Jetosel Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

JETOSEL nedir ve ne için kullanılır?

■ JETOSEL etken madde olarak lidokain hidroklorür ve epinefrin içerir

• Lidokain lokal anestezik (bölgesel anestezi yapan ilaç) olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, vücudun gerekli bölümünü uyuşturmak, hissizleştirmek için kullanılır.

 • Epinefrin vazokonstriktör (damarları büzücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar injeksiyon yapılan yerdeki damarları daraltarak daha az kan geçmesini ve ilacın etkisinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.
 • JETOSEL tıbbi uygulamalar ve ameliyatlarda, ağrıyı önlemek için kullanılır.
 • JETOSEL’in uygulama şekli, anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir Buna doktorunuz karar verecektir.
 • JETOSEL, berrak, renksiz çözelti içeren 2 ml’lik 20 ve 100 ampul içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi JETOSEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, JETOSEL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)
 • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme
 • Zor nefes alma
 • • Ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı

  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin JETOSEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Görülebilecek diğer yan etkiler:

  Uygulanan bölgede şişlik oluşumuna neden olabilir. Şişlik zamanla kaybolacaktır.

  Yaygın (10 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

  • Düşük kan basıncı (Bu baş dönmesi ve sersemlik hissine neden olabilir)

  • Yüksek kan basıncı

 • Bulantı ve kusma
 • Karıncalanma ve iğne batma hissi
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Yavaş kalp atımı veya kalp çarpıntısı
 • Sıkıntı, korku ve huzursuzluk
 • • T itreme

  • Solunumla ilgili problemler

  • T erleme

  • Solgun görünüm

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

  • Kulak çınlaması ya da sese hassasiyet

  • Konuşma güçlüğü

  • Dil ya da ağız çevresinde uyuşukluk ■ Nöbet

 • Uykulu hissetme
 • Bulanık görme
 • • Ani kalp durması, kalp ritim bozuklukarı

  Seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

  • Düzensiz kalp atımı (aritmiler),

  • Duyularda değişiklik ya da kas güçsüzlüğüne neden olabilen sinir hasarı (nöropati). Bu durum çevresel sinir hasarını da kapsar

 • Araknoidit olarak adlandırılan hastalık (omurilik etrafını saran zarın iltihaplanması).
 • Bel ya da bacaklarda acıyan ya da yanan tarzda ağrı ve bacaklarda karıncalanma,
 • uyuşma ve güçsüzlük

 • Çift görme
 • • Soluk almada yavaşlama ya da durma, kalp atımının durması

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor)

  • Methemoglobinemi (Kanda oksij en taşınmasının bozulduğu bir çeşit kan hastalığı)

 • Beyin kanaması
 • • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (Ventriküler fibrilasyon), kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması İle ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) gibi kalp hastalıkları

  * Otonomik hiperrefleksi (parasempatik ve sempatik sinir sistemini kapsayan hastalık) gibi sinir sistemi bozukluklan

  • Akciğerlerde ödem

  Diğer lokal anesteziklerde görülen bir yan etki olan, kalıcı sinir hasarı JETOSEL kullanımında da meydana gelebilir.

  Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

  JETOSEL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun size uygulayacağı ihtiyacınız olan doz, ağrınızın tipine göre belirlenecektir. Ayrıca, uygulanacak doz vücut ağırlığınıza, yaşınıza, fiziksel durumunuza göre ve ilacın enjekte edileceği yere göre de değişir, Gereken etkiyi sağlayabilecek en küçük doz uygulanır. JETOSEL genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır. Ağrı uyarılarının beyine iletilmesini sağlayan sinirleri bloke eder. Böylece ağrıyı hissetmenize engel olur. Etkisi enjeksiyonu takiben birkaç dakika içinde başlar ve tıbbi işlemler sona erdikten sonra yavaş yavaş kaybolur

  • JETOSEL size doktorunuz tarafından injeksiyon yoluyla uygulanacaktır.

  • JETOSEL genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır.

  Değişik yaş Gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda; fiziksel durum, vücut ağırlığı ve yaşa göre dozlar azaltılmalıdır 6-12 yaş aralığı için yetişkin dozunun yarısı kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda lokal anestezik ihtiyacı azalmıştır Bu sebepten uygulanacak doza dikkat edilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır Karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Diğer:

  Güçsüz hastalar ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.

  Eğer JETOSEL’in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  JETOSEL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  JETOSEL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İhtiyacınız olandan daha fazla JETOSEL uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Gerekenden fazla JETOSEL kullanıldığında genellikle meydana gelen ilk belirtiler aşağıdakilerdir,

  * Baş dönmesi, sersemlik

  * Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme

  * Dilde uyuşukluk

  * Duyma problemleri

  * Görme p roblemleri

  Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz JETOSEL uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an, ya da size gerekenden fazla JETOSEL uygulandığım düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.

  Fazla JETOSEL uygulanmasına bağlı olarak görülebilecek diğer yan etkiler, konuşma problemleri, mantıksız davranışlar, kaslarınızda seyrime, nöbet, kalp ve kan damarlarınız üzerinde etkiler, bilinç kaybı, koma ve nefes alıp vermenin kısa süreli olarak durması (apne) şeklinde olabilir

  JETOSEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  JETOSEL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  JETOSEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  JETOSEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Lidokaine, epinefrine ve JETOSEL’in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

  ■ Diğer lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • El ve ayak parmakları, burun, kulak ve penis anestezisinde,
 • Kalp büyümesi ve kalp yetmezliğinde,
 • • Siklopropan veya halojenize hidrokarbon gibi anestezide kullanılan ilaçlar ile birlikte,

 • Doğum sırasında,
 • Organik beyin hasarında,
 • JETOSEL size uygulanmamalıdır.

  JETOSEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Yavaş kalp atımı gibi kalp problemleriniz ya da yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa,

 • Kalp atımını düzenleyici (antiaritmik) ilaç kullanıyorsanız,
 • » Vücut sıvı seviyelerinde azalma (hipovolemi) probleminiz varsa,

 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa,
 • Nefes alıp verirken zorlanıyorsanız,
 • Epilepsi (sara) hastası iseniz,
 • ■ Şeker hastası iseniz,

 • Tiroid hastalığınız varsa,
 • Dar açılı glokom ( göz tansiyonu) hastalığınız varsa,
 • • Prostat büyümesi ya da idrar yapmada güçlük gibi zorukluklar mevcutsa,

  • Felç geçirdiyseniz,

  » İnj eksiy on bölgesind einflamasyon (iltihap) ya da enfeksiyon oluştuysa,

  • Seyrek olarak görülen porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal kan pigmenti hastalığı) varsa ya da ailenizde porfiri hastalığı olan biri varsa

  JETOSEL size uygulanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

  Yaşlılar, genel durumu bozuk kişiler (zayıf, güçsüz) ve ağır hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, gerekirse doz azaltılabilir.

  Vücut sıcaklığınızın artması, JETOSEL’in emilimini artırarak yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olmasına yol açabileceğinden, böyle durumlarda dikkatle kullanılmaldır.

  Ağır şok durumlarında dikkatli kullanılmaldır

  JETOSEL, uzun QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) / Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilir Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz JETOSEL’i kullanmamalısınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JETOSEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JETOSEL’in etken maddelerinden lidokain HC1 az miktarda da olsa anne sütü ile atılmakta, epinefrinin ise anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, JETOSEL size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  JETOSEL sizin uykulu hissetmenize ve reaksiyon hızınızın yavaşlamasına neden olabilir. JETOSEL aldığınızda, bir sonraki güne kadar, araba, taşıt ve araç kullanmayınız.

  JETOSEL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, sodyum metabisülfıt içerdiğinden nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (hava yollarının daralması) neden olabilir. Bu tıbbi ürün her dozunda, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (1 mg sodyum metabisülfıt 4.5 mg sodyum klorür) içerir. Yani esasında ‘sodyum içermez’ olarak kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;

  • Diğer lokal anestezik ilaçlar

  • Epinefrin içeren diğer ilaçlar

  • Dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılır)

  • Halotan (genel anestezi oluşturan ilaç)

 • Amiodaron gibi, düzensiz kalp atımı (aritmi) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Propranolol gibi, kalp atımını yavaşlatan tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Domperidon gibi, mide bulantısını önleyici butirofenon türevi ilaçlar
 • Haloperidol gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan butirofenon türevi ilaçlar
 • • Klorpromazin gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan fenotiazin türevi ilaçlar

  • MAOİ (mono amino oksidaz inhibitörleri ör izokarboksazid, linezolid, fenelzin, tansilipromin) ve trisiklik antidepresanalar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Doğum sancısını artırmak için kullanılan ilaçlar
 • Simetidin (mide asidi üretimini baskılayan ilaç)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  JETOSEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.