Ketosteril Kullanım Amacı ve Etken Maddesi

Ketosteril vücut için gerekli olan aminoasitleri içerir.

Ketosteril; blister içinde 100 veya 300 parlak sarı, film kaplı tablet içeren ambalajlardadır. Kronik böbrek yetmezliğinde, protein metabolizmasının yetersizliği veya bozulmasına bağlı oluşabilecek hasarların önlenmesi/ tedavisi ve kronik böbrek yetmezliği ilerleme hızının yavaşlatılması amacıyla, günlük protein alımının yetişkinlerde 40 g ve altında olacak şekilde kısıtlandığı düşük veya tercihen çok düşük proteinli diyet ile birlikte, glomerüler filtrasyon hızı (birim zamanda böbreklerden süzülen plazma miktarı) 25 ml/dk’nın altındaki prediyaliz (Böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz şekilde % 75 ile % 85 arası kaybının olduğu, diyalizden hemen önceki dönem) hastalarında kullanılır.

Ketosteril  Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ketosteril’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Çok seyrek olarak kandaki kalsiyum düzeyinde artış görülebilir.

Bu durumda D vitamini alımının düşürülmesi önemlidir. Kanda kalsiyum düzeyindeki artış uzarsa Ketosteril’in ve diğer kalsiyum kaynaklarının dozunu azaltınız.

Ketosteril Nasıl Kullanılır?

Ketosteril, böbrek süzme hızı (GFR: Glomerüler filtrasyon hızı) dakikada 25 ml/dakika’nın altında olduğu sürece verilir. Diyaliz öncesi dönemde, yetişkinlerin aynı anda aldığı gıda günde 40 g veya daha az protein içermelidir. Diyaliz tedavisi gören hastaların protein alımı, kabul görmüş normlara uygun olmalıdır.

Yetişkinler için (70 kg/vücut ağırlığı); yemeklerle beraber günde 3 kere 4-8 tablet (1 tablet/5 kg/gün) alınır.

Ağız yoluyla uygulanır.

Çiğnemeden yutunuz.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı almayı unutmayınız.

Çocuklarda Ketosteril Kullanımı

Yemeklerle beraber 1 tablet/5 kg’dır. 3 10 yaş arası çocuklar için yemeklerle alınması tavsiye edilen protein miktarı, günde 0,8-1,4 g/kg vücut ağırlığıdır, 10 yaşından büyük çocuklar için ise, günde 0,6-1,0 g/kg vücut ağırlığıdır.

Yaşlılarda Ketosteril Kullanımı

Eğer Ketosteril’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ketosteril ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ketosteril Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı bırakmayınız.

Ketosteril kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ketosteril Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ketosteril içindeki etkin maddelerden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

Kanınızdaki kalsiyum seviyesi çok yüksekse,

Aminoasit metabolizması bozukluğunuz varsa

Serum albümin (kanınızda bulunan bir protein türü) düzeyiniz 4 g/dl ve üzerindeyse

Enfeksiyonunuz ve iltihabi bir durumunuz varsa ve bunun göstergesi olan CRP (kan testiyle tespit edilen bir laboratuar bulgusu) düzeyiniz yüksekse

Bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Kalıtımsal bir metabolizma bozukluğu olan “fenilketonüri”niz varsa (idrarda fenilketon bulunması), bu ürünün fenilalanin içerdiği dikkate alınmalıdır.

Ayrıca;

Kandaki kalsiyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Aluminyum hidroksit ile birlikte kullanılması durumunda kanınızdaki fosfat seviyesi kontrol edilmelidir (Bkz. Diğer ilaçların kullanımı). Yeterli kalori alındığından emin olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ketosteril İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygun şekilde emilimini ve karşılık gelen aminoasitlere metabolize olmasını sağlamak için yemek sırasında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Ketosteril Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ketosteril’ in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Ketosteril Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ketosteril’ in emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Araç ve makina kullanımı

Ketosteril’ in araç ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.

Ketosteril Etken Maddesi Nedir?

Ketosteril’in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Kalsiyum içeren ilaçlarla ayna anda kullanılması kandaki kalsiyum seviyesinin artışına neden olabilir.

Emilimine engel olmamak için, kalsiyum ile çözünebilen bileşikler meydana getiren ilaçlar (örn. tetraksiklinler (antibakteriyel); kinolon türevlerinden (antibakteriyel): siprofloksasin ve norfloksasin, demir, flor ve estramustin (prostat kanserinde kullanılır) içeren ilaçlar) Ketosteril ile aynı anda alınmamalıdır. Bu tür ilaçlar ile Ketosteril alımı arasında en az 2 saatlik bir süre geçmelidir. Ketosteril kullanımı ile kandaki kalsiyum miktarının yükselmesi durumunda kalbe etkili ilaçlara (kardiyoaktif glikozidler) karşı hassasiyet artışına bağlı olarak ritim bozukluğu riski de artar.

Ketosteril verilmesiyle üremi belirtileri düzeldiğinden alüminyum hidroksit uygulaması varsa azaltılmalıdır. Kandaki fosfat seviyesinin izlenmesi gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.