Intanza Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

INTANZA nedir ve ne için kullanılır?

INTANZA bir aşıdır.

INTANZA 1’lik ambalajda, kullanıma hazır enjektör içinde 0,1 mL’lik enjeksiyonluk süspansiyondur.

Bu aşı sizi mevsimsel gribe karşı korumada yardımcı olması için önerilmektedir.

INTANZA özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek kişiler olmak üzere 18-59 yaş arası yetişkinlere uygulanabilir.

INTANZA uygulandığında, vücudun doğal savunma sistemi grip enfeksiyonuna karşı koruma geliştirecektir. Aşının içeriğindeki maddelerin hiçbirisi grip enfeksiyonuna neden olmaz.

INTANZA, enjeksiyonu izleyen 2 ila 3 haftadan itibaren sizi, aşının içerdiği üç virüs suşuna veya bunlarla yakın bağı olan diğer suşlara karşı korumada size yardımcı olacaktır.

Grip, her yıl değişebilen farklı tiplerdeki virüslerin neden olduğu hızla yayılabilen bir hastalıktır. Bu nedenden dolayı her yıl aşılanmanız gereklidir. Özellikle ev veya kamuya açık alanlar gibi enfeksiyona yakalanmanın ve yayılmanın çok kolay olduğu ortamlarda hızla yayılabilmektedir.

Gribe yakalanma riskinin en fazla olduğu dönem Ekim ile Mart arasındaki soğuk aylardır.

Eğer sonbaharda aşılanmadıysanız, ilkbahara kadar aşılanmanız uygundur. Çünkü o zamana kadar gribe yakalanma riskiniz devam etmektedir.

Gribin kuluçka süresi birkaç gündür, eğer aşılanmanın hemen öncesinde veya sonrasında gribe maruz kalırsanız, yine de hastalığa yakalanabilirsiniz.

Her ne kadar bazı belirtileri grip enfeksiyonuna benzer olsa da, bu aşı sizi soğuk algınlığına karşı korumayacaktır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INTANZA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

INTANZA’nın kullanıldığı klinik çalışmalar sırasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Genel hastalıklar ve enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkiler Çok yaygın:

• Kırıklık, genel olarak iyi hissetmeme hali

• Lokal belirtiler:

Kızarıklık (bazı vakalarda kızarıklık 7 gün boyunca sürmüştür)

Şişme

Aşı yerinde sertleşme

Ağrı

Kaşıntı

Yaygın:

• Ürperme,

• Ateş (38oC veya üzeri)

• Lokal belirtiler:

Enjeksiyon bölgesinde morarma

Yaygın olmayan:

• Halsizlik

Sinir sistemi hastalıkları Çok yaygın:

• Baş Ağrısı

Yaygın olmayan :

• Karıncalanma veya uyuşma (Parestezi), refleks kaybı

Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın olmayan:

• Döküntü

• Kaşıntı

Seyrek:

• Terleme

Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları Çok yaygın:

• Kas ağrısı (Miyalji)

Yaygın olmayan:

• Eklem ağrısı(Artralji)

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Yaygın olmayan:

• Boyun, koltukaltı veya kasık bölgesindeki bezlerde şişme (Lenfadenopati)

Yukarıda listelenen yan etkilerin çoğu ortaya çıkışından 1 ila 3 gün içinde tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden kaybolmuştur. Bazı vakalarda, enjeksiyon bölgesindeki kızarıklık 7 gün boyunca sürmüştür.

Diğer grip aşıları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen yan etkiler bildirilmiştir. Bu yan etkiler INTANZA ile de oluşabilir:

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

• Kanda kan pulcuklarının miktarında geçici azalmanın yol açtığı morarma veya kanama (trombositopeni)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

• Alerjik tepkiler:

Ender vakalarda dolaşım sistemi bozukluğu (şok),

Çok ender olarak genellikle başta, ve boyunda özellikle yüz dudaklar, dil veya boğaz bölgesinde şişme, yutkunma zorluğu, kurdeşen ve nefes darlığı (anjiyoödem),

Sinir sistemi hastalıkları

• Sinir yolları üzerinde ağrı(nevralji)

• Ateşli havale (konvülziyon),

• Beyin veya omurilik iltihabı, sinirlerin iltihaplanması veya aşırı güçsüzlük ve felç ile sonuçlanabilen Guillain-Barre sendromu da dahil olmak üzere sinir sistemi hastalıkları,

Damar hastalıkları

• Geçici böbrek sorunlarına yol açabilen damar iltihaplanması,

Deri ve derialtı doku hastalıkları

• Kurdeşen de dahil olmak üzere vücudun tamamına yayılabilen deri tepkileri.

Aşağıda belirtilenler gibi anjiyoödem belirtilerine maruz kalmanız durumunda derhal doktorunuza başvurunuz:

• Yüzde, dilde veya boğaz bölgesinde şişme,

• Yutkunma zorluğu,

• Kurdeşen ve nefes darlığı.

INTANZA Nasıl Kullanılır?

INTANZA size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır.

• 18 ila 59 yaş arası yetişkinler : 0,1 mL’lik bir doz olarak uygulanır.

Grip aşısı Eylül ayından başlayarak tüm grip sezonu boyunca uygulanabilir. Uygulama her yıl tek doz olarak yapılmalıdır. Grip salgınları başlamış olsa dahi aşılama yapılabilir.

• Kullanmadan önce aşıyı çalkalamaya gerek yoktur.

• INTANZA, Mikro-Enjeksiyon Sistemi kullanılarak derinin üst tabakasına (tercihen kolun üst kısmındaki adaleye) deri içi (intradermal) yoldan uygulanacak bir enjeksiyon şeklinde verilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Çocuklarda ve adölesanlarda:

Yaşlılarda Kullanımı

Bu aşının, 60 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer INTANZA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

INTANZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INTANZA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer sizde:

• INTANZA’nın içeriğindeki etkin maddelere, yardımcı maddelerden herhangi birisine, etkin maddenin üretiminde kullanılan; yumurtanın ovalbumin gibi kalıntılarına, tavuk proteinlerine, neomisine, formaldehite, oktoksinol 9’a karşı alerjiniz varsa,

• Ateşli bir hastalık veya akut bir enfeksiyon durumu varsa. (Bu durumda iyileşme sonrasına kadar aşılanma ertelenmelidir.)

INTANZA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Bağışıklık sisteminiz zayıf ise (bağışıklık sistem yetmezliği veya bağışıklık sistemini etkileyen ilaçların alınması sebebiyle),

• Grip aşılamasını izleyen birkaç gün içinde herhangi bir nedenden ötürü kan testi yapılmışsa, doktorunuza söyleyiniz. Zira test ve aşı uygulamaları aynı anda yapılan birkaç hastada yalancı pozitif kan testi sonuçları gözlemlenmiştir.

Bu tür durumlarda doktorunuz size aşının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza

danışın.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) yoldan uygulanmaz.

INTANZA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INTANZA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu aşı hamile kadınlara ancak doktor tarafından gerekli görülür ise fayda/risk analizi yapılarak uygulanabilir. INTANZA kullanımı gebeliğin 4. ayından itibaren düşünülebilinir. Gribe bağlı komplikasyon riskini arttıran tıbbi durumu olan kadınlarda, gebeliğin dönemine bakılmaksızın aşının uygulanması tavsiye edilir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Doktorunuz veya eczacınız bu aşının size uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu aşı emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

INTANZA’nın araç sürme ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir.

INTANZA Etken Maddesi Nedir?

INTANZA, sodyum (klorür, disodyum fosfat dihidrat), potasyum (klorür, dihidrojen fosfat) içermektedir.

INTANZA’nın 0,1 mL’lik tek dozu, 23 mg’dan daha az miktarda sodyum ve 39 mg’dan daha az miktarda potasyum içermektedir. Sodyum ve potasyuma bağlı istenmeyen bir etki beklenmediğinden herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer aşılar ve başka ilaçlar ile INTANZA’nın birlikte kullanımı:

Diğer aşılar: INTANZA, farklı bölgelere uygulanmak şartıyla diğer aşılarla aynı zamanda verilebilir. Eşzamanlı aşılamaların yan etkilerin şiddetini arttırabileceği dikkate alınmalıdır.

Kortikosteroidler (örneğin: kortizon), kansere karşı ilaçlar (kemoterapi), radyoterapi veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer ilaçlar gibi bağışıklık yanıtınızı azaltabilecek ilaçlar ile tedavi görmekteyseniz, doktorunuza danışınız. Bu durumda aşı yeterli etkiyi sağlayamayabilir

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INTANZA prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.