Kemidat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Kemidat, etken maddesi ibandronik asit olan infiizyon için konsantre solüsyon içeren flakon formundadır. Çözeltinin 1 mL’si 1 mg ibandronik asit ihtiva etmektedir. Her bir flakon, 6 mL çözelti içinde 6 mg ibandronik asit içerir. Her kutuda 6 mg/6 mL’lik 1 ve 5 adet flakon bulunmaktadır.

Kemidat’ın etkin maddesi ibandronik asit, bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Kemiklerden artmış kalsiyum kaybını engeller (kemik yıkımı) ve ayrıca kanın sıvı kısmındaki (serum) artmış kalsiyum düzeylerini normale döndürür. Aynı zamanda kanser hücrelerinin kemiğe yayılması sonucu oluşan kemik komplikasyonlarını ve kırıklarını engeller.

Kemidat aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Tümörler sonucu anormal (patolojik) olarak artmış serum kalsiyum seviyelerinin (hiperkalsemi) tedavisinde,

Kanser hücreleri kemiğe yayılmış olan meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili bozuklukların (anormal kırıklar, ışın tedavisi ve ameliyatı gerektiren kemik rahatsızlıklarının) önlenmesinde.

Kemidat Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Kemidat damar içine infiizyon yoluyla kullanılır.

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Kemidat Kullanımı

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer Kemidat’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kemidat’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kemidat Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kemidat Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size reçete ettiği sürece, Kemidat’ı kullanmanız önemlidir.

Kemidat Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin maddeye veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine allerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

Kandaki kalsiyum seviyeniz düşükse (hipokalsemi).

Kemidat çocuklarda kullanılmamalıdır.

Kemidat Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olduğunuzu biliyorsanız veya düşünüyorsanız;

Diğer bisfosfonatlara aşırı duyarlılık,

Mineral metabolizmasındaki diğer rahatsızlıklar (örneğin D vitamini eksikliği),

Dişlerinizle, çene kemiğinizle ilgili sorunlar,

Ciddi böbrek rahatsızlığı (böbrek yetmezliği; örneğin <30 mL/dakika olan kreatinin klerensi) şikayetleriniz varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kemidat Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz Kemidat kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kemidat Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyor iseniz Kemidat kullanmamalısınız.

Kemidat Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kemidat Kullanılır mı?

İbandronik asit, tamoksifen veya melfalan/prednizolon ile birlikte uygulandığında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında dikkat edilmesi tavsiye edilir çünkü her iki ilaç da kanın sıvı kısmında (serum) kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür. Magnezyum seviyelerinde olası eş zamanlı düşüş olması (hipomagnezemi) ihtimaline karşı da ayrıca dikkat edilmelidir.

Kemidat Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Kemidat’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler Kemidat damar içine (intravenöz) olarak verildiğinde gözlenmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Kemidat’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çok seyrek olarak, hastalarda hırıltılı solumaya ve nefessiz kalmaya veya deri döküntülerine neden olabilecek alerjik reaksiyonlar olmuştur.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Kemidat’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide-barsak iltihabı
 • Böbrek kisti
 • Akciğer ödemi
 • Hırıltılı nefes
 • Beyin damarları ile ilgili (serebrovasküler) bozukluklar
 • Yutkunmada zorluk (disfaji)
 • Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri (Bkz. Bölüm 2. Kemidat’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)
 • Sağırlık
 • Kalp ve dolaşım bozuklukları (kalp çarpıntısı, miyokard iskemisi, hipertansiyon, varisli damarlar)
 • Safra kesesinde taş
 • İdrar tutulması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın olarak görülen bir yan etki vücut ısısında artıştır.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Grip benzeri sendrom (ateş, üşüme, kemik ağrısı ve kas ağrısı)
 • Yorgunluk
 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Mide-barsak sisteminde ağrı
 • Boğaz ağrısı
 • Bacaklarda şişme

Bu semptomlar genellikle birkaç saat veya birkaç gün içinde kaybolur.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Enfeksiyonlar
 • Tat duyusunda değişiklik
 • Katarakt
 • İleti liflerinin bloke olması
 • Diş rahatsızlıkları
 • Deri problemleri
 • Ağrıyan eklemler
 • Eklem iltihabı (artrit)
 • Susuzluk hissi

Seyrek Olarak Yan Etkiler

 • Ağızda pamukçuk
 • Vajina iltihabı
 • İyi huylu deri kalınlaşması
 • Uyku bozuklukları
 • Endişe
 • Duygu durum etkilenmesi
 • Hafıza kaybı
 • Ağız çevresinde uyuşukluk
 • Uyarıların olduğundan daha şiddetli hissedilmesi (hiperestezi)
 • Kasların aşırı gerilmesi (hipertoni)
 • Sinir kökü hasarı
 • Sinir uçlarında ağrı (nöralji)
 • Migren
 • Koku duyusunun bozulması
 • Lenf bezlerinde ödem
 • Gastrit
 • Dudak iltihabı
 • Ağız ülseri
 • Döküntü
 • Saç dökülmesi
 • İdrar kesesi iltihabı (sistit)
 • Pelvis ağrısı
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Kilo kaybı
 • Vücut ısısında düşme

Kemidat aynı zamanda doktorunuz tarafından yapılan laboratuvar testlerinde değişikliğe neden olabilir, bunlar:

 • Kalsiyum seviyelerinde düşme
 • Fosfat seviyelerinde düşme
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Kreatinin değerlerinde artış
 • Kanda paratiroid hormonunda bozukluklar
 • Hemoglobin değerlerinde düşme
 • Kanın şekilli elemanlarını ilgilendiren hastalık (kan diskrazisi)

Bunlar Kemidat’ın hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Kemidat’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.