Inferose Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

INFEROSE nedir ve ne için kullanılır?

• INFEROSE, Demir III-Hidroksit-Sukroz kompleksi içeren, damar içine uygulanan ampul formunda bir ilaçtır.

• INFEROSE ampul, koyu kahverengi, berrak olmayan bir sulu çözeltidir.

• Enjeksiyon çözeltisi veya infüzyon için konsantre çözelti 5 ml’lik steril cam ampul içindedir.

• INFEROSE i.v ampul 5 ml’lik renksiz, tip I şeffaf cam ampullerde ambalajlanır. INFEROSE, 5 adet ampul içeren ambalajda ve kullanma talimatının içerisinde yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.

INFEROSE; demir takviyesinin gerekli olduğu demir eksikliklerinde kullanılan bir ilaçtır. INFEROSE;

• Ağız yoluyla alınan demir preparatlarında emilim problemi (intolerans) yaşanıyorsa ,

• Demir depolarına hızla demir sağlanması gerekli görüldüğünde,

• Ağız yoluyla alınan demir preparatlarının etkisiz olduğu aktif iltihaplı barsak hastalıkları varsa,

• Hastanın ağız yoluyla alınan demir tedavisine uyum gösteremediği durumda kullanılır.

DR. F. FRİK İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INFEROSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, INFEROSE’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi)

Vücut yüzeyinde şişlik (ödem)

Deri döküntüsü ya da deride kızarıklık

Şok

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, INFEROSE’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Genel olarak tat almada geçici değişiklik, ishal, ciltte kızarıklık, kas ağrısı görülür.

Kalp atışınızın hızlandığını hissederseniz,

Nefes almada zorlanıyorsanız,

Solunum yollarınızda bir sıkıntı hissediyorsanız,

Kan basıncınızda (tansiyon) düşme, baygınlık olmuşsa,

DR. F. FRİK İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Göz yanılgıları oluyorsa,

Uyuşma ve karıncalanma varsa,

Sersemleme, baş ağrısı varsa

Göğüs ağrısı varsa,

Zihin bulanıklığı varsa

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı

İshal

Tat almada geçici değişiklik

Sırt ağrısı

Bunlar INFEROSE’nin hafif yan etkilerdir.

INFEROSE Nasıl Kullanılır?

INFEROSE’yi daima tam olarak doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Şüphe duyduğunuz anda

doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

I Yetişkin ve yaşlılarda: Kullanılacak INFEROSE dozu kanınızdaki oksijen/karbondioksit taşıyan

hemoglobin adı verilen proteinlerin düzeyi ve vücut ağırlığınıza göre belirlenir ve bu doz toplam demir eksikliğinize (mg) eşittir.

Doktorunuz INFEROSE’nin dozunu sizin için belirlerken toplam demir eksikliği hesaplarına göre oluşturulmuş dozaj şemasından yararlanır. Bu şemada vücut ağırlıkları ve hemoglobin düzeylerine göre uygulanacak toplam INFEROSE ampul sayısı belirlenebilmektedir.

Örneğin 70 kg ağırlığında, kanındaki hemoglobin düzeyi 90 g/l olan bir kişide uygulanması gereken toplam INFEROSE Ampul sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

INFEROSE ampuller, doktor kontrolünde ve alerjik reaksiyonlara ve kalp ve solunum sisteminde karşılaşılabilecek durumlara karşı önlem alınarak uygulanması önerilir.

INFEROSE ampuller yalnız damar içine (intravenöz) uygulama içindir. Enjeksiyon ya da infüzyon yoluyla yalnızca damar içine uygulanır. INFEROSE kas içine ya da deri altına injeksiyonla uygulanmamalıdır. Damar içine uygulama için 5 ml ampul %0.9 salin ile seyreltilir. Seyreltme için herhangi bir başka seyreltme solüsyonu kullanımamalıdır.

i

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

%

1 Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek hastasıysanız doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

3/5

û

Kullanma Talimatı

DR. F. FRİK İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Karaciğer hastalarında INFEROSE, ancak çok gerekli olduğunda yarar-risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Eğer INFEROSE ‘nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

INFEROSE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INFEROSE ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

INFEROSE ile doz aşımı durumunda tansiyon düşmesi, baş ağrısı, kusma, bulantı, baş dönmesi, eklem ağrısı, karıncalanma, karın ağrısı, kas ağrısı, ödem ve kalple ilgili rahatsızlıklar görülür.

Böyle bir durumda destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi doktorunuz tarafından uygulanacaktır.

INFEROSE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

INFEROSE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, INFEROSE’in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Çünkü INFEROSE tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

INFEROSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INFEROSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Enjeksiyon yoluyla uygulanan demir preparatlarına karşı ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlığınız varsa,

• Demir fazlalığı veya demir kullanımında bozukluğunuz varsa,

• Allerjik reaksiyonlara yatkınlık nedeniyle astım, ekzema veya diğer cilt allerjileriniz varsa

• Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirmişseniz

• Aniden ya da sürekli tekrarlayan enfeksiyon durumunuz varsa INFEROSE’yi kullanmamalısınız.

INFEROSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Enjeksiyonun çok hızlı uygulanması durumunda tansiyon düşmesi görülebilir.

Düşük demir bağlanma kapasitesiniz ve/veya folik asit yetersizliğiniz varsa alerjik reaksiyon riski nedeniyle dikkatli olmalısınız.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa enjeksiyon yoluyla demir kullanılması yalnızca doktorunuzun yarar/risk değerlendirmesine göre düşünülebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INFEROSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INFEROSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INFEROSE ya da herhangi bir ilaç almadan önce, hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız öneri için doktorunuza danışınız.

INFEROSE’nin, gebeler üzerinde yeterli çalışması olmadığından açıkça gerek duyulursa gebeliğin 2. ve 3. üç aylık dönemlerinde (trimester) doktor gözetiminde kullanılması düşünülmelidir. Gebeliğin ilk üç ayında kesinlikle kullanılmaması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INFEROSE ile emziren anneler üzerinde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle INFEROSE emziren annelerde ancak mutlaka gerekli olduğuna karar verildiğinde kullanılmalıdır.

r

DR. F. FRIK İLAÇ SAN. ve TIC. A.Ş

Araç ve makina kullanımı

INFEROSE uygulanmasının ardından sersemleme, zihin bulanıklığı ya da baş dönmesi görülebilir. Bu şikayetleriniz varsa araç ve makine kullanımı gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren, tehlike potansiyeli olan işlerden kaçınmalısınız.

INFEROSE Etken Maddesi Nedir?

INFEROSE içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eş zamanlı olarak kullandığınız ilaçlar birbilerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. INFEROSE ile birlikte ağız yoluyla demir preperatları alınırsa, demir preparatlarının emilimi azalmaktadır. Bu nedenle eş zamanlı olarak uygulanmaması önerilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

INFEROSE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.