Kenacort-a Ret. Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

KENACORT-A IM RET. nedir ve ne için kullanılır?

KENACORT-A beyaz ila beyazımsı, kokusuz veya hafif benzil alkol kokulu, akışkan süspansiyondur ve kortikosteroidler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. KENACORT-A, 1 mL’lik 1 ampul, 2 ampul, 5 ampul içeren ambalaj formları ile kullanıma sunulmaktadır.

KENACORT-A, endokrin hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kollojen doku hastalıkları, mide-barsak sistemi ve akciğerler ile ilgili sorunlar cilt hastalıkları, göz hastalıkları, kan hastalıkları, neoplastik hastalıklar ve ödem gibi çok çeşitli ciddi enflamatuvar ve/veya alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KENACORT-A IM RET.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KENACORT-A’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaşıntı, ciltte kızarıklık, boğazda ödem gibi belirtilerle seyreden aşırı duyarlılık reaksiyonları (aleıjik reaksiyonlar)

Aşırı duyarlılık reaksiyonlan

Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KENACORT-A’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp atışlarınızda düzensizlik, kalp yetmezliği, kalp-damar sorunları

Tansiyonunuzda yükselme

Tuz ve sıvı tutulması

Kemiklerde kırılganlık, kırıklarda geç iyileşme

Ülser, pankreas iltihabı

Menstrüel düzensizlikler

Çocuklarda büyümenin baskılanması

Şeker hastalığında ilaçlara gereksinimin artması

Göz ile ilgili sorunlar

Enfeksiyonun şiddetlenmesi veya maskelenmesi

Kalp atışlarında düzensizliğe ve EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) değişikliklerine yol açabilen potasyum kaybı

Hipokalemik alkaloz

Kaslarda kütlesel kayıp

Konvülsiyon

Genellikle tedaviden sonra görülen papilla ödemiyle birlikte kafa içi basıncında artma Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kaslarda güçsüzlük, halsizlik

Yara iyileşmesinde gecikme

Deride incelme, kolay zedelenme

Baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, ruhsal çöküntü (depresyon), duygu durum

değişiklikleri, kişilik değişiklikleri

Uygulama bölgesinde sorunlar

Bayılma

Karın şişkinliği

Ülseratif yemek borusu iltihabı

Önceden var olan psikiyatrik durumun şiddetlenmesi

Neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması

Psikotik semptomlar

Cushingoid durumun gelişmesi

Karbonhidrat toleransında azalma

Latent şeker hastalığının (diyabet) ortaya çıkması

Kan şeker düzeylerinde artış, idrarda şeker tespit edilmesi ve protein katabolizmasından dolayı negatif nitrojen balansı

Bunlar KENACORT-A’nın hafif yan etkilerdir.

KENACORT-A IM RET. Nasıl Kullanılır?

DOZ GEREKSİNİMLERİ DEĞİŞEBİLİR, TEDAVİ EDİLMEKTE OLAN HASTALIĞA VE HASTANIN YANITINA BAĞLI OLARAK DOZ BİREYE GÖRE AYARLANMALIDIR.

KENACORT-A’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

Sistemik kullanımı (Eklem hastalıkları haricindeki tedavi alanları)

Önerilen doz 40-80 mg arasında değişir. Doktorunuz hastalığınıza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre dozunuzu belirleyecektir.

Saman nezlesi veya polen astımı olan hastalarda 40-100 mg dozda tek bir enjeksiyon ile bütün bir polen mevsimi süresince rahatlama sağlanabilir.

Lokal kullanımı (Eklem hastalıklarında)

Eklem veya tendon kılıfları içine uygulanacak olan doz eklemin büyüklüğüne ve tedavi edilen rahatsızlığa bağlı olarak değişir. Sizin için uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir. Küçük eklemlerde 2.5-10 mg, büyük eklemlerde ise 40 mg’a kadar dozlar verilebilir.

Geniş kaslara derin enjeksiyon yolu ile veya eklem içine uygulanmalıdır. Damar içine, deri içine (intradermal), göz içine (intraoküler), epidural, intratekal yollarla kesinlikle uygulanmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

KENACORT-A, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

KENACORT-A 65 yaş ve üzeri hastalara uygulandığında hastalar yan etkilerin şiddetlenmesi bakımından yakından gözlenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda KENACORT-A uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer KENACORT-A ‘nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KENACORT-A IM RET.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KENACORT-A’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KENACORT-A IM RET. Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KENACORT-A ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

KENACORT-A IM RET. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KENACORT-A IM RET. Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Triamsinolon asetonide veya KENACORT-A’nin bileşenlerine karşı alerjiniz varsa

• Enfeksiyon geçiriyorsanız

• Sizde sebebi bilinmeyen (idiopatik) trombositopenik purpura varsa (kanamanız varsa)

KENACORT-A intravenöz (damar içine), intratekal epidural (sırttan omurilik bölgesine) veya göz içine uygulanmamalıdır.

KENACORT-A IM RET. Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

 • Yakın zamanda herhangi bir enfeksiyon geçirdiyseniz
 • Kan pıhtılaşma probleminiz varsa
 • Kemiklerde kırılganlığa yol açan bir hastalığınız (osteoporoz) varsa
 • • Tiroid fonksiyon bozukluğu veya siroz gibi bir hastalığınız varsa

 • Zihinsel bozukluğunuz varsa
 • Böbrek yetmezliği, peptik ülser, şeker hastalığı, tüberküloz, barsak hastalığı, kanser, sara
 • (epilepsi), myastenia gravis (kaslarda aşırı yorgunluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık)

  veya glokom (göz içi basıncının yükselmesi) geçirdiyseniz

 • Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa
 • Suçiçeği veya kızamık geçiriyorsanız
 • Hamileyseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KENACORT-A hastalığınızın belirtilerini hafifi etse bile eklemlerinizi zorlamaktan kaçınınız. Belirtilere neden olan iltihap tam olarak iyileşmemiş olabilir.

  KENACORT-A, tansiyonunuzda yükselmeye, su ve tuz tutulmasına, potasyum ve kalsiyum atılımında artışa neden olabileceğinden diyetinizde tuz kısıtlaması ve potasyum ilavesi gerekebilir.

  Yüksek doz kortikosteroid tedavisi alıyorsanız, aşı olmayınız.

  KENACORT-A IM RET. İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  KENACORT-A IM RET. İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz; ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KENACORT-A kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız: ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KENACORT-A kullanabilirsiniz

  Araç ve makina kullanımı

  KENACORT-A’ nin araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir; ancak KENACORT-A göz sorunlarına ve baş dönmesine neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  KENACORT-A IM RET. Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan benzil alkol nedeniyle erken doğan bebeklere ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Her 1 ml süspansiyon 23 mg’dan daha az (6,6 mg sodyum klorür) sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  KENACORT-A kullanırken aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Aspirin, ibuprofen veya diğer non-steroidal anti-inflamatuar (NSAİ) ilaçlar (kortikosteroidler bu ilaçlarla bağlantılı bulunan mide-barsak kanaması riskini artırabilir),

  • Kas gevşetici ilaçlar,

  • Makrolid grubu olarak adlandırılan antibiyotikler (örn. klaritoramisin, eritromisin, azitromisin),

  • Antifungal ilaçlar (ketokonazol, amfetorisin),

  • Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar,

  • Oral doğum kontrol hapları veya hormon replasman (yerine koyma) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • İnsan büyüme hormonu (öm. somatrem),

  • Bağışıklık sistemini baskılayan siklosporin,

  • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya düzensiz kalp atışında kullanılan ilaçlar (örn.

  digoksin),

  • Myastenia gravis (kaslarda aşırı yorgunluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Sara (epilepsi) veya diğer nöbet rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar (örn. fenitoin),

  • Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. izoniazid, rifampisin),

  • Şeker hastalığında kullanılan ilaçlar,

  • Yüksek kolestrol tedavisinde kullanılan kolestiramin,

  • Tiroid problemlerinde kullanılan ilaçlar.

  Herhangi bir cerrahi girişim veya anestezi gerektiren bir müdahaleden önce, KENACORT-A tedavisi gördüğünüzü mutlaka doktor veya dişçinize söyleyiniz.

  KENACORT-A’nın da dahil olduğu kortikosteroid grubu ilaçlar, cilt testlerine verilen yanıtı azaltırlar.

  Yakın zamanda aşı olduysanız veya KENACORT-A tedavisi sırasında aşı olacaksanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KENACORT-A RET. prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.