Influvac İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

INFLUVAC nedir ve ne için kullanılır?

İNFLUVAC bir aşıdır.

İNFLUVAC, tek dozluk ambalajda kullanıma hazır enjektör içinde 0.5 mL’lik enjeksiyonluk süspansiyondur.

Bu aşı özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek hastalarda gribe karşı korumada etkilidir.

INFLUVAC, grip virüsüne karşı vücudunuzda koruyucu maddelerin (antikorların) üretilmesine yardımcı olur. Bu maddeler grip virüsünü zararsız hale getirirler. Böylece, vücudunuz canlı grip virüsüne maruz kaldığında kendini koruyabilir. Vücudunuz aşılamadan sonraki 10-21 gün içinde koruyucu maddeleri (antikorları) üretir. Böylece INFLUVAC, enjeksiyonu izleyen 2 ila 3 haftadan itibaren sizi veya çocuğunuzu grip enfeksiyonuna karşı koruyacaktır. Grip için kuluçka süresi birkaç gündür. Bu nedenle, aşılanmanızdan hemen önce veya sonra grip virüsüyle temas ederseniz hastalanabilirsiniz.

INFLUVAC, canlı grip virüsünün tamamını değil, ancak parçalarını içerdiğinden, INFLUVAC’dan size grip bulaşmaz.

Bu aşı üç virüse ait suşları içerdiğinden, sadece bu virüslerden biri veya bunlarla yakın bağı olan virüsler tarafından oluşturulan grip enfeksiyonlarına karşı sizi korumada yardımcı olabilecektir.

Birçok mikrobun grip benzeri hastalıklara yol açabilmesi söz konusudur. Bu gibi durumlarda aşı sizi veya çocuğunuzu bazı belirtileri gribe benzeyen soğuk algınlığına karşı korumayacaktır.

Grip özellikle, Ekim ile Mart arasındaki soğuk aylarda ve enfeksiyona yakalanma olasılığının yüksek olduğu kamuya açık alanlarda hızla yayılabilir. Her yıl, değişik tipte virüsler gribe neden olurlar. Bu nedenle, aşının bileşimi de her yıl değişir. Bundan dolayı özellikle de siz veya çocuğunuz risk altındaysanız, gribe karşı her yıl aşılanmanız gerekir.

Aşılanma özellikle, solunum sisteminde kronik hastalıkları olanlar, şeker hastaları, kalp hastaları, yaşlı hastalar ve enfeksiyona maruz kalma olasılığı olan bazı hasta grupları için çok önemlidir.

Aşılanmanız gerekip gerekmediği; gerekliyse, sizin için en uygun aşılanma zamanını doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INFLUVAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sinir yolları üzerinde ağrı (nevralji),

• El ve ayaklarda dokunma, ağrı, sıcak ve soğuk algılanmasında anormallikler,

• Ateşli havale,

• Boyunda sertlik, baş ağrısı, uzuvlarda uyuşma, görme bozukluğu, denge kaybı, reflekslerin kaybı, vücudun bir kısmında veya tamamında felce yol açabilen (ensefalomiyelit, nevrit, Guillain-Barre sendromu) nörolojik hastalıklar,

• Kanda belli bir düzeyde bulunan kan pulcuklarının (trombositlerin) sayısındaki geçici azalmaya (geçici trombositopeni) bağlı olarak aşırı kanama veya ciltte morarma,

• Alerjik reaksiyonlar:

Seyrek olarak şoka neden olabilecek durumlar,

Ender vakalarda özellikle yüz veya boyunda şişmeye neden olan alerjik reaksiyon (anjiyoödem),

• Çok ender vakalarda geçici böbrek sorunlarına da yol açabilen ve ciltte döküntü ile birlikte gözlenen damar iltihabı (vaskülit),

• Lenf bezlerinde geçici şişmeler (lenfadenopati).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Aşının uygulandığı bölgede gözlenen belirtiler:

• Kızarıklık,

• Şişme,

• Ağrı,

• Cilt altında morluk,

• Sertleşme Genel belirtiler:

• Ateş,

• Halsizlik,

• Baş ağrısı,

• Terleme,

• Kaslarda ve eklemlerde ağrı,

• Titreme,

• Yorgunluk,

• Kaşıntı, kurdeşen, ciltte kabarıklıklar ve döküntü gibi genel deri rahatsızlıkları. Bunlar INFLUVAC in hafif yan etkileridir.

Yaygın olarak gözlemlenen bu yan etkiler genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1-2 gün içerisinde kaybolur.

Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, lütfen doktorunuzu veya eczacımzı bilgilendiriniz.

INFLUVAC Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler: 0.5 mL’lik tek bir doz

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Kas içine (intramusküler) veya derin deri altı (subkütan) enjeksiyon olarak uygulanır. Aşının tam etkisinin oluşabilmesi için enjektörü kullanmadan önce dikkatlice çalkalayınız. Aşıyı doktorunuz veya başka bir sağlık personeli uygulayacaktır. Uygulamadan önce aşının oda sıcaklığına (15°C-25°C) gelmesi beklenmelidir.

Çocuklarda Kullanımı

36 aydan itibaren çocuklarda: bir adet 0.5 mL’lik doz

6-35 ay arası çocuklarda: bir adet 0.25 mL’lik doz uygulanır. 6 aylıktan daha küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

Daha önceden aşılanmamış olan çocuklarda, en az 4 haftalık aradan sonra ikinci doz verilmelidir.

0.25 mL’lik dozun uygulanması (yalnızca çocuk kullanımı için):

Piston, polipropilen halkanın tam ucuna kadar (0.5 mL’lik dozun yarısı kalacak

şekilde) itilmelidir. Enjektör içinde kalan aşı miktarı verilmeye uygundur.

Yaşlılarda Kullanımı

0.5 mL’lik doz

Grip aşısının uygulanmasında en önemli konu grip salgınının başlamamış olmasıdır. Grip salgınının başlamasından önceki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları aşının kullanımı için en uygun aylardır. Eğer sonbaharda aşılanmadıysanız, hala grip olmanız ihtimali olduğundan, grip mevsiminin sonuna kadar (Nisan) aşılanabilirsiniz.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer INFLUVAC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

INFLUVAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fazla miktarda doz almanız olasılığı düşük olmakla birlikte, eğer bu durum gerçekleşirse, herhangi bir zarar göreceğiniz düşünülmemektedir.

INFLUVAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INFLUVAC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına

uymanız önemlidir.

INFLUVAC ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

INFLUVAC ile tedavi sonlandınldığmda olumsuz bir etki beklenmemektedir.

INFLUVAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INFLUVAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

• INFLUVAC’ın içeriğindeki etkin maddelere, yardımcı maddelerden herhangi birine, yumurtaya, tavuk proteinine (ovalbumin gibi), formaldehite, setiltrimetilamonyum bromüre, polisorbat 80 veya gentamisine aşırı duyarlılığınız varsa,

• Ateşli bir hastalık ya da yeni oluşmuş bir enfeksiyon durumu varsa bu durumda iyileşme sonrasına kadar aşılama ertelenmelidir.

INFLUVAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer siz veya çocuğunuz aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanıyorsanız,

• Bağışıklık sisteminiz baskılanmış ise,

• Aşı uygulanmasını takiben HIV1, Hepatit C ve HTLV1 tespiti için herhangi bir kan testi yapılmasının gerektiği hallerde doktorunuza bildiriniz. Çünkü, test ve aşı uygulamaları aynı anda yapılan bazı hastalarda yanıltıcı kan testi sonuçları gözlemlenmiştir.

• Alerjik iseniz veya önceki aşı uygulamasını takiben vücudunuzda olağan dışı bir tepki oluşmuş ise,

Bu tür durumlarda doktorunuz size veya çocuğunuza aşı uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir.

INFLUVAC, hiçbir koşulda damar içine (intravenöz olarak) uygulanmamalıdır.

INFLUVAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INFLUVAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu aşı, hamile kadınlara, yalnızca doktor tarafından gerekli görülmesi halinde uygulanmalıdır. INFLUVAC gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Gerekliyse, aşının kullanımı hamileliğin 13. haftasından itibaren düşünülebilir.

• Hamilelerde, gripten kaynaklanan rahatsızlıklara ilişkin riskin arttığı tıbbi durumlarda, hamileliğin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın aşı önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

• INFLUVAC emzirme döneminde kullanılabilir. Araç ve makina kullanımı

INFLUVAC’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir.

INFLUVAC Etken Maddesi Nedir?

INFLUVAC, az miktarda potasyum (bir dozda 0.20 mg) ve sodyum (bir dozda 4 mg) içermektedir. Sodyum ve potasyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

INFLUVAC diğer aşılarla aynı zamanda uygulanabilir. Ancak, diğer aşılar ile aynı enjektörde karıştırılmamalıdır. Aşılama farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmalıdır. Bu durumda yan etkilerin şiddetlenebileceği dikkate alınmalıdır.

Eğer diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminizi baskılayıcı bir tedavi alıyorsanız (örneğin, kortikosteroidler, sitostatikler veya radyoterapi vb), aşının oluşturacağı bağışıklık yanıtı azalabilir.

INFLUVAC, diğer ilaçlar ile aynı enjektörde karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INFLUVAC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.