Inhibace Plus Prospektüsü ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

INHIBACE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İNHİBACE PLUS içeriğinde 5 mg silazapril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid adı verilen bir ilaç içerir. Her bir kutuda 28 tablet bulunmaktadır. Tabletler, bir tarafında çentik, diğer tarafında DEVA5+12.5 yazısı bulunan, film kaplı açık kırmızı renkli oval, bikonveks şeklindedir.

Silazapril, “ADE inhibitörleri (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)” adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Silazapril, kan damarlarınızı genişleterek kan basıncınızın düşmesine

yardımcı olur. Silazapril aynı zamanda, kalbinizin kan pompalamasını da kolaylaştırır. Hidroklorotiyazid, “Tiyazid diüretikleri” adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Hidroklorotiyazid, vücudunuzdaki sıvı(üre) miktannı azaltarak kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur.

Kan damarlarınızı rahatlatıp genişleterek etki etmektedir. Bu, kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kronik kalp yetmezliğiniz varsa kalbinizin vücudunuza kan pompalamasını da kolaylaştırır.

Doktorunuz İNHİBACE PLUS dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INHIBACE PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi reaksiyonlar:

Eğer anjiyoödem adı verilen ciddi bir reaksiyon yaşarsanız, İNHİBACE PLUS kullanmayı bırakınız ve hemen doktorunuza gidiniz.

Belirtiler şunlar olabilir:

• Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

ADE inhibitörleri ile ilgili olarak bildirilen kan rahatsızlıkları:

• Kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması (anemi) Belirtiler arasında, yorgunluk, cildin soluklaşması, göğüste kanat çırpma gibi hissedilebilecek hızlı veya düzensiz kalp atışı (çarpıntı) veya nefessiz kalma bulunmaktadır.

• Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, enfeksiyon sayısında artış, (örneğin ağızda, dişeti, boğaz ve akciğerde) bulunmaktadır.

• Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.

Olası diğer yan etkiler Yaygın (10fda l’den az)

• Baş dönmesi hissi

• Öksürük

• Bulantı

• Yorgunluk hissi

• Baş ağrısı

Yaygın olmayan (100’de l’den az)

• Düşük kan basıncı. Halsizlik, baş dönmesi ve sersemlik hissedebilirsiniz ve bulanık görme ve bayılmaya yol açabilir. Bazı hastalarda kan basıncının aşırı düşüşü inme ve kalp krizi riskini artırabilir.

• Kalp atış hızında artış

• Kendini hasta hissetme

• Göğüste ağrı hissi

• Nefes almada güçlük, nefesin kesilmesi ve göğüste sıkışma hissi.

• Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı ve hapşırma (rinit)

• Ağız kuruluğu

• İştah kaybı

• Tat alma bozukluğu

• İshal ve kusma

• Cilt döküntüsü (şiddetli olabilir)

• Kas krampları veya kas ve eklemlerde ağn

• İmpotens (cinsel güçsüzlük)

 • Aşın terleme
 • Kızarma (flushing)
 • Uyku bozukluklan Seyrek (1000’de l’den az)
 • Beyaz ve kırmızı kan hücreleri veya trombosit sayılarındaki düşüşleri gösteren kan testleri
 • (anemi [kansızlık], nötropeni [kandaki parçalı hücre sayısında azalma], agranülositopeni, trombositopeni)

 • Anaflaksi (Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı
 • duyarlılık)

 • Serebral iskemi, geçici iskemik atak, iskemik inme (kan basıncı çok fazla düşerse ortaya
 • çıkar)

 • Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
 • Düzensiz kalp atımı
 • İntersitisyel akciğer hastalığı
 • Sistemik lupus eritematozus benzeri hastalık
 • El ve ayakta karıncalanma, uyuşma
 • Hınltılı solunum
 • Burun, yanaklar ve gözlerin arkasında doluluk hissi ve zonklama şeklinde ağn (sinüzit)
 • Dil iltihabı (glossit)
 • Pankreas iltihabı. Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağrı
 • bulunmaktadır.

 • Karaciğerleriniz veya böbreklerinizin çalışmasındaki değişiklikler (kan testleri ile
 • gösterilir)

 • Karaciğer problemleri (hepatit gibi) veya karaciğer hasarı
 • Ciddi cilt reaksiyonları (cildin kabarması veya soyulması gibi)
 • Işığa duyarlılık
 • Saç dökülmesi
 • Tırnak düşmesi
 • Erkeklerde göğüs büyümesi
 • Depresyon
 • Konfuzyon
 • Göz kuruması
 • • Elektrolit (sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, kalsiyum, bikarbonat) seviyelerinde bozukluk veya şeker, ürat, kolesterol ve trigliserit (yağ asidi) yükselmeleri gösteren kan testleri

  • San renk görmede bozukluk

  INHIBACE PLUS Nasıl Kullanılır?

  İNHİBACE PLUS tabletinizi günde bir defa alınız.

  İNHİBACE PLUS ’ı günün hangi zamanında almaya başladıysanız bundan sonraki günlerde de ilacınızı aynı zamanda almalısınız.

  İlacınızı yemeklerden önce ya sonra alabilirsiniz.

  Tabletleri kırmayınız veya çiğnemeyiniz.

  Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde kullanınız.

  İNHİBACE PLUS ağız yoluyla kullanılır.

  Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  İNHİBACE PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye 0.5 mg veya daha düşük dozlarla başlanmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

  Eğer İNHİBACE PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  INHIBACE PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  INHIBACE PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İNHİBACE PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INHIBACE PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozu atlayarak, bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INHIBACE PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe İNHİBACE PLUS tedavisini kesmeyiniz.

  INHIBACE PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INHIBACE PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  Silazapril ve hidroklorotiyazid etkin maddesine veya İNHİBACE PLUS’ın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

  Silazapril ve hidroklorotiyazid ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

  Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.

  Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız Çocuğunuzu emziriyorsanız

  Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa (Kreatinin klerensi değeri 30 ml/dak’d an daha azsa) bu ilacı kullanmayınız.

  INHIBACE PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız

  Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa

  Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız

  Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz Yakın zamanda idrar atılındım artıncı bir ilaç aldıysanız

  Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa.

  Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz

  An zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız Şeker hastalığınız varsa

  Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza İNHİBACE PLUS kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir.

  Kolojen vasküler hastalığınız (bir tür damar hastalığı)varsa

  Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolestrol diye adlandınlan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem)

  Gut hastalığınız varsa

  Porfiriniz varsa

  bu ilacı dikkatli kullanınız.

  İNHİBACE PLUS’m 18 yaşından küçük çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INHIBACE PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

  • Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. İNHİBACE PLUS kullanmaya başlamadan Önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size İNHİBACE PLUS kullanımını kesmenizi önerecektir ve İNHİBACE PLUS yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. Hamileliğin başlarında İNHİBACE PLUS’ın kullanımı tavsiye edilmemektedir ve 3 aydan daha fazla süredir hamileyseniz kullanılmamalıdır, hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İNHİBACE PLUS’ın emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  İNHİBACE PLUS’ı kullanırken başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  INHIBACE PLUS Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz bazı şekerleri tolere edemediğinizi söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atılımını artıncı İlaçlar)

  • Potasyum takviyeleri (tuzları)

  • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar

  • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)

  • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

  • Steoidler (hidrokortizon,prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar

  • Aldosteron antagonistleri

  • Sempatomimetikler

  • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler

  • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)

  • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)

  • An zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (an sokmalanna karşı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)

  • Kalp yetmezliği veya kalp ritim bozukluklanmn tedavisi için kullanılan ilaçlar

  • Kalsiyum takviyeleri ve D vitamini

  • Kolestiramin/Kolespitol (kandaki yağ seviyesinin azaltılmasında etkili)

  • Antikolineıjikler

  • Sitotoksik ilaçlar (metotreksat, siklofosfamid)

  • Siklosporin (organ nakli sonrasında vücudun organı reddetmesinin durdurulmasında etkili)

  • İyot içeren kontrast boyar maddeler (X-ray muayenesi öncesinde hastalara uygulanan ilaçlar)

  • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza İNHİBACE PLUS kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  INHIBACE PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.