Kabiven Peripheral Ne İlacıdır?

KABIVEN PERIPHERAL nedir ve ne için kullanılır?

• KABİVEN PERİPHERAL; vücudun normal yaşamını sürdürmesi için gerekli olan aminoasit, yağ, glukoz ve elektrolit içerir. Glukoz ve aminoasit çözeltileri renksiz veya açık sarı ve berrak, yağ emülsiyonu ise beyazdır.

• KABİVEN PERİPHERAL; koruyucu kılıfla kaplanmış 3 odalı poşetlerde sunulmaktadır.

• Ağızdan (oral) veya enteral beslenmenin mümkün olmadığı, yetersiz veya bu uygulamaya mani teşkil eden (kontrendike) durumlarda yetişkin hastaların ve iki yaşın üzerindeki çocukların damardan beslenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KABIVEN PERIPHERAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın : Vücut ısısının çok az artması, infüzyonun verildiği damarda iltihap

Yaygın olmayan : Üşüme, yorgunluk, mide ağrısı, baş ağrısı, kendini hasta hissetmek, karaciğer

enzimlerinin artması (doktorunuz bu konuda size bilgi verecektir)

Seyrek : Kan basıncının yükselmesi ya da düşmesi, erkeklerde uzatılmış ağrılı ereksiyon, kanla ilgili bozukluklar

Çok seyrek : Aşırı hassasiyet reaksiyonları (Döküntü, vücut ısısının artması, nefes almada güçlük)

Aşırı Yağ Yüklenme Sendromu:

Doz aşımının bir sonucu olarak yağ kullanımı kapasitesinin bozulmasıyla yağ yükleme sendromu gelişebilir. Bu durum önerilen kullanım dozlarında, hastanın klinik durumunda ani bir bozukluk söz konusu olduğunda da (böbrek işlev bozukluğu ya da sepsis) ortaya çıkabilir. Aşırı yağ yükleme sendromu, kanda aşırı miktarda yağ bulunması (hiperlipemi), ateş, yağ infiltrasyonu (vücudun bilinen belli yerleri dışında yağın birikmesi) , karaciğer büyümesi, dalak büyümesi , kansızlık , kanda lökosit sayısının artması, kanda trombosit sayısının ileri derecede azalması , kan pıhtılaşma hastalıkları ve koma ile karakterizedir. İnfüzyon kesilirse tüm semptomlar, genelde geri dönüşebilir karakterdedir.

KABIVEN PERIPHERAL Nasıl Kullanılır?

KABİVEN PERİPHERAL infüzyon yoluyla alınır.

Doz bireysel özelliklere göre ayarlanmalıdır ve poşet hacminin seçimi hastanın klinik durumuna, vücut ağırlığına ve beslenme ihtiyacına göre yapılmalıdır.

KABİVEN PERİPHERAL 12-24 saatlik bir sürede infüzyon şeklinde verilir.Doktorunuz sizin

için uygun doza karar verecektir.

Tedavi sırasında takip edilmeniz gerekebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Damar içine uygulanır.

Damar içine infüzyon periferal veya santral damar içine verilir. İnfüzyon hastanın klinik durumu gerektirdiği sürece devam ettirilir.

Damar duvarına tutunmuş trombusun eşlik ettiği ven iltihabı (tromboflebit) riskini minimuma indirmek için periferik yolla yapılan tedavilerde infüzyon bölgesinin her gün değiştirilmesi önerilmektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

KABIVEN PERIPHERAL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

KABİVEN PERIPHERAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tedaviniz sırasında, doktorunuzun ya da hemşirenizin gözetimi altında bulunacağınız için

gerekenden fazla KABİVEN PERİPHERAL kullanmanız mümkün görünmemektedir.

Aşırı doz; bulantı, kusma, terleme ve sıvı tutulmasına yol açabilir.

Aynı zamanda, hiperglisemi (kandaki şeker oranının artması) ve elektrolit dengesizliği de

görülebilir.

Aşırı doz durumunda, çok fazla yağ alma olasılığı da mevcuttur. Bu durum aşırı yağ yüklemesi sendromu olarak tanımlanır. Daha fazla bilgi için "Olası yan etkiler" bölümüne bakınız. Bu durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız ya da KABİVEN PERİPHERAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuza ya da hemşirenize bildiriniz. Bu durumda infüzyon durudurulabilir ya da yavaşlatılabilir. Bu belirtiler infüzyon durdurulduğunda ya da infüzyon hızı yavaşlatıldığında ortadan kaybolur.

KABIVEN PERIPHERAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KABIVEN PERIPHERAL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

KABİVEN PERİPHERAL size doktorunuz tarafından uygulanacağı için doktorunuz bu konuda size bilgi verecektir

KABIVEN PERIPHERAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KABIVEN PERIPHERAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Yumurta, soya proteini, yerfıstığı proteini veya KABİVEN PERİPHERAL içerisindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık (hipersensitivite) durumları,

• Kanda yağların (kolesterol gibi) normalden daha yüksek düzeylerde olması (hiperlipidemi),

• Ciddi karaciğer yetmezliği,

• Aşırı kan kaybı ya da alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan akut şok sendromu,

• Ağır kan pıhtılaşması (koagülasyon) bozuklukları (hemofagositik sendrom),

• Protein veya aminoasit metabolizma bozuklukları,

• Ciddi böbrek yetmezliği,

• Saatte 6 üniteden fazla insülin uygulamasını gerektiren kan şekerinin aşırı yükselmesi (hiperglisemi) durumu,

• Kandaki elektrolit (tuz) seviyesinin yükselmesi,

• Vücut sıvılarındaki ve dokulardaki asit seviyesinin çok yüksek olduğu metabolik asidoz

• Vücuttaki sıvı seviyesinin artması (hiperhidrasyon)

• Akciğerde sıvı toplanması (akut pulmoner ödem)

• Düşük tuz seviyesiyle sıvı kaybı

• Kalp rahatsızlıkları

• Koma

• Şiddetli sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

KABİVEN PERİPHERAL yeni doğanlarda ve 2 yaşının altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

KABIVEN PERIPHERAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Azalmış karaciğer fonksiyonu,

• Tedavi edilmemiş şeker hastalığı,

• Yağ metabolizması bozuklukları,

• Böbrek bozuklukları,

• Pankreas bozuklukları,

• Tiroid bozuklukları, hipotiroid,

• Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık),

• Elektrolitlerin vücuttan uzaklaştırılmasında bozukluk,

• Vücut hücrelerinizde yeterince oksijen olmaması durumu,

• Artan serum ozmolaritesi (yoğunluğu).

Bu tıbbi ürün, nadiren alerjik reaksiyona neden olabilen soya fasülyesi yağı ve yumurta fosfolipidleri içermektedir. Soya fasülyesi ve yerfıstığı arasında çapraz alerji reaksiyonları gözlenmiştir.

İnfüzyon sırasında; ateş, kaşıntı, titreme ya da solunum güçlüğü hissederseniz en kısa zamanda doktorunuza haber verin. Bu belirtiler alerjik reaksiyondan kaynaklanabilir ya da size fazla miktarda ilaç verildiği anlamına gelebilir (Bkz. Bölüm 4).

KABİVEN PERİPHERAL size yapılan tetkiklerin sonucunu etkileyebilir. Size tetkik yapan doktorunuza KABİVEN PERİPHERAL kullandığınızı bildirmeniz önemlidir.

Doktorunuz, KABİVEN PERİPHERAL’ in doğru bir şekilde etki ettiğinden emin olmak için düzenli kan tetkiki yaptırmak isteyebilir.

KABIVEN PERIPHERAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

KABIVEN PERIPHERAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KABİVEN PERİPHERAL’in hamilelik kullanımının emniyetini değerlendirmek için spesifik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. KABİVEN PERİPHERAL’i hamileler kullanmadan önce yarar/zarar ilişkisi gözden geçirmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KABİVEN PERİPHERAL’in emzirmede kullanımının emniyetini değerlendirmek için spesifik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. KABİVEN PERİPHERAL’i emziren anneler kullanmadan önce yarar/zarar ilişkisi gözden geçirilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

KABİVEN PERİPHERAL’in taşıt ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.

KABIVEN PERIPHERAL Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz:

• Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve oluşan kan pıhtısını dağıtan heparin,

• Soya fasülyesinde bulunan K1 vitaminiyle etkileşerek pıhtılaşma yeteneğini etkileyebilen varfarin,

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin

KABIVEN PERIPHERAL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.