Ketidose Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

KETIDOSE nedir ve ne için kullanılır?

 • KETİDOSE: beyaz renkli, oval, bir yüzü çentikli film tablettir ve 30 adet film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
 • KETİDOSE, etkin maddesi ketiapin olan antipsikotikler olarak adlandırılan bir çeşit ruhsal bozukluk durumunda kullanılan ilaç grubuna dahildir.
 • KETİDOSE

 • Halüsinasyonlar (örneğin gerçek olmayan seslerin duyulması), tuhaf ve korkutucu düşünceler, davranış değişiklikleri, kendini yalnız hissetme ve aklı karışık olmak gibi zihin bozukluklarında; yetişkinlerde ve adolesanlarda (13-17 yaş),
 • İçinde bulundukları ruh halinden dolayı kendilerini oldukça "uyarılmış" veya heyecanlı hisseden, normalden daha az uyuyan, daha konuşkan, hızla akan düşünce ve fikirlere sahip, normalden daha gergin hisseden kişilerin (bipolar bozukluk olarak adlandırılmaktadır) tedavisinde; yetişkinlerde, çocuklarda ve adolesanlarda (10-17 yaş) ve bipolar bozukluğun depresif şamasının (‘kötü’ hissetme) akut tedavisinde,
 • • Bipolar bozukluğun uzun süreli tedavisinde kullanılır.

  Bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

  4.Olası yan etkiler?

  Tüm ilaçlar gibi KETIDOSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KETIDOSE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak yutma veya nefes almada zorluk
 • Deride soyulma
 • Bayılma
 • Sarılığa bağlı olarak deri ve gözlerde sarı renk oluşumu
 • Ateş, sürekli boğaz ağrısı veya ağızda yara oluşumu
 • Sara nöbetleri
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KETİDOSE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüksek ateş
 • Kas sertliği
 • Zihin bulanıklığı
 • Aşırı terleme
 • Bu yan etkilerin tümü nöroleptik malignan sendrom adı verilen bir sendrom yaşadığınızı göstermektedir.

  Özellikle bacaklarda olmak üzere (bacaklarda şişlik, ağrı, kızarıklık belirtilerini içeren) kan damarları yoluyla akciğerlere ulaşıp nefes darlığı ve gögüs ağrısına neden olabilen toplardamarlarda kan pıhtısı.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp hızında artış
 • Baş dönmesi, uyuklama
 • Bitkinlik hissi
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (ortostatik hipotansiyon)
 • Kilo artışı
 • Burunda tıkanıklık
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Kan değerlerinizde değişiklikler (testlerde); örneğin beyaz kan hücresi sayımı, karaciğer enzimlerinde değişiklikler, trigliserid (bir yağ türü), toplam kolesterol veya kan şekeri düzeyinde artışlar
 • Bunlar KETIDOSE’un hafif yan etkileridir.

  KETİDOSE’u uzun bir süre kullanmanız gerekiyorsa, özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketlere neden olabilir.

  Ketiapin tedavisi, tiroid hormon düzeylerinde doza bağlı hafif düşüşlerle ilişkilendirilmiştir. Neredeyse tüm durumlarda, tedavi süresine bakılmaksızın ketiapin tedavisi kesildiğinde söz konusu yan etkiler düzelmiştir. Tiroid hormon düzeylerinde klinik olarak anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir.

  Bu durumun tedavisi için başka bir ilaç kullandıysanız ve bu ilaçlar adetlerinizin kesilmesine neden olduysa, KETİDOSE tedavisine geçtiğinizde yeniden adet görmeye başlayabilirsiniz.

  KETIDOSE Nasıl Kullanılır?

  Ne kadar KETİDOSE alacağınıza doktorunuz karar verecektir. Genellikle doktorlar ilk gün için 50 mg (2×25 mg), ikinci gün için 100 mg, üçüncü gün için 200 mg ve dördüncü gün için de 300 mg vermektedir.

  KETİDOSE ağız yolu ile alınır. Film kaplı tabletleri bütün olarak suyla birlikte yutunuz, tabletleri çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Ketiapinin güvenilirlik ve etkinliği 10 yaşın altındaki çocuklarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer yaşlıysanız, doktorunuz sizin daha düşük miktarda KETİDOSE almanıza karar verebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  KETİDOSE dozunun ayarlanması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda KETİDOSE almanıza karar verebilir. Daha düşük doza ihtiyaç duyduğunuzda, KETİDOSE film kaplı tabletlerin daha düşük dozları mevcuttur.

  Eğer KETİDOSE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  KETIDOSE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  KETİDOSE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora göstermek için bu kullanma talimatını ve kalan ilaçları da beraberinizde götürünüz. Aşırı dozun belirtileri: uyku hali, sakinleşme, kalbin hızla çarpması ve düşük tansiyon.

  KETIDOSE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz izin vermedikçe, kendinizi iyi hissetseniz bile KETİDOSE’u almayı kesmeyiniz.

  KETIDOSE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  KETIDOSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KETIDOSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacı almadan önce, ketiapine yada ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).
 • Ketiapin uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.
 • KETIDOSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  UYARI: DEMANSLI YAŞLI HASTALARDA ARTAN ÖLÜM RİSKİ (Aşağıdaki detaylı bilgilere bakınız).

  * Atipik antipsikotik ilaçlar artan ölüm riski ile ilişkilendirilmektedir.

  * Ketiapinin demans ile ilişkili psikoz görülen yaşlı hastalarda kullanımı onaylanmamıştır.

  Eğer:

 • Hamile iseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız varsa,
 • Glokom, diyabet hastası iseniz,
 • Felç geçirdiyşeniz,
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış veya kas sertliği varsa,
 • Geçmişte, ilaçlardan kaynaklanabilen ya da onlarla ilgisi bulunmayan şekilde akyuvar sayısının düşük olduğunu biliyorsanız,
 • KETİDOSE gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumuyla ilişkili olduğu için siz veya ailenizden birisinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa,
 • Psikotik hastalarda ve bipolar bozukluklarda intihar girişimi olasılığı olduğu için yüksek riskli hastalarda tedavinin başlangıcından itibaren bu açıdan dikkatli olunmalıdır.
 • Diğer yeni nesil (atipik) antipisikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların pisikozlarmda kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  KETIDOSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KETİDOSE’u kullanırken alkollü içecekler almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KETİDOSE gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren kadınlar KETİDOSE kullanırken emzirmekten kaçınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  KETİDOSE uykunuzu getirebilir, ancak uzun süreli kullanımda bu etki ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple KETİDOSE tedavisinin başlangıcında, doktorunuzun sizin için belirleyeceği süre boyunca araç ve makine kullanmayınız. Bu dönemden sonraki sınırlama, doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  KETIDOSE Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilaç içinde laktoz vardır.

  Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle aşağıdaki durumlar için ilaç alıyorsanız doktorunuza haber veriniz: o sıkıntı o depresyon

  o Sara (epilepsi) (fenitoin ya da karbamazepin)

  o enfeksiyon (antibiyotik eritromisin ya da mantar ilacı ketokonazol gibi) o yüksek tansiyon

  Kullandığınız ilaçlar konusunda kuşkunuz varsa doktorunuza danışınız.

  Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza haber veriniz: o rifampisin (tüberküloz için) o barbitüratlar (uykusuzluk sorunu için) o tioridazin (antipsikotik)

  KETIDOSE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.