Innocef Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

INNOCEF PLUS nedir ve ne için kullanılır?

INNOCEF PLUS, ağızdan alınan geniş spektrumlu sefalosporin grubu bir antibiyotik olan sefıksim ile bir beta-laktamaz inhibitörü klavulanik asit kombinasyonudur.

INNOCEF PLUS, 20 saşe strip ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

INNOCEF PLUS, krem renkli toz karışım şeklindedir.

INNOCEF PLUS, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıda belirtilen çeşitli şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Alt solunum yolu enfeksiyonları (örn; akciğer iltihabı, bronş iltihabı [bronşit])

Üst solunum yolu enfeksiyonları (örn; Farenjit [farinks adı verilen boğaz kısmının iltihabı], bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit)

İdrar yolu enfeksiyonları (örn; idrar kesesi (mesane) iltihabı, sisto-üretrit, idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap)

Gonore [bel soğukluğu]

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INNOCEF PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa INNOCEF PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile
 • birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin INNOCEF PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntıyla beraber veya kaşıntı olmaksızın kızarıklık, şişlik
 • Deride şiddetli kızarıklık veya kabarcıklar
 • Ateş
 • Eklem ağrısı
 • Üreme organlarında kaşıntı veya vajinal ağrı ve akıntı
 • Beklenmedik berelenme veya kanama
 • Şiddetli ishal
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • İshal, dışkı değişiklikleri
 • Bulantı, kusma
 • Karın ağrısı, mide ağrısı
 • Mide gazı
 • Bunlar INNOCEF PLUS’m hafif yan etkilerdir.

  INNOCEF PLUS seyrek de olsa kan değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz sizden bazı kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

  INNOCEF PLUS Nasıl Kullanılır?

  INNOCEF PLUS’ı her zaman doktorunuzun talimatına göre alınız.

  Yetişkinler, adolesanlar ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda (> 50 kg):

  Tavsiye edilen doz enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günde bir defa 1 veya 2 adet 200/62,5 mg saşe ya da günde 2 defa (12 saat arayla) 1 adet 200/62,5 mg saşedir.

  Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında günde bir kez 1 adet 200/62,5 mg’lık saşe yeterlidir.

  Gonokokal enfeksiyonlarda (örn, gonore [bel soğukluğu]) genellikle tek doz 2 adet 200/62,5mg saşe yeterlidir.

  Uygulama sıklığı ve süresi:

  Tedavi sürenizi doktorunuz belirleyecektir. Genel olarak tedavi süreleri aşağıdaki şekildedir: Tedavi süresi enfeksiyonun gidişatına bağlıdır. Genel olarak antibiyotiklerle tedavi süresi 7-14 gündür.

  INNOCEF PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

  INNOCEF PLUS saşe bir bardak su veya meyve suyuna karıştırılarak hemen tüketilmelidir. Çocuklarda mamaya karıştırılarak verilmelidir.

  Emilimi arttırmak için INNOCEF PLUS saşenin yemek başlangıcında alınması önerilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için önerilen sefıksim dozu günde 8 mg/kg’dır. Günlük tek doz olarak veya günde iki defa 12 saat arayla 4 mg/kg verilebilir:

  1-4 yaş: 1 adet INNOCEF PLUS 100/62,5 mg saşe/gün 5-10 yaş: 1 adet INNOCEF PLUS 200/62,5 mg saşe/gün

  10 yaşından büyük veya vücut ağırlığı 50 kg’ın üstünde olan çocuklar tavsiye edilen yetişkin dozu ile tedavi edilmelidir.

  6 ayın altındaki çocuklarda sefiksimin etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir. Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek fonksiyonu değerlerine göre doz ayarınızı yapacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Belirgin böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza danışınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olanlarda INNOCEF PLUS Saşe kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.

  Eğer INNOCEF PLUS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INNOCEF PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  INNOCEF PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  INNOCEF PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INNOCEF PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  INNOCEF PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INNOCEF PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  INNOCEF PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Emilimi arttırmak için, INNOCEF PLUS’ın yemek başlangıcında alınması önerilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde INNOCEF PLUS kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INNOCEF PLUS anne sütüne geçebileceğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  INNOCEF PLUS’ın araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

  INNOCEF PLUS Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürünün her saşesinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin B, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.

  Bir kalsiyum kanal blokörü olan nifedipin INNOCEF PLUS’ın biyoyararlığını %70 oranına kadar artırabilir.

  INNOCEF PLUS doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir doğum kontrol yöntemi uygulanması tavsiye edilir.

  INNOCEF PLUS ve kumarin antikoagülanların (pıhtılaşmayı önleyici) birlikte kullanımında seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.

  Probenesid denilen bir ilaç ile birlikte kullanılması INNOCEF PLUS’ın atıhmım azaltır.

  Diğer etkileşimler:

  Bazı idrar şeker testleri hatalı pozitif reaksiyon gösterebilir.

  INNOCEF PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.