Ketek Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

KETEK nedir ve ne için kullanılır?

KETEK, makrolid grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterilerin gelişimini durdurur.

KETEK, telitromisin etkin maddesini içerir. 1 film tablet içinde 400 mg etkin madde bulunur. 10 film-kaplı tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

KETEK, ilacın etkili olduğu bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KETEK, yetişkinlerde boğaz enfeksiyonlarının, sinüs (buruna açılan içleri hava dolu boşluklarda) enfeksiyonlarının ve uzun süreli solunum güçlüğü bulunan hastalardaki göğüs enfeksiyonlarının ve akciğer enfeksiyonunun (pnömoni) tedavisinde kullanılır.

KETEK, 12 yaş ve üstündeki ergenlerde boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KETEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

KETEK ile bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olarak değerlendirilmişse de; çok seyrek olarak ciddi karaciğer bozuklukları ve bazı olgularda ölüme neden olan karaciğer yetmezliği rapor edilmiştir.

Aşağıdaki yan etkiler sıklığına göre sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın ( 10’da 1 hastadan daha fazla) Yaygın (100’de 1 ila 100’de 10 arasında) Yaygın olmayan ( 1.000’de 1 ila 100’de 1 arası) Seyrek(10.000’de 1 ila 1.000’de 1 arası) Çok seyrek (10.000’de 1’den küçük)

Aşağıdakilerden biri sizde görülürse Ketek almayı durdurun ve derhal doktorunuzu arayın:

• Alerjik veya deri reaksiyonları, örneğin yüzde şişkinlik, deride kırmızı lekeler veya kabarmalardan oluşan ciddi deri hastalıkları veya alerjik şokun da dahil olduğu genel alerjik reaksiyonlar (sıklığı bilinmiyor),

• Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal gelişirse (bu durum antibiyotik tedavisinden sonra nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanmasına işaret edebilir) (çok seyrek)

• Gözlerinizin beyaz kısmında ve derinizde sararma, idrar renginde koyulaşma, iştah kaybı ve vücutta yaygın kaşıntı veya karın ağrısı olursa (bu durum karaciğer hastalığına (hepatit) işaret edebilir) (yaygın olmayan),

• Çabuk yorulma, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, kas güçsüzlüğü ile seyreden bir sinir kas kavşağı hastalığı olan miyastenia gravis’in belirtilerinde kötüleşme olursa (sıklığı bilinmiyor),

Yukarıdaki yan etkiler ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdaki diğer yan etkiler görülme olasılığı sıklığına göre verilmektedir.

• Çok yaygın geçici ve hafif ishal

Yaygın

• Bulantı, kusma, karın ağrısı, aşırı gaz çıkarma

• Baş dönmesi, baş ağrısı, tat alma kaybı yaşarsanız,

• Vajinada kaşıntı, yanma ve beyaz renkte akıntı olursa (candida’ya bağlı bir mantar infeksiyonuna işaret edebilir),

• Karaciğer işlevlerini gösteren kan testlerinde enzimlerin artışının tespiti

Yaygın olmayan ve seyrek yan etkiler:

• Kabızlık, tat alma bozukluğu, anoreksiya

• Ağız içinde iltihap, ağız içinde mantar enfeksiyonu (Candida albicans)

• Karaciğer problemi (hepatit)

• Deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ekzema

• Uyuşukluk hali, uykuya dalmada problem (uykusuzluk), sinirlilik, çevrenin veya kişinin döndüğü şeklindeki baş dönmesi (vertigo)

• El ve ayaklarda karıncalanma şeklinde duyu kusurları (parestezi)

• Çift görme, bulanık görme, odaklama güçlüğü

• Ateş basması, baygınlık (geçici bilinç kaybı)

• Kalp ritminde bozukluk (örneğin yavaş atarsa) ya da elektrokardiyografide (EKG’de) anormallik olursa

• Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

• Kanda beyaz küre hücrelerinden bazılarında artma olması (eozinofili) Çok seyrek:

• Koku alma bozukluğu, kas krampları

Sıklığı bilinmeyen yan etkilere ek olarak aşağıdakiler belirtilmektedir:

• QT aralığında uzama olarak adlandırılan elektrokardiyogramda anormallikler (EKG)

• Pankreas iltihabı

• Eklem ve kas ağrısı

• Konfüzyon

• Halüsinasyon (olmayan şeyleri görme veya duyma)

• Tat ve koku kaybı

• Karaciğer yetmezliği

KETEK Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. KETEK, 12 yaşın üstündeki kişilerde kullanılır.

Boğaz, sinüs enfeksiyonlarının tedavisi için genellikle, 5 gün süreyle kullanılır.

Uzun zamandır var olan, solunum güçlüğüne neden olan akciğerlerdeki enfeksiyonların ve zatürre (akciğer iltihabı; pnömoni) tedavisi için, genellikle 7-10 gün süreyle kullanılır.

Kullanılması önerilen olağan günlük doz, günde 2 tablet KETEK’tir. (800 mg telitromisin)

Böbrek problemleri (ciddi böbrek işlev bozukluğu) olanlarda eğer doktor tarafından KETEK kullanılmasına karar verildiyse, bu hastalar günde 2 tablet KETEK (800 mg) ile başlanıp, dönüşümlü olarak günde 1 tablet KETEK (400 mg) ve günde 2 tablet KETEK şeklinde (800 mg) tedavi edilebilir.

KETEK ağızdan alınır.

Tabletleri bütün olarak bir bardak sıvı ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatlerde tek seferde yutunuz. Görme duyusu üstündeki potansiyel etkisi ve baygınlık ihtimalini azaltmak için gece yatmadan önce alınması tavsiye edilebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Bu sizin KETEK’ten tam yarar görmenizi sağlar.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Hafif ya da orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

Optimal dozaj formu (600 mg) bulunmadığından, KETEK şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dakika) olan hastalarda ya da şiddetli böbrek bozukluğuyla birlikte karaciğer bozukluğu olan hastalarda ilk tercih olarak önerilmemektedir. Telitromisin tedavisinin gerekli görülmesi durumunda, bu hastalar 800 mg dozla başlanıp, dönüşümlü olarak günde 800 mg ve 400 mg dozla tedavi edilebilir.

Hemodiyaliz hastalarında uygulanacak KETEK (800 mg), diyaliz seansından sonra verilecek şekilde ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

KETEK şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunmuyorsa, hafif, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekmemektedir; ancak, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, KETEK dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer KETEK ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

KETEK

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KETEK’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KETEK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın farkına varırsanız, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KETEK Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KETEK tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedavinizin yararlı etkileri ortadan kalkabilir. Enfeksiyonla ilgili belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

Ayrıca eğer tabletlerinizi almayı çok erken bırakırsanız, ilaca karşı vücudunuzda bir direnç oluşmasına da neden olabilirsiniz.

KETEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KETEK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Sizde çabuk yorulma, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, kas güçsüzlüğü ile seyreden bir sinir kas kavşağı hastalığı olan miyasteni gravis varsa,

• KETEK’in içindeki etkin madde olan telitromisine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da makrolid grubundan başka bir ilaca karşı alerjiniz varsa,

• Geçmişte KETEK kullandığınız bir zamanda sizde karaciğer hastalığı (hepatit ve/veya sarılık) geliştiyse,

• Simvastatin, lovastatin veya atorvastatin gibi kanınızdaki kolesterol veya diğer lipid düzeylerini kontrol altında tutmaya yarayan başka ilaçlar kullanıyorsanız bu ilaçların yan etkilerini arttırabilir,

• Sizde veya akrabalarınızda "uzun QT sendromu" olarak adlandırılan elektrokardiyogram (EKG) bozukluğu tespit edilmişse,

• Aşağıdaki etkin maddeleri içeren başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız:

o Migren için kullanılan (tablet veya nefes alarak akciğerlere gönderilen buhar şeklindeki formda) ergotamin veya dihidroergotamin o Alerji sorunları için kullanılan, terfenadin ve astemizol o Sindirim sorunları için kullanılan sisaprid o Psikiyatrik sorunlar için kullanılan pimozid

• Böbrek problemleriniz (ileri böbrek fonksiyon bozukluğu) varsa ve/veya karaciğer problemleriniz (ileri karaciğer fonksiyon bozukluğu) varsa, KETEK aldığınız sırada aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçları kullanmayınız:

o Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ketokonazol o Proteaz inhibitörü denen bir ilaç (anti HIV tedavisi)

KETEK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

Kalbinizde ciddi rahatsızlıklar varsa örneğin kalbinizi besleyen koroner damarlarla ilgili hastalık, kalp ritminde ciddi düzensizlikler, bradikardi (kalp atım sayısında veya elektrokardiyogramda değişme) veya kan testlerinizde, düşük potasyum düzeyleri (hipokalemi) ve düşük magnezyum düzeyleri (hipomagnezemi) gibi ciddi bozukluklar varsa

• KETEK kullanırken veya kullandıktan sonra şiddetli ve uzun süreli veya kanlı ishal meydana gelirse, derhal doktorunuza haber veriniz. Bu, antibiyotiklerle yapılan tedavileri takiben gelişen ciddi bir barsak iltihabının işareti olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

Karaciğer hastalığınız varsa,

• Eğer bulanık görme, çift görme, odaklama güçlüğü gibi görme duyunuzla ilgili rahatsızlıklar yaşıyorsanız,

• Eğer baygınlık (geçici olarak bilinç kaybı) geçiriyorsanız,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KETEK tabletlerin 12 yaşından küçük çocuklarda ve adölesanlarda kullanımı

KETEK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içecekler KETEK’in emilimini etkilemez. Tabletler yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Tabletler yeterli miktarda suyla bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KETEK’in hamilelik sırasında kullanımının emniyetliliği hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, KETEK kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

KETEK kullanmamanız gerekir.

Araç ve makina kullanımı

KETEK alırken görme probleminiz olursa, baygınlık geçirirseniz, konfüzyon veya halüsinasyon yaşarsanız taşıt kullanmayınız, ağır makineler kullanmayınız veya tehlikeli aktivitelerde yer almayınız.

Bazı hastalarda KETEK kullanımı görme bozuklukları konfüzyon veya halüsinasyon gibi, belli işleri yapma kapasitesini azaltabilecek istenmeyen etkilere neden olabilir. Ayrıca nadir olarak, genel bir hastalık hissi (örneğin bulantı ve mide şikayetleri) gibi belirtilerle beraber, baygınlık (geçici bilinç kaybı) olguları bildirilmiştir. Bu istenmeyen etkiler ilacın ilk dozundan kısa bir süre sonra görülebilmektedir.

KETEK Etken Maddesi Nedir?

KETEK’in içinde yardımcı madde titanyum dioksit (E 171), sarı ve kırmızı demir oksit (E172) bulunur. Renklendirici olarak kullanılan bu maddeler, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıda belirtilen her hangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanızhatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzerelütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz; çünkü bu ilaçlar KETEK’i etkileyebilir veya KETEK tarafından etkilenebilir.

Aşağıdaki ilaçlar KETEK ile beraber kullanılmamalıdır:

• Simvastatin gibi kanınızdaki kolesterol ve lipid düzeyini kontrol altında tutmaya yarayan başka ilaçlar kullanıyorsanız bu ilaçların yan etkilerini arttırabilir,

• Aşağıdaki etkin maddeleri içeren başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız:

o Ergotamin veya dihidroergotamin (Migren için kullanılan tablet veya inhaler) o Terfenadin veya astemizol (Alerjik problemler) o Sisaprid (Sindirim problemleri) o Pimozid (Psikiyatrik problemler)

Böbrek problemleriniz (ileri böbrek fonksiyon bozukluğu) varsa ve/veya karaciğer problemleriniz (ileri karaciğer fonksiyon bozukluğu) varsa, KETEK aldığınız sırada aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçları kullanmayınız:

o Ketokonazol (mantar tedavisi)

o Proteaz inhibitörü denen bir ilaç (anti HIV=AIDS tedavisi) Aşağıdakileri alıyorsanız doktorunuza söylemeniz önemlidir:

• Fenitoin ve karbamazepin içeren ilaçlar (sara (Epilepsi) hastalığı için)

• Rifampisin (antibiyotik)

• Fenobarbital veya St John’s wort (sarı kantaron otu), (hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaçlar)

• Takrolimus, siklosporin ve sirolomus gibi ilaçlar (Organ nakli için)

• Metoprolol (kalp bozuklukları için)

• Ritonavir (anti HIV ilacı)

KETEK prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.