Klinoksin Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

KLINOKSIN nedir ve ne için kullanılır?

KLİNOKSİN, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz-açık san renkli steril çözeltidir. KLİNOKSİN, linkozamid grubu bir antibiyotik olan Klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4 ml’lik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur. KLİNOKSİN, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisin’e duyarlı bakterilerin duyarlı suşlannın, duyarlı Chlamydia trachomatis suşlannın yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı, kızıl

Alt solunum yolu enfeksiyonlan; Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi Çeşitli deri enfeksiyonlan: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi). Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iliği iltihaplan (osteomiyelit), kan iltihaplan (septik artrit).

Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar

Kann içi enfeksiyonları; Kann zan iltihabı (peritonit) ve kann içi absesi gibi Bazı diş ve diş eti enfeksiyonlan: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit)

KLİNOKSİN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalanndaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olgulann tedavisinde de kullanılabilir.

KLİNOKSİN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonlann tedavisi için uygun değildir. Malarya tedavisinde KLİNOKSİN ’in kapsül tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkilidir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi KLİNOKSİN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KLİNOKSİN ’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin KLİNOKSİN ’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

KLİNOKSİN ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sulanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

Yaygın olmayan

: 1,000 hastanın birinden az görülebilir.

görülebilir.

Seyrek

Çok seyrek Bilinmeyen

: 10,000 hastanın birinden az görülebilir : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri

• Kann ağnsı, ishal

• Tromboflebit (Toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

Yaygın olmayan:

• Tat alma duyusunda bozulma

• Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa)

• Bulantı ve kusma

• Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler

• Ağn, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

Seyrek:

• Birden fazla eklemde şişlik, ağn, hassasiyet

• Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artması

• Günlük idrar miktannın azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri)

Bilinmiyor:

• Kadın cinsel organında iltihaplanma

• Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofıli, agranülositoz ve trombositopeni

• Aleıjik reaksiyonlar

• Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

• Sanlık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

• Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

• Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu

kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobülloz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

KLINOKSIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz KLİNOKSİN ’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir. Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetine göre doza azaltabilir veya artırabilir.

Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir. Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir

Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başına önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 15-40 mg klindamisindir.

Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’a kadar yüksek doz uygulayabilir.

Doktorunuz KLINOKSİN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

Eğer KLİNOKSİN ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KLINOKSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KLİNOKSİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

KLINOKSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir KLİNOKSİN dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KLINOKSIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KLİNOKSİN ’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

KLINOKSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLINOKSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Klindamisine veya KLİNOKSİN ’in içerdiği diğer maddelere karşı aşın duyarlı (alleıjik) iseniz

KLINOKSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonl andın İması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli KLİNOKSİN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer KLİNOKSİN kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer KLİNOKSİN ’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
 • Astım, egzama ya da saman nezleniz varsa
 • 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  KLINOKSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLİNOKSİN ’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu

  nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe KLİNOKSİN kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  KLİNOKSİN ’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe KLİNOKSİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KLİNOKSİN ’in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  KLİNOKSİN tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  KLINOKSIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu ürün her mİ’sinde 37.8 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında KLİNOKSİN ’in ya da diğer ilacın etkisi değişebilir.

  Bunlar

  * Eritromisin (Bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

 • Kas gevşeticiler (KLİNOKSİN bu ilaçların etkisini artırabilir)
 • Doğum kontrol hapları (KLİNOKSİN tedavisi sırasında ya da KLİNOKSİN tedavisini
 • bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini

  denemelisiniz).

  * Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir

  Eğer re çe t el i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

  KLINOKSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.