol, triptofan, SSRTlar (paroksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, St.John’s Wort (sarı kantaron) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini KOMOX ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

  Oral antikoagülanlar ve antiplatelet ajanlar: Eğer oral antikoagülan (kanı sulandıncı ilaçlar) veya antiplatelet ajanlar (kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin kümelenmesini veya kan pıhtılarının oluşmasını azaltan ilaçlar) kullanıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. Bu tür ilaçlar kanama riskini artırabilir.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KOMOX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.