Kolisod İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

KOLISOD nedir ve ne için kullanılır?

KOLİSOD’un etkin maddesi kolistimetat sodyumdur. Polimiksin olarak adlandırılan antibiyotik grubuna aittir.

KOLİSOD, insan vücudunda bazı tip bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları yok etmek için kullanılır. Tüm antibiyotikler gibi KOLİSOD da sadece bazı tip bakterileri yok edebilir. Bu yüzden sadece bazı tip enfeksiyonların tedavisi için uygundur.

KOLİSOD, 10 ml’lik renksiz Tip I cam flakon ve 2 mİ enjeksiyonluk su içeren renksiz Tip I ampul ihtiva eden karton kutuda ambalajlanıp sunulmaktadır.

KOLİSOD, vücudun farklı bölgelerindeki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KOLİSOD, mevcut bakteri tiplerinden kaynaklanan ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için damardan çözelti olarak verilir. Bu enfeksiyonlar bazı pneumonias, böbrek ve mesanenin bazı enfeksiyonlarını içerir. KOLİSOD genellikle bu tip enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmaz. Fakat diğer antibiyotikler bir sebepten dolayı uygun olmadığında, KOLİSOD kullanılabilir.

Ayrıca KOLİSOD, kistik fibrozisli hastalarda-çocuk hastalar da dahilPseudomonas aeruginosa ’nın sebep olduğu akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde inhalasyon yoluyla kullanılır ve aşağıdaki koşullarda endikedir:

Hastanın semptomu olsun olmasın solunum yolu izolatlarında ilk defa Pseudomonas aeruginosa üremesi olması durumunda sistemik antibiyotik tedavisi ile birlikte uzun süreli inhale olarak

Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu olan 6 yaşın altındaki hastalarda semptomlar geliştiği takdirde uzun süreli inhale olarak

Üreyen Pseudomonas aeruginosa suşunun tobramisine dirençli olduğu durumlarda uzun süreli inhale olarak.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KOLISOD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KOLISOD’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ateş, kızarıklık, yüzün, dudakların, ağzın şişmesi ya da boğazın yutmayı ya da nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Kısa kısa nefes alma, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KOLİSOD’a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş ve üşüme
 • Nefes almada zorlanma
 • İdrara çıkmada zorlanma
 • Kaslarda güçsüzlük
 • Öksürük
 • Bronş spazmı (bronkospazm)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş dönmesi
 • Konuşma bozukluğu
 • Mide ağrısı
 • Ağız ya da dilde hissizlik
 • Kaşıntı
 • Bunlar KOLİSOD’un hafif yan etkileridir.

  KOLISOD Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza, vücut ağırlığınıza ve böbrek fonksiyonlarınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu, nasıl verileceğini ve tedavinizin kaç gün devam edeceğini belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  KOLİSOD, enfeksiyonunun şiddetine göre normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda, 5 mg/kg/gün ve 2 ila 3’e bölünmüş dozlarda verilir.

  Obez olan hastalarda, dozun ideal kiloya göre ayarlanması gerekir.

  KOLİSOD kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uygulanır.

  KOLİSOD (150mg/flakon), 2.0 mİ enjeksiyonluk su ile çözülür. Sulandırılarak hazırlanan çözelti, 75 mg/ml kolistin baz aktivitesine eşdeğer konsantrasyonda kolistimetat sodyum içerir.

  Köpük oluşumunu önlemek için rekonstitüsyon süresince yavaşça döndürülür.

  İnhalasyon yoluyla uygulama:

  Alt solunum yolu enfeksiyonlarının lokal tedavisinde 50-75 mg KOLİSOD, nebülizör ile günde 2-3 defa, 3-4 mL serum fizyolojik içinde uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanım:

  Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

  Yaşlılarda Kullanım:

  Yaşlı hastaların böbrek fonksiyonları daha düşük olduğundan doz seçiminde önlem alınması gerekir. En küçük doz aralığından başlanarak böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

  Özel Kullanım Durumları:

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yoktur.

  Böbrek Yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekir.

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen dozaj değişiklikleri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır:

  Kreatinin

  —-^–

  Günlük toplam doz

  Uygulama

  klirensi (mL/dk)

  Minimum

  Maksimum

  Sıklığı

  60

  300 mg

  420 mg

  50

  262.5 mg

  367.5 mg

  40

  225 mg

  315 mg

  12 saatte bir defa

  30

  187.5 mg

  262.5 mg

  20

  150 mg

  210 mg

  <10

  112.5 mg

  157.5 mg

  * Toplam günlük doz = Hedeflenen kan konsantrasyonu (mg/L) x [1.5 x CrCln) + 30] (hedeflenen kan konsantrasyonları minimum dozlarda 2.5 mg/L ve maksimum dozlarda 3.5 mg/L olarak alınmıştır). Dozlar 1.73 m2 vücut yüzey alanına (VYA) sahip (ortalama 70 kg) bir bireye göre hesaplanmıştır. Tam bir hesaplama için VYA’ya göre düzeltilmiş kreatinin klirensi kullanılmalıdır (CrCln — CrCl x VYA/1.73 m2).

  Yaşlılarda Kullanımı

  Hemodiyaliz

  Hemodiyaliz yapılmayan günlerde günlük toplam 105 mg olarak 12 saatte bir uygulanır. Diyaliz günlerinde toplam 150 mg doz ikiye bölünür ve ilk yarısı hemodiyalizin son saatinde diğer yarısı da bundan 12 saat sonra uygulanır.

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD)

  Günde tek doz 160 mg

  Sürekli Renal Replasman Tedavisi (CRRT)

  Ortalama serum kararlı hal konsantrasyonu 3.5 pg/mL için toplam doz 672 mg’dır. Doz 12 saatte bir uygulanacak şekilde bölünür.

  Eğer KOLISOD ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KOLISOD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KOLİSOD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KOLISOD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız (almayınız).

  KOLISOD ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  KOLISOD tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

  KOLISOD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KOLISOD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer kolistimetat sodyum veya KOLİSOD ’un formülasyonunda bulunan maddelere karşı aşın duyarlı iseniz

  KOLISOD Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KOLISOD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KOLISOD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, KOLİSOD tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Doktorunuz size hamilelik sırasında KOLİSOD kullanmanın potansiyel risklerini açıklayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi ve konuşma bozukluğu gibi gelip geçici sinir sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Böyle bir durum hissederseniz, KOLİSOD kullanımı süresince araç ve makine kullanmayınız.

  KOLISOD Etken Maddesi Nedir?

  KOLİSOD her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, içerdiği dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, KOLİSOD’u almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.

  KOLİSOD, aminoglikozidler, polimiksin, kas gevşeticiler (ör: tübokürarin) ve eter, sülsinilkolin, galamin, dekametonyum dahil diğer ilaçlar ve sodyum sitratın etkilerini ve yan etkilerini artırabilir.

  KOLİSOD’un sodyum sefalotin ve benzeri antibiyotikler ile aynı anda alınması böbrek problemlerini artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KOLISOD prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.