Kefsid Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Kefsid kapsülün opak kırmızı renkli gövdesi, opak siyah renkli başlığı vardır. Her kutuda 12 kapsül vardır.

Kefsid, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

Kefsid sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatüree), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kefsid Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Kefsid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Kefsid’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
 • Deride ve mukoza mebranlarmda (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
 • Vücutta karıncalanma
 • Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Kefsid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
 • İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
 • Deri ve gözlerde sarılık
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz (kangren) gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
 • İdrar miktarında azalma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
 • Artmış kas kasılmaları
 • Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Kaslarda sertleşme

Bunlar Kefsid’in hafif yan etkileridir.

Kefsid Nasıl Kullanılır?

Önerilen doz olan günde 3 kapsülü, açmadan, ezmeden ve çiğnemeden alınız, ilacınızı 8 saat ara ile her gün aym vakitte almaya çalışınız.

Kefsid ağızdan alınır.

Kefsid’in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza göre doz yarı yarıya azaltılabilir)

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer Kefsid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kefsid Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kefsid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığım artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

Kefsid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kefsid Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kefsid kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kefsid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Kefsid içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

Kefsid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek yetmezliğiniz varsa.

Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Kefsid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kapsül, kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Ağız yolundan aç ya da tok kamına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kefsid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kefsid Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Araç ve makina kullanımı

Kefsid’m araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

Kefsid Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 6 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antiasid ilaçlar Kefsid’in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri Kefsid emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.

Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi Kefsid’in böbreklerden atılımı probenesid (gut hastalığında kullanılan bir ilaç) İle azalır. Varfarin (kan pıhtılaşmasının tedavisi ve korunmasında kullanılan bir ilaç) ve Kefsid’i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.

Sefaklor uygulaması idrarda hatalı-pozitif glikoz reaksiyonu verdirebilir. Sefalosporinlerle yapılan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.