Intestal Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

INTESTAL nedir ve ne için kullanılır?

 • İNTESTAL, etkin madde olarak, domuz pankreasından elde edilmiş pankreas enzimleri, sığır safrası ekstresi ve karbon medisinal (aktif karbon) içeren bir sindirim ürünüdür. Gıdaların doğal bir şekilde ve tamamen parçalanmasını sağlar.
 • İNTESTAL, beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks drajeler görünümündedir. Her kutuda 60 veya 120 draje bulunur.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi INTESTAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İNTESTAL’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde görülebilir)

 • Karın ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Hiperglisemi (kan şekeri düzeyinin normal sınırların üzerine çıkması)
 • Hipoglisemi (kan şekeri düzeyinin normal sınırların altına düşmesi)
 • Diabetes mellitusun şiddetlenmesi
 • Baş dönmesi
 • Flatulans (mide ve bağırsaklarda aşın gaz varlığı)
 • Hazımsızlık
 • Erken doyma
 • Kilo kaybı
 • Kusma
 • Kamın üst bölgesinde ağn
 • İshal
 • Kann şişliği
 • Dışkıda anormallikler
 • Deri döküntüsü
 • Öksürük
 • Burun kanaması
 • Yutak ve gırtlak arası bölgede ağn
 • Nazofarenjit (burun ve boğaz yangısı)
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Kalıcı olmayan nötropeni (kandaki nötrofıllerin sayısının anormal derecede azalması)
 • Aşın duyarlılık (deride kızarma, öksürük ve göz yaşarması gibi)
 • Görmede bulanıklık
 • Kurdeşen ve kaşıntı
 • Astım
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Distal Intestinal Obstrüksiyon Sendromu (DIOS) (Bir çeşit bağırsak tıkanıklığı)
 • Duodenit (oniki parmak bağırsağının tahrişi)
 • Fibrozan kolonapati (kalın bağırsak ve ileoçekum daralması)
 • Gastrit (mide mukozası iltihabı)
 • Kan tahlillerinde transaminazlarda artış (asemptomatik)
 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Anüs etrafında iritasyon
 • Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir)

 • Ağn
 • Kas kasılması
 • Kistik fibrozlu (salgı bezlerinin salgılama işlevlerindeki anormallik) çocuklarda, özellikle yüksek doz ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı bağırsak bölgelerinde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon)
 • Çok yüksek dozlann gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fıbroz vakalan) kan dolaşımında ürik asit miktannda artış
 • Ağızda iritasyon
 • Mide ve bağırsaklarda aşın miktarda gaz varlığı
 • Koyu renkli katranımsı dışkı çıkarma
 • Nefes darlığı
 • Yağımsı dışkı
 • Yukandakilerden herhangi biri sizi şiddetli bir şekilde etkilerse doktorunuza bildiriniz.

  Aşağıdakilerden biri olursa INTESTAL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Şiddetli ve uzun süren karın ağrınız varsa

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  INTESTAL Nasıl Kullanılır?

  Dozaj her hastaya bireysel olarak saptanır.

  İNTESTAL, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde günde 3 defa 3-4 draje yemekle birlikte alınır.

  Radyolojik tetkiklere hazırlık amacıyla, hastaya tetkikten 1-3 gün önce İNTESTAL verilmeye başlanmalıdır.

  İNTESTAL drajeleri yemekle birlikte alınmalıdır. Drajeler çiğnenmeden, bir miktar su ile yutulmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Doz ayarlaması gerekmemektedir

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doz ayarlaması gerekmemektedir

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği:

  İdrardaki ürik asit miktarında artışa sebep olabileceğinden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

  Eğer İNTESTAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INTESTAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  INTESTAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz alan hastalarda, müshil etkisi meydana gelebilir ve kan dolaşımında bulunan ve böbreklerden elimine olan ürik asit miktannda artış olabilir. Doz aşımı durumunda İNTESTAL tedavisi derhal kesilmeli, rehidrasyon (ağır su kaybını takiben herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması) garantiye alınmalıdır.

  Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

  Doz aşımı ile ciddi zehirlenme görülmesi beklenmez.

  INTESTAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz İNTESTAL dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İNTESTAL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  INTESTAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INTESTAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Akut pankreas iltihabının ilk zamanlannda kullanılmamalıdır.
 • INTESTAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Aşın mide asit salgılamanız varsa
 • Pankreatik bikarbonat yetersizliğiniz varsa
 • Duyarlılık belirtileri görülüyorsa
 • Oral yolla demir tedavisi görüyorsanız (tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.)
 • Özellikle çocuklarda yüksek dozlann gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fıbroz vakalan)
 • Safra asidi içerdiğinden tam safra tıkanması, sanlık gibi durumlarda (kullanımından sakımlmalıdır.)
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INTESTAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İNTESTAL yemekle birlikte su ile alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İNTESTAL’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararlan potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece İNTESTAL gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İNTESTAL’in emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararlan potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece İNTESTAL emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  İNTESTAL’in araç veya makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

  INTESTAL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün polietilen glikol içerir. Ancak tıbbi üründeki dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Bu tıbbi ürün sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  İNTESTAL ile birlikte oral yolla demir tedavisi görüyorsanız, tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.

  İçerdiği karbon medisinal mide bağırsak kanalında diğer ilaçlan da adsorbe edebilir. Bu nedenle, parasetamol (ağn kesici, ateş düşürücü olarak kullanılan), metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan), barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirme amacıyla kullanılan), fenotiyazinler (psikotik tedavide kullanılan), doğum kontrol ilaçlan, propoksifen (ağn kesici olarak kullanılan), antikonvülzanlar (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar), tetrasiklin (bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan), digoksin (kalp hastalıklannda kullanılan), teofılinler (solunum yolu hastalıklannın tedavisinde kullanılan), furosemid (idrar söktürücü olarak kullanılan), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)’la aynı zamanda kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlardan 2 saat önce ya da 1 saat sonra alınmalıdır.

  Doğum kontrol ilacınızı adsorbe edebileceği için istenmeyen gebelikler oluşabilir. Alternatif doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.

  INTESTAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.