Karmizol Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

KARMIZOL nedir ve ne için kullanılır?

KARMİZOL.. metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir ampul içinde 1 g n sodyum vardır. Bir ampul içinde 2 ml solüsyon bulunur ve solüsyonun 1 ml’sind etkin madde bulunur. 10 adet ampul içeren ambalajda kullanıma sunulmuştur. KARMİZOL. ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir

ıetamizol 500 mg

ilaçtır.

1

Doktorunuz size KARMİZOL’ün damar içine veya kas içine uygulanarak kullanılan bu formunu, şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelenmiş olabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KARMIZOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

erde yan

Aşağıdakilerden biri olursa, KARMİZOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Deri döküntüsü, ciltte kızarıklık veya ciltte ya da gözlerde başka belirtiler, kaşıntı, nefes darlığı veya yüksek ateş ortaya çıkarsa.

Kanamaya eğilimli hale gelirseniz, derinizin altında toplu iğne başı büyük kanamalar olursa

lüğünde ciddi deri

se. sizin

• Derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu) olursa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut KARMİZOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz |veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kan basıcında düşüklük

Özellikle böbrek problemleri olan hastalarda idrara çıkamama. idrar miktarında azalma

İdrarda kan ve protein bulunması, yüksek tansiyon, ateş ve vücutta şişme (akut intartisyel nefrit belirtileri)

Uygulama bölgesinde damar iltihabı (flebit) (ağrı, kızarma, şişlik)

Ağızda yaralar, boğazınızda ağrı ve şişlik, ateş (agranülositozun belirtisi olabilir)

Genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk. Bu ölümle sonuçlanabilen pansitopeniye (bütün kan hücrelerinin sayısında azalma) ortaya çıkmış olabilir.

İlaç uygulandıktan sonra gelişen astım atağı (nefes alıp vermede zorluk, hırıltılı solunum sayısında artma)

belirtiler, eli olarak

bağ

solunum.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İdrarda kırmızı renklenme

Uygulama bölgesinde ağrı ve bölgesel reaksiyonlar

Bunlar KARMİZOL ün hafif yan etkileridir.

Eğer bıı kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanıı doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

KARMIZOL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. KARMİZOL genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde:

Damar içine veya kas içine uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml’dir (1 adet KARMİZOL ampul 2 ml).

Günlük maksimum doz 10 ml’ye (5 g) (5 adet KARMİZOL ampul 2 ml) kadar artırılabilir.

KARMİZOL ampul damar içi ve kas içi ilaç uygulanması konusunda eğitimli bir sağlık personeli tarafından uygulanır.

AMPULÜN AÇILMASI

Ampulü nokta yukarıya gelecek şekilde tutun. Çekmenin idinde solüsyon varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

Ampulü nokta yukarı gelecek şekilde tutarak çekmeyi aşağıya doğru çekerek kırın.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dpzunu ve uygulama seklini belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine ba^lı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Eger KARMİZOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KARMIZOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KARMİZOL doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmetnesı için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

KARMİZOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KARMIZOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

KARMİZOL doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulun dozlun dengelemek için çift doz almayınız.

KARMIZOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KARMİZOL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar banlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

KARMIZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARMIZOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine ve özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fen oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz varsa maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anorn azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz

ya benzer lbutazon. veya bu al derece

Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (öm. kanser tedavisi olduysanız) hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

veya kan

Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşeh burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik re£ geliştirdiyseniz

;rı kesici tablosu, ksiyonlar

Akut intermitan hepatik porfıria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfıria ataklarını başlatma riski olabilir.)

Doğuştan glukoz -6fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

KARMİZOL 3 ile 11 ay arasındaki bebeklerde damar içinden uygulanmamalıdır.

Hipotansiyonu olan (tansiyon düşüklüğü) hastalarda damar içinden veya Kas içine uygulanmamalıdır.

KARMIZOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

KARMİZOL’ün damar içine veya kas içine uygulanması ciddi alerjik reaks görülmesi açısından daha yüksek risk taşır.

iyonların

Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azjalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli |e yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, cilttesolukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısi normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böylel bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında KARMİZOL kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

• Bronş astımı olan hastalar.

• Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,

• Kronik iirtikeri olan hastalar,

• Alkolü tolere edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksi) hastalar.

hi burun on veren

da

• Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı i (tahammülsüzlük) olan hastalar.

ntoleransı

Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ye derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa KARMİZOL’ü bir daha hiç kullanmayınız.

Metamizol uygulaması tek başına ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda KARMİZOL’ün çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

• Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozuklukları olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede Solmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)

• Yüksek ateşi olan hastalar

• Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma ola|n hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)

• Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KARMIZOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KARMİZOL’iin bu formu ağızdan alınmaz. Damar içine veya kas içine uygulanır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin ilk ve son üç aylık dönemlerinde KARMİZOL kullanmamanı/ gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde KARMİZOL kullanma konusunda! mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya Eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

KARMİZOL kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

bozabilir.

KARMIZOL Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

KARMİZOL organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına alnak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

KARMİZOL % 5 glukoz, % 0,9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebi ir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KARMIZOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.