Jevtana Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

JEVTANA nedir ve ne için kullanılır?

Bu tıbbi ürün etkin madde olarak kabazitaksel içermektedir. Kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını durdurarak etki gösterir. Kabazitaksel kanser tedavisinde kullanılan taksan adı verilen bir ilaç grubundandır.

JEVTANA konsantre açık sarı-kahverengimsi san renkte yağlı çözeltidir. Çözücü ise berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 kutu içinde 1 adet konsantre çözelti ve 1 adet çözücü bulunmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi JEVTANA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Doktorunuz bu yan etkileri sizinle tartışacak ve tedavinin risklerini ve yararlarını size açıklayacaktır.

Aşağıdakilerden biri olursa JEVTANA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ateş. Bu durum çok yaygın görülür (10 hastanın 1 finden fazla)
 • Vücuttan ciddi sıvı kaybı (dehidratasyon). Bu durum yaygın görülür (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla). Sizde şiddetli veya uzun süren ishal, ateş, bulantı veya kusma olması halinde ortaya çıkabilir.
 • Mide ve barsak kanaması ve delinmesi (sıklığı bilinmiyor). Bu durum şiddetli ya da geçmeyen mide ağrısı ile görülebilir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygın (10 hastanın lfinden fazla):

 • Kırmızı kan hücresi sayısında azalma (kansızlık) ya da beyaz kan hücresi (İnfeksiyonlarla mücadele eden hücreler) sayısında azalma
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (kanama riskinde artışa neden olur)
 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Tat alma duyusunda değişiklik
 • Nefes darlığı
 • öksürük
 • Bulantı, kusma, ishal ve kabızlığı içeren sindirim sistemi sorunları
 • Karın ağnsı
 • Kısa süreli saç kaybı (olguların çoğunda saç uzaması normale döner)
 • Sırt ağrısı
 • Eklem ağnsı
 • Kanlı idrar
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Yaygın (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla):

 • İdrar yolu infeksiyonu
 • Ateş ve enfeksiyona yol açan, beyaz kan hücresi sayısında azalma
 • El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma ya da duyu kaybı
 • Baş dönmesi
 • Baş ağnsı
 • Kan basıncında azalma veya artma
 • Midede rahatsızlık, mide yanması veya geğirme
 • Mide ağrısı
 • Hemoroit
 • Kas spazmlan
 • İdrar yaparken ağrı veya sık idrara çıkma
 • İdrar kaçırma
 • Böbrek hastalığı veya böbrekle ilgili sorunlar
 • Ağızda veya dudaklarda yara
 • Enfeksiyonlar veya enfeksiyon riski
 • Yüksek kan sekeri
 • *

 • Kan potasyum değerinde düşme
 • Zihin bulanıklığı
 • Kaygılı hissetme
 • Ellerde ve ayaklarda anormal his, his kaybı veya ağn
 • Kulak çınlaması
 • Denge bozukluğu
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Bacaklarda pıhtı oluşumu
 • Sıcak ve al basması
 • Ağız veya boğaz ağrısı
 • Rektal kanama
 • Deride kızanklık
 • Kas rahatsızlığı, sızlama veya ağn
 • Bacaklarda veya ayaklarda şişme
 • Titreme.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Kolit, enterokolit (ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması)
 • Gastrit (mide mukozası İltihabı)
 • Nötropenik enterokolit (beyaz kan hücrelerinde düşüşün eşlik ettiği ince ve kalın barsak iltihaplanması)
 • Mide veya barsak kanaması ve delinmesi
 • Barsak tıkanması

  JEVTANA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Uygulanacak doz vücut yüzey alanınıza bağlıdır. Doktorunuz almanız gereken dozu saptamak İçin vücut yüzey alanınızı metrekare (m2) cinsinden hesaplayacak ve alacağınız doza karar verecektir.
 • Size genellikle her 3 haftada bir infüzyon (damar içine damla damla gidecek şekilde) uygulanacaktır.
 • Aleıjik reaksiyon riskini azaltmak için size, JEVTANA uygulanmadan önce antialerjik ilaçlar verilecektir.

 • JEVTANA size bir doktor veya bir hemşire tarafından uygulanacaktır.
 • Uygulama öncesinde JEVTANA’nın hazırlanması (seyreltilmesi) gerekmektedir. JEVTANA’nm doktor, hemşire ve eczacılar tarafından hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgiler bu talimatın sonunda yer almaktadır.
 • JEVTANA toplardamarlarınızdan birine (intravenöz olarak) serum yolu İle (infüzyon) uygulanacaktır. İnfüzyon hastanede yaklaşık 1 saat boyunca uygulanacaktır.
 • Tedavinizin bir parçası olarak, size her gün ağızdan alınacak bir kortikosteroid ilaç da (prednizon ya da prednizolon) verilecektir.
 • Eğer ilacın kullanımına ilişkin sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  JEVTANA’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerdeki güvenliliği ve etkililiği saptanmadığından kullanılmamaktadır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda JEVTANA İçin özel bir doz ayarlanması önerilmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer yetmezliği: Önlem olarak JEVTANA karaciğer yetmezliği olan hastalara uygulanmamalıdır

  Böbrek yetmezliği: Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi dikkatli uygulanmalı ve hasta tedavi sırasında yakından izlenmelidir.

  Eğer JEVTANA ’mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  JEVTANA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  JEVTANA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından

  kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur. Size kullanmanız gerekenden daha fazla JEVTANA uygulandığını düşünüyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

  JEVTANA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  JEVTANA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmayı unutma ihtimaliniz yoktur.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  JEVTANA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  JEVTANA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından

  JEVTANA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  JEVTANA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Kabazitaksel, diğer taksanlar veya polisorbat 80 dahil, JEVTANA’mn içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı ciddi alerji (aşın duyarlılık reaksiyonu) geçirdiyseniz
 • Beyaz kan hücresi sayınız çok düşük ise (nötrofıl sayısı 1500 /mm3 veya daha az ise)
 • Karaciğer fonksiyonlannızda bozukluk varsa
 • Size kısa süre önce sarı humma aşısı uygulandıysa veya yakın zamanda uygulanacaksa.
 • Yukandaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, size JEVTANA uygulanmaması gerekir. Emin değilseniz, JEVTANA uygulanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

  JEVTANA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Her JEVTANA tedavisi öncesinde yeterli kan hücreniz olup olmadığının ve karaciğer/böbrek işlevlerinizin yeterli olup olmadığının saptanması için kan testleri yapılacaktır.

  Aşağıdaki durumları hemen doktorunuza bildiriniz. Eğer,

 • Ateşiniz varsa
 • JEVTANA tedavisi sırasında beyaz kan hücresi sayınızın düşme olasılığı vardır. Bu nedenle doktorunuz kan değerlerinizi ve genel olarak enfeksiyon bulgulan açısından durumunuzu izleyecektir. Kan hücresi sayınızı korumak için başka ilaçlar verebilir. Kan değerleri düşük hastalarda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar gelişebilir. Ateş en erken enfeksiyon bulgusu olabilir, bu nedenle ateşiniz yükseldiğinde doktorunuzu arayınız.

 • Daha önce herhangi bir alerjiniz olduysa
 • JEVTANA ile tedavi sırasmda ciddi aleıjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

 • Ciddi ya da sürekli ishal, bulantı ve kusmanız varsa
 • Bunların hepsi ciddi dehidratasyona (vücudun su kaybetmesine) neden olabilir. Doktor tedavisine İhtiyacınız olabilir.

 • Beyaz kan hücresi sayınız düşükse, yaşlıysanız, naproksen ya da ibuprofen gibi non steroidal antienflamatuar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlar, aspirin ya da varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyen antiagregan veya antikoagülan ilaçlar kullanıyorsanız, daha önce kann bölgenize radyoterapi uygulandıysa, daha önce ülser veya mide-barsak kanaması geçirdiyseniz
 • JEVTANA ile tedavi sırasında, ölümcül olabilen mide-barsak kanaması veya delinmesi, barsak tıkanması, kalın barsak İltihabı ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, karında hassasiyet, ateş, geçmeyen kabızlık veya ishal bunlann erken belirtileri olabilir. Sizde bu etkiler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz.

 • Ellerinizde veya ayaklarınızda uyuşma, karıncalanma, yanma veya his azalması varsa
 • Böbrek sorunlarınız varsa
 • Tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkarsa
 • Günlük idrar miktarınızda anlamlı düzeyde artış veya azalma olursa
 • Bu durumlardan herhangi biri olursa doktorunuz JEVTANA dozunu azaltabilir ya da tedaviyi kesebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JEVTANA’nın yiyecek ve içecek iie kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JEVTANA gebe kadınlarda ya da korunmayan ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JEVTANA emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

  Üreme yeteneği

  Eşiniz gebe ise veya gebe olma olasılığı varsa, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanınız. JEVTANA sperminizde bulunabilir ve fetüse zarar verebilir. Tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay İçinde çocuk sahibi olmamanız ve sperm saklanması konusunda danışmanlık almanız önerilir, çünkü JEVTANA erkeklerde üremeyi etkileyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı kullandığınızda yorgunluk veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, belirtiler düzelene dek araç ya da alet/makine kullanmayınız.

  JEVTANA Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilaç 14 mİ bira ya da 6 mİ şaraba eşdeğer olmak üzere %15 a/a etanol (alkol) içermektedir. Bu ilaç alkolizm sorunu olanlar için zararlı olabilir.

  Karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi hastalığı olan yüksek riskli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar JEVTANA etkisini ya da JEVTANA diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Bu ilaçlar aşağıdaki listelenmiştİr:

 • Ketokonazol, rifampisin, rifabutin, rifapentin, itrakonazol, klaritromisin, atazanavir, indİnavİr, nefazodon, nelfınavir, ritonavir, sakinavir, telitromisin, vorikonazol çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • St. John’s Wort (Sarı kantaron) depresyon ve benzeri durumlarda kullanılan bitkisel bir ürün.
 • İnfüzyon sırasında (1 saat) ve infüzyon bittikten sonraki 20 dakika içinde kullanılan bazı ilaçlar: statinler (simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin veya pravastatin gibi kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar), valsartan (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç), repaglinid (kan şeker seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan bir ilaç)
 • JEVTANA ile tedavi olduğunuz dönemde, aşı olacaksanız doktorunuza başvurunuz
 • JEVTANA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.