Innohep Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

INNOHEP nedir ve ne için kullanılır?

İNNOHEP antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren) adı verilen bir ilaç grubundandır ve düşük molekül ağırlıklı heparin adı verilen bir heparin türüdür.

İNNOHEP kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır. Bu da kanın rahatça kan damarları içinde akmasını sağlar.

İNNOHEP, berrak (bulanık olmayan), tortusuz, renksiz veya saman rengi sıvı içeren kullanıma hazır enjektördür. İNNOHEP, karton kutuda, kapaklı plastik koruyucu kılıf içinde, 0.5 ml solüsyon içeren 2 adet tek kullanımlık, steril enjektör ve kullanma talimatı ile sunulmaktadır.

İNNOHEP,

 • Ameliyat sonrası damarlarınızda oluşabilecek zararlı kan pıhtılarının önlenmesi
 • Damarlarınızda oluşmuş zararlı kan pıhtılarının tedavisi
 • Hemodiyaliz sırasında diyaliz cihazında oluşabilecek kan pıhtılarının önlenmesi için kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi INNOHEP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa INNOHEP’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciddi alerjik reaksiyon: Şiddetli döküntü, nefes almada zorlanma, yüzünüzde, boğazınızda, dudaklarda veya ağızda şişme
 • Şiddetli kanama: İdrarın kırmızı veya kahverengi olması, dışkıda koyulaşma, olağandışı morarma (çok ağrılı, büyük veya koyu morarmalar) ve durmayan kanamalar
 • ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNNOHEP’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

  Diğer olası yan etkiler:

  Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

  Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek :1.000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Kanama. Kansızlık veya morarmanın bir sonucu olarak oluşabilir.
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları (morarma, kanama, ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişme ve sertlik)
 • Yaygın olmayan:

 • Kanın pıhtılaşma hücrelerinde azalma
 • Aşırı duyarlılık
 • Morarma ve deride renk değişikliği
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Deride kızarıklık, şişme gibi yangı belirtilerinin oluşması
 • Döküntü ve kaşıntı
 • Seyrek:

 • Heparine bağlı kan pıhtılaşma hücrelerinde azalma
 • Kan pıhtılaşma hücrelerinde artış
 • Yüz, dudak ve dilde şişme
 • Ciddi alerjik reaksiyon
 • Kan potasyum düzeylerinde yükselme
 • Toksik deri döküntüleri
 • Deride yaygın harabiyet
 • Çok uzun süre heparin kullananlarda kemik erimesi (osteoporoz)
 • Erkeklerde uzamış, ağrılı ereksiyon
 • INNOHEP Nasıl Kullanılır?

  İNNOHEP tam olarak doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanılmalıdır. Eğer emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  INNOHEP’in etkilerini değerlendirebilmek için doktorunuz rutin kan tetkiklerini isteyebilir.

  İNNOHEP cilt altına yapılmalıdır (subkutan enjeksiyon). İNNOHEP tedavisi sırasında, hematom (bölgesel kan birikmesi) riski nedeniyle diğer ilaçların kas içine uygulanmasından kaçınılmalıdır.

  Genel olarak tedavi dozu, günde bir sefer, cilt altı olarak uygulanan 175 IU/kg’dır.

  Doktorunuz size doğru dozu ve tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

  İNNOHEP deri altına uygulanmalıdır (subkutan enjeksiyon). Kas veya damar içine uygulanmamalıdır.

  Tedavinizin ne kadar süreceği doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Uygulamadan önce enjektörün içeriği gözlenmelidir: Eğer bulanıklık veya çökelti varsa kullanılmamalıdır. Çözeltinin renginin depolama esnasında sarıya dönmesi söz konusu olabilir, ancak bu durum solüsyonun kullanılmasına engel değildir, kullanılabilir.

  İNNOHEP deri altına uygulanırken aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:

  1. Enjeksiyondan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Alkollü pamukla enjeksiyon yerinin etrafını temizleyiniz ve kendiliğinden kurumasını bekleyiniz.

  2. Tüpün ağzındaki renkli kapağı geriye doğru çekerek tüpün ağzını açınız ve tüpün içindeki enjektörü dışarı çıkarınız (bknz. Şekil A ve B). Uygulamadan önce enjektörün içeriğini kontrol ediniz: Eğer bulanıklık veya çökelti varsa kullanmayınız. Solüsyonun renginin depolama esnasında sarıya dönmesi söz konusu olabilir, ancak solüsyon temiz ve son kullanma tarihini geçmemişse, kullanılabilir. Her bir enjektör bir kez kullanılmalıdır. Güvenlik aparatını iğnedeki koruyucu kapaktan uzaklaştırarak aşağıya doğru bükünüz.

  3. İğnenin üstündeki koruyucu kapağı iğneyi eğmeden dikkatlice çıkarınız. (bknz. Şekil C). Doktorunuz tarafından önerilen dozu ayarlayınız. Eğer kullanmanız gereken doz şırıngadakinden daha az ise şırıngayı dik olarak yukarı doğru tutunuz ve fazla olan miktarı pistonu ileri doğru iterek boşaltınız. Eğer tam doz kullanacaksanız şırıngada bulanabilecek olan hava kabarcıklarını dışarı çıkarmaya gerek yoktur.

  Şekil C

  4. Yazı yazdığınız elinizle, şırıngayı kalem tutar gibi tutunuz. Uygulama yapacağınız bölgedeki bir miktar deri kıvrımını, diğer elinizin işaret ve baş parmakları ile hafifçe kavrayınız ve iğneyi dik olarak ( 90o açı ile) deriye batırınız. Uygulamayı yaparken deriyi tutmaya devam ediniz (bknz. Şekil D).

  5. İstenen dozu karın bölgesi, kalçanın dış yüzeyleri, üst kol gibi yağ dokusunun içine yavaşça yapınız. İğneyi çıkartıp deri kıvrımını bırakmadan önce verdiğiniz solüsyonunu dağılması için birkaç saniye bekleyiniz.

  6. Sonra iğneyi geri çekerek deri kıvrımını serbest bırakınız. Morarmaya neden olabileceği için ovalama yapmayınız.

  7. Eğer kanama olursa temiz bir bezle siliniz. Bir sonraki seferde iğneyi başka bir bölgeye yapınız.

  8. Kullanımdan sonra iğnenin ağzına koruyucu kapağı geçirmeye çalışmayınız. Koruma aparatını orijinal pozisyonuna geri bükün, iğnenin altına gelecektir. Daha sonra aparatın düz yüzeyini sert bir zemine koyun ve iğne aparata kilitlenene kadar aşağı doğru itiniz. Bu kazara yaralanmaları engelleyecektir. (bakınız şekil F,G )

  9. Kullanılan şırıngayı tüpe yerleştirebilir ya da atık kutusuna koyabilirsiniz. Şırınga artık korumalıdır. (bakınız şekil H )

  Şekil F, G,H

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek fonksiyonları doktorunuz tarafından değerlendirilmeli ve dikkatli kullanılmalıdır. Normal böbrek fonksiyona sahip yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Orta veya hafif düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi <30ml/dk) olan hastalar doktor kontrolü altında kullanmalıdır.

  Eğer İNNOHEP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INNOHEP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozda İNNOHEP kullandıysanız, deri, idrar ve üreme sistemi, midebağırsak sistemi, muköz zarlar veya yaralardan kanamalar meydana gelebilir.

  Eğer bu kullanma kılavuzunda belirtilenden veya doktorunuzun belirttiğinden daha yüksek dozda İNNOHEP kullandıysanız ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza veya bir acil servise başvurunuz.

  İNNOHEP’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INNOHEP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir gün İNNOHEP uygulamayı unutursanız ertesi gün normal uygulama dozunuzla devam ediniz, dozunuzu artırmayınız. Eğer bir günden fazla uygulamayı unutursanız en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.

  INNOHEP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İNNOHEP tedavisi sonlandırıldığında pıhtılaşmayı önleyici etkisi geçecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız. Eğer başka sorunuz olursa mutlaka doktorunuza danışınız.

  INNOHEP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INNOHEP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer

 • Tinzaparin ve/veya içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Daha önce heparin tedavisi sırasında kanınızdaki trombosit (kanın pıhtılaşmasında rol alan kan hücreleri) sayısında azalma olduysa
 • Büyük bir kanamanız varsa (ör. beyin, omurilik, göz veya midede)
 • Enfeksiyona bağlı olarak kalp zarlarınızın birinde yangı (inflamasyon) varsa (septik endokardit)
 • Belinizden sıvı alınacaksa veya omuriliği ve/veya beyin ve omurilik zarlarını (epidural) ilgilendiren bir anestezi uygulaması alacaksanız. İNNOHEP tedavisi ile iğnenin yerleştirilmesi ya da çıkarılması arasında en az 24 saat aralık bırakılmalıdır.
 • INNOHEP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Tedaviniz süresince doktorunuz tarafından, tedavinin etkinliğini değerlendirebilmek için sıklıkla kan tahlilleri yapılacaktır.

  Eğer yaşlıysanız doktorunuz size tedaviniz süresince daha fazla özen gösterecektir.

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birisi mevcutsa doktorunuza başvurunuz.

 • Daha kolay kanamanıza neden olan bir durumunuz varsa (emin olmak için doktorunuza danışınız)
 • Kas içine uygulanan başka ilaçlar ile tedavi görüyorsanız
 • Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan hücrelerinizde azalma varsa
 • Kanda potasyum düzeyiniz yükselmişse (hiperkalemi)
 • Yapay kalp kapağınız varsa
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa
 • Yaşlılarda (Böbrek fonksiyonlarında azalma olasılığı yüksektir.)
 • İNNOHEP, çocukların ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  İNNOHEP kas içine veya damar içine (hemodiyaliz hariç) uygulanmamalıdır.

  INNOHEP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  INNOHEP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce hekiminize danışınız.

  İNNOHEP kullanıma hazır enjektör gebeliğin her döneminde kullanılabilir

  Doğum sırasında epidural anestezi (bel hizasında omuriliği çevreleyen zarın dışındaki bölgeye lokal anestezi ilacının uygulanması) uygulanması planlanıyorsa, doktorunuza İNNOHEP kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Yapay kalp kapağı takılmışsa doktorunuza muhakkak söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bu ilacı kullanmadan önce hekiminize danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İNNOHEP’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

  INNOHEP Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum metabisülfit nedeniyle nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronşlarda daralmaya neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar İNNOHEP’in etkisini artırabilir veya azaltabilir:

 • İnflamasyon ve ağrının tedavisinde kullanılan non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (örneğin asetilsalisilik asit, ibuprofen veya diklofenak içeren ilaçlar)
 • Trombosit (kanın pıhtılaşmasında rol alan kan hücreleri) kümeleşmesini engelleyen ilaçlar (örneğin klopidogrel içeren ilaçlar)
 • Pıhtı eritici ilaçlar (örneğin streptokinaz içeren ilaçlar)
 • K vitaminin etkisini önleyen ilaçlar ( K vitamini antagonistleri) (örneğin varfarin)
 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen aktive protein C içeren ilaçlar
 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen direk faktör Xa ve IIa inhibitörleri
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  INNOHEP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.