Kombevit-c Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

KOMBEVIT-C nedir ve ne için kullanılır?

KOMBEVİT-C birden fazla vitamin içeren bir ilaçtır. Her bir karton kutu, 30 draje içermektedir.

KOMBEVİT-C vitaminler adı verilen tedavi grubu altında sınıflandırılır.

KOMBEVİT-C, B grubu vitaminleri ve C vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen durumlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KOMBEVIT-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok seyrek

Aleıjik reaksiyonlar

Bilinmiyor

Uyuşma (parestezi)

Uyku hali

Bu yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

KOMBEVIT-C Nasıl Kullanılır?

Erişkinler için günlük ortalama doz 2-3 drajedir.

Ancak doktorunuz hastalığınızın türüne ve şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

Ağız yoluyla uygulanır. KOMBEVİT-C drajeleri bir bardak su ile yutarak alınız. Drajeleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Farklı doz uygulamasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlannda doz azaltılması konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Eğer KOMBEVİT-C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KOMBEVIT-C

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KOMBEVİT-C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOMBEVIT-C Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KOMBEVIT-C Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KOMBEVİT-C tedavisi sonlandınldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

KOMBEVIT-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOMBEVIT-C Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Geçmişte KOMBEVİT-C’nin içindeki etkin maddelerine veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonunuz olduysa.

KOMBEVİT-C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı kansızlık durumlarında (pernisiyöz anemi ve diğer megaloblastik anemilerde) kullanılmamalıdır.

B12 vitamini tam bir teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki B6 vitamini, emziren kadınlarda süt salgısını azaltabilir.

Göz problemi (duyu kaybı) olan kişilerde siyanokobalamin kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C alındıktan sonra idrarın sarıya boyanması, ilacın içerdiği Riboflavin (Vitamin B2)’den ileri gelmekte olup tamamen zararsız bir belirtidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOMBEVIT-C İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KOMBEVİT-C’yi yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

KOMBEVİT-C’nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

KOMBEVIT-C Etken Maddesi Nedir?

KOMBEVİT-C şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

KOMBEVİT-C içeriğindeki F.D. & C Sarı no. 6 (bir tür boyar madde), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

INH (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), sikloserin ve oral kontraseptifler (ağız yoluyla kullanılan doğum kontrol ilaçları) B6 vitamini ihtiyacını arttırırlar.

Parkinson vakalarında levodopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayı B6 vitamini kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki niasin, acil yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir gruba ait ilaçların (ganglioneıjik blokerlerin) tansiyon düşürücü etkisini arttırır.

KOMBEVİT-C, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

Simetidin ve ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan ilaçlar) Bı2 emilimini azaltır. Omeprazol (ülser ve reflü tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan bir ilaç), Bı2 vitamininin emilimini etkiler. Kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) B,2 vitamininin emilimini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KOMBEVIT-C prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.