Ketomino Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

KETOMINO nedir ve ne için kullanılır?

KETOMİNO vücut için gerekli olan aminoasitleri içerir.

KETOMİNO; blister içinde 100 veya 300 parlak sarı, film kaplı tablet içeren ambalajlardadır. Kronik böbrek yetmezliğinde, protein metabolizmasının yetersizliği veya bozulmasına bağlı oluşabilecek hasarların önlenmesi/ tedavisi ve kronik böbrek yetmezliği ilerleme hızının yavaşlatılması amacıyla, günlük protein aliminin yetişkenlerde 40 g ve altında olacak şekilde kısıtlandığı düşük veya tercihen çok düşük proteinli diyet ile birlikte, glomerüler fıltrasyon hızı (birim zamanda böbreklerden süzülen plazma miktan) 25 mL/dk’nın altındaki prediyaliz (böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz şekilde % 75 ile % 85 kaybının olduğu, diyalizden hemen önceki dönem) hastalarında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KETOMINO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Çok seyrek olarak kandaki kalsiyum düzeyinde artış görülebilir.

Bu durumda D vitamini aliminin düşürülmesi önemlidir. Kanda kalsiyum düzeyindeki artış uzarsa KETOMİNO’nun ve diğer kalsiyum kaynaklarının dozunu azaltınız.

KETOMINO Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım vc doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

KETOMİNO, böbrek süzme hızı (GFR: Glomerüler fıltrasyon hızı) dakikada 25 mL/dakika’nın altında olduğu sürece verilir. Diyaliz öncesi dönemde, yetişkinlerin aynı anda aldığı gıda günde 40 g veya daha az protein içermelidir. Diyaliz tedavisi gören hastaların protein alımı, kabul görmüş normlara uygun olmalıdır.

Yetişkinler için (70 kg/ vücut ağırlığı); yemeklerle beraber günde 3 kere 4-8 tablet (1 tablet/ 5 kg/gün) alınır.

Ağız yoluyla uygulanır.

Çiğnemeden yutunuz.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yemeklerle beraber 1 tablet/ 5 kg’dır. 3-10 yaş arası çocuklar için yemeklerle alınması tavsiye edilen protein miktarı, günde 0,8-1.4 g/kg vücut ağırlığıdır, 10 yaşmdan büyük çocuklar için ise, günde 0,6-1,0 g/kg vücut ağırlığıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer KETOMİNO ‘nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KETOMINO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KETOMİNO ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KETOMINO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı bırakmayınız.

KETOMINO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KETOMINO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• KETOMİNO içindeki etkin maddelerden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi çok yüksekse,

• Aminoasit metabolizması bozukluğunuz varsa.

• Serum albümin (kanınızda bulunan bir protein türü) düzeyiniz 4 g/dl ve üzerindeyse.

• Enfeksiyonunuz ve iltihabi bir durumunuz varsa ve bunun göstergesi olan CRP (kan testiyle tespit edilen bir laboratuar bulgusu) düzeyiniz yüksekse.

Bu ilacı kullanıp kullanmayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

KETOMINO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Kalıtımsal bir metabolizma bozukluğu olan “fenilketoüri”niz varsa (idrarda fenilketon bulunması), bu ürünün fenilalanin içerdiği dikkate alınmalıdır.

Ayrıca;

Kandaki kalsiyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Alüminyum hidroksit ile birlikte kullanılması durumunda kanınızdaki fosfat seviyesi kontrol edilmelidir (Bkz. Diğer ilaçlarla kullanımı).

Yeterli kalori alındığından emin olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KETOMINO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygun şekilde emilimini ve karşılık gelen aminoasitlere metabolize olmasını sağlamak için yemek sırasında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KETOMİNO’nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KETOMİNO’nun emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Araç vc makine kullanımı

KETOMİNO’nun araç ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.

KETOMINO Etken Maddesi Nedir?

KETOMİNO’nun içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Kalsiyum içeren ilaçlarla aynı anda kullanılması kandaki kalsiyum seviyesinin artışına neden olabilir.

Emilimine engel olmamak için, kalsiyum ile çözünebilen bileşikler meydana getiren ilaçlar (örn; tetrasiklinler (antibakteriyel); kinolon türevlerinden (antibakteriyel): siprofloksasin ve

norfloksasin, demir, flor ve estramustin (prostat kanserinde kullanılır) içeren ilaçlar)

KETOMİNO ile aynı anda alınmamalıdır. Bu tür ilaçlar ile KETOMİNO alımı arasında en az 2 saatlik bir süre geçmelidir.

KETOMİNO kullanımı ile kandaki kalsiyum miktarının yükselmesi durumunda kalbe etkili ilaçlara (kardiyoaktif glikozidler) karşı hassasiyet artışına bağlı olarak ritim bozukluğu riski de artar.

KETOMİNO verilmesiyle üremi belirtileri düzeldiğinden alüminyum hidroksit uygulaması varsa azaltılmalıdır. Kandaki fosfat seviyesinin izlenmesi gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KETOMINO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.