Januvia 100 MG Etken Maddesi ve İçeriği

Januvia, ağız yolu ile alınan DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) inhibitörü olup tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan yeni bir ilaç sınıfının üyesidir. Tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı) doğrudan insüline bağlı olmayan bir diyabet tipidir.

Tip II diyabeti (Tip II şeker hastalığı) olan hastalarda kan şekeri seviyelerini düşürmek için kullanılır. Januvia insülinin salgılanmasını engelleyen DPP-4 enzimini bloke ederek pankreasın vücut için gerekli insülini salgılamasını sağlar. Januvia kan şekerini düşüren diğer ilaçlarla birlikte kan şekerini kontrol altına alır. Ancak Januvia sülfonilüre grubu ilaçlar ya da insülinle kombine kullanıldığında kan şekerinde düşme (hipoglisemi) görülebilir.

Januvia 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 100 mg etkin madde (sitagliptin) bulunmaktadır.

Januvia, yemekten sonra vücuttaki insülin düzeyini düzenlemeye yardım eder ve vücut tarafından yapılan şeker miktarını düşürür.

Januvia, kan şekeri yüksek olduğu zaman, özellikle yemeklerden sonra etkisini gösterir. Yemekten sonra vücudunuz kan şekerini düşürmek için yardıma ihtiyaç duyar. Januvia ayrıca yemekler arasında da kan şekerini düşürür.

Januvia kan şekerinizin tehlikeli bir biçimde düşmesine neden olmaz. Çünkü kan şekeriniz normal seviyedeyken Januvia bunun daha da düşmesi yönünde bir etki göstermez.

Januvia yı doktorunuz size tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı) nedeniyle yüksek olan kan şekerinizin düşmesine yardımcı olmak için reçetelemiştir. Januvia kan şekerini düşüren diğer ilaçlarla kombine olarak ve tavsiye edilen diyet ve egzersiz programı ile beraber kullanılabilir.

Tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı) nedir?

Tip II diyabet (Tip II şeker hastalığı), vücudunuzun yeterli insülini salgılayamadığı ve üretilen insülinin vücudunuzda gerektiği gibi kullanılamadığı bir durumdur. Vücudunuz ayrıca çok fazla şeker (glukoz) yapabilir. Bu durumda şeker kanda birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Diyabet tedavisinin asıl amacı sizin kan şekerinizi normal seviyeye getirmektir. Kan şekerinin kontrol edilmesi ve yüksek kan şekerinin düşürülmesi diyabetin kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) gibi komplikasyonlarını önlemek veya geciktirmek açısından önemlidir.

Yüksek kan şekeri diyet ve egzersizle ve bazı ilaç tedavileri ile düşürülebilir.

Januvia Etken Maddesi Nedir?

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 100 mg sitagliptin (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). sodyum, magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat, polivinil alkol, polietilen glikol (makrogol), talk, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit.

Januvia Nasıl Kullanılır?

Januvia’yı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

Kullanılması tavsiye edilen doz:

Günde bir defa 100 mg tablet

Ağızdan alınmalı

Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (bir bardak su ile).

Doktorunuz size Januvia’yı kan şekerini düşüren diğer ilaçlarla birlikte reçeteleyebilir.

Januvia ile 18 yaş altındaki çocuklarda çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda yapılan çalışmalarda Januvia’mn yaşlılarda iyi tolere edildiği görülmüştür. Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir. 75 yaş ve üstü hastalar için güvenlilik verisi sınırlıdır.

Doktorunuz size Januvia’yı reçete ettiği sürece almaya devam edin böylece kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Diyet ve egzersiz ile vücudunuzun kan şekerini daha iyi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Januvia’yı alırken doktorunuzun tavsiye ettiği diyet, egzersiz ve kilo kaybı programlarına katılmanızın önemli olduğunu unutmayınız.

Eğer Januvia’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Januvia ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Januvia Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Januvia almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Bir sonraki doza kadar hatırlamazsanız unutulan dozu atlayıp eski takviminize göre ilacı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Januvia Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sitagliptine veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise).

Januvia Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tip I diyabetiniz var ise,

Diyabetik ketoasidozunuz (yüksek kan şekeri, hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma ile seyreden bir diyabet komplikasyonu) var ise,

Herhangi bir böbrek rahatsızlığı veya geçmişten gelen veya hala devam eden tıbbi bir rahatsızlık öykünüz var ise,

Herhangi bir alerjiniz var ise,

Pankreas iltihabınız (pankreatit), safra taşınız, alkolizm ya da yüksek yağ düzeyiniz varsa (trigliserid). Bu tıbbi durumlar pankreas iltihabı olma ihtimalinizi ya da pankreas iltihabının tekrarlama ihtimalini artırır.

Januvia ile birlikte sülfonilüre ya da insülin kullanıyorsanız kan şekerinizde düşme görülebilir. Doktorunuz sülfonilüre ya da insülin tedavisinin dozunu azaltabilir.

Januvia’nın 18 yaş altı etkililik ve güvenliliğine ait bir bilgi bulunmamaktadır. 75 yaş ve üstündeki hastalar için olan güvenlilik verisi sınırlıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Januvia Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız Januvia kullanımı önerilmemektedir. Januvia’nın doğacak bebeğiniz için zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz hamileliğiniz boyunca kan şekerinizi kontrol altında tutacak en iyi yolu doktorunuzla konuşun.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Januvia Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer Januvia kullanıyorsanız bebeğinizi beslemek için en iyi yolu doktorunuzla konuşun.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Januvia Kullanılır mı?

Digoksin kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. Januvia ile birlikte digoksin kullanıyorsanız düzenli olarak takip edilmeniz gerekmektedir.

Januvia Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Januvia’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Januvia’yı almayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi)
 • Yüzün, dudakların, dilin ve boğazın nefes almayı veya yutmayı zorlaştıracak şekilde şişmesini içeren alerjik reaksiyonlar
 • Döküntü
 • Kurdeşen

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Januvia’ya karşı ciddi alerjik reaksiyonlarınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Boğaz ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Yukarıdaki yan etkiler yaygın görülmektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kabızlık
 • Kireçlenme (osteoartrit)
 • Kol ve bacakta ağrı
 • Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, baş ağrısı, osteoartrit, kol ve bacakta ağrı ile düşük kan şekeri yaygın; baş dönmesi ve kabızlık ise

Januvia’nın yaygın olmayan yan etkileridir.

Januvia ile metformin birlikte kullanıldığında;

Yaygın Yan Etkiler

 • Bulantı

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kilo kaybı
 • İştahsızlık
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Düşük kan şekeri
 • Uyuşukluk
 • Bazı hastalarda sitagliptin ve metformin kombinasyonuna başlandığında mide rahatsızlığı görülmüştür.

Januvia ile sülfonilüre birlikte kullanıldığında;

Yaygın Yan Etkiler

 • Düşük kan şekeri

Januvia ile sülfonilüre ve metformin birlikte kullanıldığında;

Yaygın Yan Etkiler

 • Düşük kan şekeri Yaygın
 • Kabızlık

Januvia ile insülin birlikte kullanıldığında (metforminle ya da metforminsiz);

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, düşük kan şekeri ve nezle Yaygın olmayan
 • Ağız kuruluğu, kabızlık

Pazarlama sonrası deneyim:

Pazarlama sonrası deneyimde aşağıdaki ilave yan etkiler bildirilmiştir (sıklıkları bilinmemektedir): Alerjik reaksiyonlar, kızarıklık, ürtiker, nefes alma ya da yutmada güçlüğe sebep olan yüz, dudaklar ve dil ve boğazda şişlik, pankreas inflamasyonu, böbrek problemleri (bazen diyaliz gerektiren), kusma.

Araç ve makina kullanımı

Januvia’nın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmemektedir. Ancak araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi ve uyku hali görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.