Irbecor Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

IRBECOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

 • İRBECOR PLUS, irbesartan ve hidroklorotiyazid adlı iki etkin maddenin kombinasyonudur.
 • İRBECOR PLUS, 300 mg irbesartan ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
 • İrbesartan anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü (antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir ve kan damarlarında bulunan reseptörlerine bağlanarak damarlarını büzer. Bu durum kan basıncının artmasına yol açar. İrbesartan anjiyotensin-11 maddesinin bu reseptörlere bağlanmasını önler. Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.
 • Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu idrar söktürücü (diüretikler) ilaçlardandır. İdrar çıkarılmasını artırır ve bu sayede kan basıncının düşmesine neden olur.
 • İRBECOR PLUS içindeki bu iki etkin madde birlikte, bu ilaçların tek başlarına verildiklerinde görülene nispeten kan basıncını daha ileri şekilde düşürürler.
 • İRBECOR PLUS yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.
 • Doktorunuz size İRBECOR PLUS’ı aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:
 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

  Kan basıncınız tek başına irbesartan veya hidroklorotiyazid kullanmanıza rağmen yeterli oranda kontrol altına alınamadığı için

 • İRBECOR PLUS, 28 tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi IRBECOR PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa IRBECOR PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması
 • Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
 • Nefes almada zorluk ve hırıltılı nefes
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İRBECOR PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • Anormal işeme
 • Yorgunluk
 • Kandaki BUN, kreatinin ve kreatinin kinaz seviyelerinde artış
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Bayılma
 • Düşük tansiyon
 • Kalp atım sayısının artması
 • Ellerde ve ayaklarda şişme (ödem)
 • Kızarma
 • Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani düşme
 • Diyare
 • Sarılık
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları ve arzu değişiklikleri
 • Kandaki potasyum ve sodyum seviyelerinde düşüş
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması
 • Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma
 • Kandaki potasyum seviyesinde artış
 • Çınlama
 • Baş ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Tat değişiklikleri
 • Karaciğer iltihabı
 • Karaciğer işlev bozukluğu
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Böbrek sorunları
 • Öksürük
 • İrbesartan kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

  Yaygın olmayan yan etkiler

 • Göğüs ağrısı
 • Hidroklorotiyazid kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Alyuvar sayısında azalma (anemi)
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombosit sayısında azalma
 • Kemik iliğinde kan hücresi yapımı ile ilgili işlev bozukluğu
 • Kendini depresif hissetme
 • Uyku sorunları
 • Baş dönmesi, sersemlik veya huzursuzluk hissi
 • Ciltte karıncalanma ve uyuşukluk
 • Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi
 • Akut miyopi
 • Göz içi basıncının artması
 • Düzensiz nabız
 • Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
 • Solunum zorluğu (pnömoni ve akciğer ödemi dahil)
 • Pankreas iltihabı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Mide ağrısı
 • Tükürük bezi iltihabı
 • İştah kaybı
 • Sarılık
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Kan damarlarında sıcaklık artışı, şişme ve kızarıklık belirtileri ile gözlenen iltihaplanma
 • Yüzde kızarıklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupus eritamatoz benzeri belirtiler)
 • İşığa duyarlılık
 • Kızarıklık
 • Kurdeşen
 • Güçsüzlük
 • Kas spazmları
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 • Böbrek işlev bozukluğu
 • Ateş
 • Laboratuvar bulgularında değişiklik (kanda üre artışı, idrarda normal olmayan glukoz varlığı, kan glukoz seviyesinde artış, kan yağlarında artış
 • IRBECOR PLUS Nasıl Kullanılır?

 • Daha önceden kullandığınız ilaçlarla veya diğer dozaj formlarıyla kan basıncında istenen düşüş sağlanamadığında, doktorunuz size İRBECOR PLUS 300 mg/25 mg kullanmanızı önerebilir.
 • Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
 • İRBECOR PLUS’ın yaygın kullanılan günlük dozu günde 1 tablettir.
 • Kan basıncınızın tedaviye verdiği cevaba göre; doktorunuz tedavinize başka bir ilaç ilave edebilir.
 • Tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra, ilacın kan basıncını düşürücü etkisi en üst seviyeye ulaşır.
 • İRBECOR PLUS tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz İRBECOR PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

 • İRBECOR PLUS ağızdan alınır.
 • Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hidroklorotiyazid içerdiğinden, İRBECOR PLUS’ın ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (böbrek testlerinde kreatinin adlı maddenin atılım hızının 30 ml/dk’dan az olması durumu) kullanılması önerilmemektedir. Kreatinin böbreklerden atılımının 30 ml/dk’dan fazla veya eşit olan böbrek hastalarında ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. İRBECOR PLUS ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

  Damar içi (intravasküler) volüm eksikliği:

  İRBECOR PLUS tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

  Eğer İRBECOR PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  IRBECOR PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İRBECOR PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IRBECOR PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olacağı gibi alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IRBECOR PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İRBECOR PLUS tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.
 • IRBECOR PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IRBECOR PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  IRBECOR PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Gıdalar İRBECOR PLUS’ın vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce

  ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

  Alkol ile birlikte kullanımı, yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında baş dönmesi

  ve göz kararmasıyla kendini gösteren tansiyon düşmesini şiddetlendirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; İRBECOR PLUS kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve İRBECOR PLUS dışında başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir.

  İRBECOR PLUS hamilelikte kontrendikedir.

  Hamileliğiniz süresince İRBECOR PLUS kullanmamanız gerekir.

  İRBECOR PLUS tedavisi almış iseniz bebeğinizin düşük tansiyon riski açısından yakından gözlenmesi gerekir

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında, İRBECOR PLUS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İRBECOR PLUS araç ve makine kullanma becerinizi muhtemelen etkilemez. Ancak yüksek kan basıncının tedavisi sırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydana gelebilir. Eğer:

 • Baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • IRBECOR PLUS Etken Maddesi Nedir?

  İRBECOR PLUS içinde yardımcı madde olarak laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekerleri "tolere" edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İRBECOR PLUS, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu nedenle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler (özellikle furosemid ve böbrekte Henle kıvrımı denilen belli bir bölgeyi etkileyen idrar söktürücüler): tansiyon düşürücü etki artabilir.
 • Yüksek tansiyon için alınan aliskiren: Doktorunuz kullandığınız dozu değiştirebilir veya başka önlemler almak isteyebilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): Serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
 • Kandaki potasyum seviyesinin bozulmasından etkilenen ilaçlar (örneğin, dijital glikozidleri denen kalp ilaçları ve kalpte ritim bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar): Serumdaki potasyum seviyesinin düzenli biçimde izlenmesi gerekir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme görülebilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): İRBECOR PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.
 • İRBECOR PLUS’ın içinde hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle muhtemel bir ilaç

  etkileşimine karşı, aşağıda sayılan ilaçlardan birini şu anda alıyor veya son zamanlarda

  aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan şeker ilaçları ve insülin): Doktorunuzun ilaç dozunu ayarlaması gerekebilir.
 • Kolestiramin gibi anyon değiştirici reçine içeren ilaçlar: İlacınızın emilimi bozulabilir.
 • Kortikosteroidler ve ACTH (adrenokortikotrofık hormon): Elektrolit (kanda bulunan sodyum, klor gibi maddeler) kaybı ve kanda potasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.
 • Dijital glikozidleri: Kalpte ritm bozukluğu başlayabilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar: İlacınızın etkisini azaltabilir.
 • Kas gevşetici ilaçlar (depolarize edici olmayan; örn. tübokürarin gibi): İRBECOR PLUS bu ilaçların etkisini güçlendirebilir.
 • Gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar: İRBECOR PLUS kanda ürik asit adlı maddenin seviyesini arttırabilir ve bu ilaçların dozunun arttırılmasına gerek duyulabilir.
 • Kalsiyum tuzları: İRBECOR PLUS kanda kalsiyum seviyesini arttırabilir. Kalsiyum dozunun ayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenli izlenmesi gerekebilir.
 • Kan basıncınızı düşürmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız, kanser tedavisi görüyorsanız, ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları ve steroid alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
 • Epilepsi (Sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin: Kandaki sodyum seviyesini düşürebilir. Kandaki elektrolit seviyesinin izlenmesi gerekebilir. İRBECOR PLUS ile birlikte karbamazepin kullanımınız süresince kandaki elektrolit (kanda bulunan mineraller) seviyelerinin izlenmesi gereklidir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IRBECOR PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.