Kinoflox Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

KINOFLOX nedir ve ne için kullanılır?

KİNOFLOX, etkin madde olarak florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, beyaz ya da beyaza yakın renkli, oblong, iki yüzü çentikli film tablettir.

KİNOFLOX, 500 mg levofloksasin içeren 7 film tablet halinde, PVC/A1 blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

KİNOFLOX, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir. KİNOFLOX, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Sinüzit

• Zatürre

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• İdrar yolu enfeksiyonları

• Prostat enfeksiyonları

• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolu enfeksiyonları

• İnhale şarbon (solunum yolundan maruz kalma sonrası)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KINOFLOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KİNOFLOX’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon

• Tendon iltihaplanması ve ağrı

• Tendon kopması

• Eklem ağrısı

• Kas ağrısı

• Kas yorgunluğu

• tdrar çıkışında ani durma

• Ateş

• Mantar enfeksiyonu

• Ciddi, uzun süren ve/veya kanlı ishal

• Kan şekerinin düşmesi

• Kalp ritminin bozulması

• Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizde KİNOFLOX’a bağlı yan etki gelişmiş olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Psikotik reaksiyon, ajitasyon

• Sıkıntı hissi, depresyon

• Hayal görme

• Sara nöbeti

• Titreme

• Bilinç bulanıklığı

• Görme ve duyma bozuklukları

• Tat ve koku bozuklukları

• His azalması

• Çarpıntı

• Kan basıncının düşmesi

• Nefes darlığı

• Kansızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• Kusma

• Deri döküntüsü

• Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Kulak çınlaması

• Uykusuzluk

• Uyuşma

• Bulantı

• İştahsızlık

• Mide yanması

• Kızarıklık

• Halsizlik

Bunlar KİNOFLOX’un hafif yan etkileridir.

KINOFLOX Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve KİNOFLOX ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

• KİNOFLOX günde bir kez uygulanır.

• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi KİNOFLOX tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat daha sürdürülmelidir.

• KİNOFLOX, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durunılan Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde KINOFLOX dozunun ayarlanması gerekir. KİNOFLOX kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin KİNOFLOX’un vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer KİNOFLOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KINOFLOX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KİNOFLOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında zihin bulanıklığı, baş dönmesi, şuur kaybı ve istem dışı kasılmalar gibi merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

KINOFLOX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KINOFLOX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

KINOFLOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KINOFLOX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Levofloksasin veya KİNOFLOX’un bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

• Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,

• Sara (epilepsi) hastası iseniz (aksi takdirde kasılmalarınız artabilir),

• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda KİNOFLOX tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

• KİNOFLOX tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

• Gebe ya da bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

KINOFLOX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Bilinen kalp hastalığınız ya da QT uzaması (kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili aile hikayeniz var ise,

• Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,

• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

• Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız KİNOFLOX’u dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KINOFLOX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KİNOFLOX’u çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında (aç ya da tok) alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle KİNOFLOX sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

KINOFLOX baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

KINOFLOX Etken Maddesi Nedir?

KİNOFLOX, sodyum stearil fumarat içerir. Fakat miktarı açısından sodyum ile ilgili herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

KİNOFLOX, polietilen glikol içerir. Fakat miktarı açısından herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler ve sukralfat (bir mide koruyucu ilaç) ile KINOFLOX birlikte alındığında. KİNOFLOX’un emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, KİNOFLOX uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

• Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artış saptandığı için KİNOFLOX ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir.

• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin, sara nöbet riskini artırabilir.

• KİNOFLOX ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

• Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, KİNOFLOX ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

• KİNOFLOX ve antidiyabetik (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

• Probenesid (gut gibi metabolik bozukluğa bağlı hastalıkarın tedavisinde kullanılan ilaç) ve simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç) böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

• KİNOFLOX siklosporinin (organ nakillerinde kullanılan vücudun nakil yapılan organı red etmesini önleyen bir ilaç) etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KINOFLOX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.