Klitopsin Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

 • KLİTOPSİN Ampul, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir.
 • KLİTOPSİN Ampul, linkozamid grubu bir antibiyotik olan Klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4 mlTik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur.
 • KLİTOPSİN Ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisin’e duyarlı bakterilerin duyarlı suşlannın, duyarlı Chlamydia trachomatis suşlannın yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer ab sesi.
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi).
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).
 • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar
 • Karın içi enfeksiyonları: Karın zarı iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.
 • Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).
 • KLİTOPSİN Ampul, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  KLİTOPSİN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi KLİTOPSİN Ampul yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KLITOPSIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin KLİTOPSİN AmpuTe karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  KLİTOPSİN Ampul ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri Karın ağrısı, ishal

  Tromboflebit (Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

  Yaygın olamayan :

  Tat alma duyusunda bozulma

  Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa)

  Bulantı ve kusma

  Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

  Seyrek:

  Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

  Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

  Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri) Bilinmiyor:

  Kadın cinsel organında iltihap

  Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofıli, agranülositoz ve trombositopeni Aleıjik reaksiyonlar

  Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

  Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

  Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

  Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

  Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

  KLITOPSIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz KLİTOPSİN AmpuTü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

  Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir.

  Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetine göre dozu azaltabilir veya artırabilir.

  Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 g’mı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir kalp krizine sebep olabilir. Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız. Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

  Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başına önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 15-40 mg klindami sindir.

  Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’e kadar yüksek doz uygulayabilir.

  Doktorunuz KLİTOPSİN Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

  Eğer KLİTOPSİN Ampul ’ürı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  KLITOPSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  KLITOPSIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KLİTOPSİN Ampul’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  KLITOPSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLITOPSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer

  • Klindamisin veya KLİTOPSİN AmpuTün içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alleıjik) iseniz.

  Eğer

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli KLİTOPSİN Ampul kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer KLİTOPSİN Ampul kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek yada karaciğer problemleriniz varsa (eğer KLİTOPSİN Ampul’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
 • Astım, egzama veya saman nezleniz varsa
 • 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  KLITOPSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLİTOPSİN Ampul’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu

  nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe KLİTOPSİN Ampul kullanmayınız.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KLİTOPSİN AmpuTün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  KLİTOPSİN Ampul tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  KLITOPSIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her mTsinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu ürün her mT sinde 9.45 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında KLİTOPSİN Ampul’ün ya da diğer ilacın etkisi değişebilir. Bunlar

 • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.
 • Kas gevşeticiler (KLİTOPSİN Ampul bu ilaçların etkisini artırabilir)
 • Doğum kontrol hapları (KLİTOPSİN Ampul tedavisi sırasında ya da KLİTOPSİN Ampul tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).
 • Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.
 • KLITOPSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.