Incivo Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

INCIVO nedir ve ne için kullanılır?

INCIVO, hepatit C enfeksiyonuna yol açan virüse karşı etki gösterir ve peginterferon alfa ve ribavirin adlı ilaçlarla birlikte erişkinlerdeki (18 ila 65 yaş arası) kronik hepatit C hastalığının tedavisi için kullanılır.

INCIVO, telaprevir adlı bir madde içerir ve NS3-4A proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. NS3-4A proteaz inhibitörleri vücudunuzdaki hepatit C virüslerinin sayısını azaltır. INCIVO tek başına kullanılmaz. Tedavinizin etki edebilmesi için peginterferon alfa ve ribavirin adlı ilaçlarla birlikte alınmalıdır.

INCIVO, daha önce hiç tedavi görmemiş ya da interferon adlı ilacın esas ilaç olarak yer aldığı bir tedavi şemasıyla tedavi görmüş kronik hepatit C hastalığının tedavisi için kullanılabilir.

INCIVO, bir yüzünde "T375" yazan, 42 adet film kaplı sarı renkli tablet içeren plastik (HDPE) şişelerde kullanıma sunulmaktadır. Şişelerde, tabletlerin kuru kalmasını sağlayan nem çekici bir poşet bulunmaktadır. Her bir kutuda 1 adet veya 4 adet plastik şişe bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INCIVO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Döküntü

INCIVO kullanan hastalarda sık olarak kaşıntılı deri döküntüleri olabilir. Döküntüler genellikle hafif ve orta şiddette seyreder, ancak bazen ağır seyirli bir döküntü olabilir ya da döküntüler ağırlaşabilir. Seyrek olarak döküntüye işaret eden başka belirtiler de eşlik eder.

Derinizde döküntü olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

Ayrıca eğer sizde aşağıdakiler olursa hemen doktorunuza haber veriniz:

• Döküntünüz kötüleşirse, YA DA

• Döküntünüze aşağıdaki gibi ek belirtiler eklenirse:

Ateş

Yorgunluk

Yüzde şişme

Lenf bezlerinde şişme YA DA

• Derinizde soyulmalarla birlikte seyreden ve ateşin de eşlik edebildiği yaygın deri döküntüleri, grip benzeri belirtiler, derinizde ağrılı sıvı dolu kabarcıklar, ağız içinde, gözlerde ve/veya cinsel organlarınızda içi sıvı dolu kabarcıklar.

Doktorunuz nasıl tedavi edeceğine karar vermek için döküntülerinizi kontrol etmelidir.

Doktorunuz tedavinizi kesebilir. INCIVO doktor tarafından kesilmişse, yeniden başlamayınız.

Eğer sizde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza haber veriniz:

• Yorgunluk, halsizlik, solukta daralma, baş dönmesi/sersemlik hali ve/veya kalbinizde çarpıntı. Bunlar bir kansızlık (anemi) durumunun belirtileri olabilir.

• Bayılma

• Oynak yerlerinizde (eklemler), en sık olarak da ayak eklemlerinizde ağrılı iltihaplanmalar (gut hastalığı)

• Görmenizle ilgili sorunlar

• Anüsden olan kanamalar

• Yüzde şişme

INCIVO tedavisi sırasında görülebilen yan etkilerin görülme sıklıkları aşağıda belirtilmiştir:

Çok yaygın yan etkiler (10 kişiden birinden fazlasını etkileyenler)

• Alyuvarların sayısında azalma (anemi);

• Bulantı, ishal, kusma

• Rektum ve anüs bölgesindeki toplardamarların şişmesi (hemoroid; basur)

• Deride döküntü ve kaşıntı

Yaygın yan etkiler (10 kişiden birinden azını etkileyenler)

• Ağızda mantarlara bağlı iltihaplanma

• Kandaki pulcukların sayısında azalma, lenfositlerin (bir tür akyuvar) sayısında azalma, tiroid bezinizin etkinliğinde azalma, kanınızdaki ürik asit düzeylerinin yükselmesi, kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması, kanınızdaki bilirubin düzeylerinin yükselmesi

• Tad duyusunda değişiklikler

• Bayılma

• Anüs ve rektum çevresi veya yakınında kanama, anüsü çevreleyen deride barsak hareketleri sırasında ağrı ve/veya kanamaya yol açabilen ufak bir çatlak;

• Deride kırmızılık, kuruluk, pullanma (egzema); Kuruma, çatlama ve pullanmanın olduğu döküntülü bir durum (eksfoliyatif döküntü);

• Yüzde şişme; Kol ve/veya bacaklarda şişme (ödem);

• İlacın tadının anormal gelmesi.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden birinden azını etkileyenler)

• Kanınızdaki kreatinin düzeylerinde yükselme;

• Oynak yerlerinizde (eklemler), en sık olarak da ayak eklemlerinizde ağrılı iltihaplanmalar (gut hastalığı);

• Gözün dibinde (retina) hasar

• Anüs ve rektumda iltihaplanma;

• Ateş, halsizlik, lenf bezlerinin şişmesi, kanınızda eozinofil adı verilen bir tür akyuvarların sayısında artış, karaciğer, böbrekler ya da akciğerlerde bir takım etkilerin eşlik edebildiği ağır bir döküntü durumu (DRESS sendromu)

• Kurdeşen

Seyrek yan etkiler (1,000 kişiden birinden azını etkileyenler)

• Ateş, nezle benzeri belirtiler, ağız, gözler ve/veya cinsel organlarda kabarcıkların eşlik edebildiği yaygın ve ağır bir döküntü durumu (Stevens-Johnson sendromu)

Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza söyleyiniz.

INCIVO Nasıl Kullanılır?

INCIVO’ yı kullanırken her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Toplam günlük dozunuz 6 tablettir (2,250 mg).

Her 8 saatte bir, yemekle birlikte 2 tablet INCIVO alınız. İlacın vücudunuzda gerekli düzeylere ulaşabilmesi için INCIVO’ yu yemeklerle birlikte almanız önemlidir.

Birlikte aldığınız peginterferon alfa and ribavirinin Kullanma Talimatlarını okuyunuz. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda doktor ya da eczacınıza danışınız.

INCIVO ile birlikte peginterferon alfa ve ribavirini 12 hafta süreyle kullanınız. Bundan sonra tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak 12 ya da 36 hafta daha peginterferon alfa ve ribavirin kullanacaksınız. Doktorunuz tedavinizin 4′ üncü ve 12’inci haftasında kan testleri yaparak toplam tedavinizin ne kadar süreceğine karar verecektir.

Doktorunuz yan etkileri nedeniyle ya da etkili olmadığı için ilacınızı keserse, INCIVO’ ya yeniden başlamayınız.

INCIVO’yu ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz. Tabletleri yutmadan önce çiğnemeyiniz, kırmayınız veya eritmeyiniz. Tabletleri bütün olarak yutmakta zorlanırsanız sağlık bakımınızdan sorumlu kişiye söyleyiniz.

Çocuk emniyetli kapağın açılması:

Plastik şişe, size çocuk emniyetli bir kapakla sunulur; bu kapağı aşağıda açıklandığı gibi açmalısınız:

• Plastik vidalı kapağı aşağıya doğru bastırırken, saat yönünün tersi yönde çeviriniz.

• Vidalı olmayan kapağı çıkarınız.

INCIVO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INCIVO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

INCIVO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

INCIVO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuzu 4 saat içinde fark ederseniz, hemen unuttuğunuz 2 tableti alınız. INCIVO’yu her zaman yemekle birlikte alınız.

Unuttuğunuzu 4 saatten sonra fark ederseniz, almayı unuttuğunuz dozu atlayarak normal şekilde sonraki dozlarınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuzla konuşmadan hiçbir şekilde INCIVO kullanmayı bırakmayınız.

Doktorunuz söylemediği durumlar dışında INCIVO kullanmayı bırakmayınız.

INCIVO’ yu kullanmayı bırakmanız için bir neden olduğunu düşünseniz bile doktorunuzla konuşmadan INCIVO kullanmayı bırakmayınız.

INCIVO kullanımıyla ilgili başka sorularınız var ise, doktorunuza danışınız. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz INCIVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenilen sonucu alamazsınız.

Eğer INCIVO’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

INCIVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INCIVO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bu ilaçları kullanıyorsanız, bu ilaçların yerine kullanabileceğiniz ilaçları doktorunuza sorunuz.

ilaç (etkin maddenin adı)

ilacın kullanım amacı

alfuzosin

Alfa-1-adrenoreseptör antagonistleri (prostat bezinizin büyümesiyle ilgili şikayetleri tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç)

amiodaron, bepridil, kinidin, diğer sınıf I veya III anti-aritmikler

Anti-aritmikler

(anormal kalp atışı gibi belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılırlar)

astemizol, terfenadin

Anti-histaminler

(alerji belirtilerinin tedavisine yönelik ilaçlar)

rifampisin

Anti-mikobakteriyeller (tüberküloz gibi bazı enfeksiyonların tedavisine yönelik ilaçlar)

dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin

Ergot türevleri

(migren ve baş ağrılarının tedavisine yönelik ilaçlar)

sisaprid

Gastrointestinal motilite ajanları

(bazı mide hastalıklarının tedavisine yönelik

ilaçlar)

sarı kantaron (St John’s wort; Hypericum perforatum)

Bitkisel ürünler

(endişe halini düzeltmeye yarayan bitkisel bir ürün)

atorvastatin, lovastatin, simvastatin

HMG CoA redüktaz inhibitörleri (kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar)

pimozid

nöroleptikler

(psikiyatrik hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar)

sildenafil, tadalafil

PDE-5 inhibitörleri

(bir tür kalp-akciğer hastalığına bağlı olarak

akciğer atardamarınızdaki yükselmiş olan tansiyonunuzu tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç)

INCIVO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

midazolam (ağızdan alınan), triazolam

sedatifler/hipnotikler

(uyku ile ilgili sorunların ve/veya endişe

halinin tedavisine yönelik ilaçlar)

karbamazepin, fenobarbital, fenitoin

Anti-epileptikler

Epilepsili (sara hastalığı) havaleleri tedavi etmeye yönelik ilaçlar (antikonvülzan ilaçlar)

Yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

INCIVO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

INCIVO, mutlaka peginterferon alfa ve ribavirin adlı ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Bu nedenle birlikte kullanıldığı bu ilaçların Kullanma Talimat’larını okumanız çok önemlidir. İlaçlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin sizde bulunup bulunmadığını kontrol ederek, varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Deri döküntüleri

INCIVO alan hastalarda deri döküntüleri görülebilir. Bu döküntülerle birlikte kaşıntı da olabilir. Genellikle bu döküntü hafif ya da orta şiddette olur. Ancak bazen şiddetli de olabilir ya da döküntüler ağırlaşabilir. Yeni bir döküntünüz ortaya çıkarsa ya da mevcut döküntünüz şiddetlenirse hemen doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz INCIVO’yu keserse tekrar kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatı’nın "4. Olası yan etkiler nelerdir?" bölümünde yer alan "Döküntü" yan etkisini dikkatlice okuyunuz.

• Kansızlık (Anemi)

Halsizlik, yorgunluk, soluk kesilmesi, baş dönmesi/sersemlik hali ve/veya kalbinizde çarpıntı hissederseniz doktorunuza haber veriniz. Bunlar sizdeki kansızlık (anemi) durumunun belirtileri olabilir.

• Kalbinizle ilgili sorunlar

Kalp yetmezliğiniz varsa, kalp atışlarınız düzensizse, kalbiniz yavaş atıyorsa, kalbinizin elektrosunda "uzun QT sendromu" olarak adlandırılan bir anormallik tespit edilirse ya da ailenizde "konjenital QT sendromu" olarak adlandırılan bir kalp rahatsızlığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz INCIVO tedaviniz sırasında sizi daha farklı yöntemlerle izleyebilir.

• Karaciğerinizle ilgili sorunlar

Karaciğerinizle ilgili başka sorunlarınız var ise, örneğin karaciğer yetmezliğiniz varsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Deride bir sararma olması (sarılık), karında ya da bacaklarınızda sıvı toplanması ve yemek borusunda olan kanamalar bir karaciğer hastalığının belirtileri olabilir. Doktorunuz INCIVO kullanıp kullanamayacağınıza karar vermeden önce karaciğer hastalığınızın durumunu değerlendirebilir.

• Geçirmiş olduğunuz enfeksiyonlar

Önceden, AİDS (HIV) veya hepatit B enfeksiyonu geçirmişseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz INCIVO’nun sizin için uygun ilaç olup olmadığına karar verecektir.

• Geçirmiş olduğunuz organ nakilleri

Organ nakli yapılmış ve bu nedenle bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz INCIVO’yu kullanıp kullanamayacağınıza karar verecektir.

Kan testleri

Doktorunuz, tedavinize başlamadan önce ve tedaviniz sırasında aşağıdaki nedenlerden dolayı size düzenli aralıklarla bazı kan testleri uygulayacaktır:

• Kanınızdaki virüs miktarı ve mevcut virüs tipinin INCIVO ile tedavi edilen tipte (genotip 1) olup olmadığı. Tedavinizle ilişkili bazı kararlar bu testlerin sonucuna göre verilecektir. Doktorunuz bu şekilde tedaviye erkenden cevap verip vermediğinizi ve kanınızdaki virüs miktarını takip edecektir. Eğer tedaviniz etkili olmuyorsa doktorunuz ilaçlarınızı kesebilir. Doktorunuz ilaçlarınızı keserse yeniden başlamayınız.

• Sizde bir kansızlık (anemi) durumu olup olmadığını anlamak için

• Kan hücrelerinizin sayısı ile kanınızın kimyasal kompozisyonunda bir değişiklik olup olmadığını belirlemek için. Bu test sonuçlarında anormallikler olursa doktorunuz size bunları açıklayacaktır. Bu testler arasında şunlar olabilir: kan sayımı, tiroid bezinin (sizdeki yapım-yıkım işlerini kontrol eden boynunuzdaki bir iç salgı bezi) işlevlerini gösteren testler, karaciğer ve böbrek işlevlerini gösteren testler.

INCIVO, 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde yeterli veri bulunmadığından kullanılmamalıdır.

INCIVO, 65 yaş ve üzerindeki kısıtlı sayıda hasta tarafından kullanılmıştır. Bu yaştaysanız INCIVO kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INCIVO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

INCIVO, her zaman için yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Yiyecekler ilacın vücudunuzda yeterli düzeye ulaşabilmesini sağlar.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

INCIVO, diğer bazı ilaçların etkisini ya da diğer bazı ilaçlar INCIVO’ nun etkisini değiştirebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

ilaç (etkin maddenin adı)

ilacın kullanım amacı

flekainid, propafenon

anormal kalp atışı gibi belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılırlar (anti-aritmikler)

digoksin, damar içi yoldan kullanılan lidokain

Anormal kalp atışı gibi belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılırlar (anti-aritmikler)

klaritromisin, eritromisin, telitromisin, troleandomisin

enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılırlar (antibiyotikler)

varfarin, dabigatran

kanın pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan ilaçlar (antikoagülanlar)

essitalopram, trazodon

mizaç bozukluklarını tedavi etmek amacıyla kullanılırlar (antidepresanlar)

domperidon

bulantı ve kusmayı önlemeye yönelik ilaçlar (antiemetikler)

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol

mantar enfeksiyonların tedavisine yönelik ilaçlar (antifungaller)

kol şi sin

iltihaplı eklem hastalığının tedavisine yönelik ilaçlar (Gut ilaçları)

rifabutin

bazı enfeksiyonların tedavisine yönelik ilaçlar (anti-mikobakteriyeller)

alprazolam, enjeksiyonla uygulanan midazolam

uyku ile ilgili sorunların ve/veya endişe halinin tedavisine yönelik ilaçlar (Benzodiyazepin olmayan sedatifler)

zolpidem

uyku ile ilgili sorunların ve/veya endişe halinin tedavisine yönelik ilaçlar (Benzodiyazepin olmayan sedatifler)

amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin, verapamil

kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar (Kalsiyum kanal blokerleri)

budesonid, solunum ya da burun yoluyla alınan flutikazon, ağız yolundan ya da enjeksiyonla alınan deksametazon

astım ya da iltihabi ve bağışıklık sistemindeki bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaçlar (Kortikosteroidler)

bosentan

pulmoner arteriyel hipertansiyon olarak adlandırılan kalp-akciğer hastalığının tedavisi için kullanılan bir ilaç (endotelin reseptor antagonisti)

atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir

AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (HIV-proteaz inhibitörü ilaçlar)

abakavir, efavirenz, tenofovir disoproksil fumarate, zidovudin

AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (revers transkriptaz inhibitörleri)

tüm doğum kontrol hapları

hormonal doğum kontrol ilaçları

östrojen temelli ilaçlar

hormon tamamlama için kullanılan ilaçlar

siklosporin, sirolimus, takrolimus

bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılan ilaçlar (immünosupresanlar)

salmeterol

Astım kontrolüne yönelik ilaçlar (solunum yoluyla alınan beta-agonistler)

metadon

opioid bağımlılığını tedavi için kullanılan bir ilaç (narkotik analjezik)

sildenafil, tadalafil, vardenafil

ereksiyon bozukluklarını tedavi etmek için

veya bir tür kalp-akciğer hastalığına bağlı olarak akciğer atardamarınızdaki yükselmiş olan tansiyonunuzu tedavi etmek amacıyla __kullanılan ilaçlar(PDE-5 inhibitörleri)_

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz INCIVO kullanmayınız. INCIVO peginterferon alfa ve ribavirin ile birlikte kullanılması gereken bir ilaçtır. Ribavirin bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle tedaviniz sırasında gebe kalmamak için gerekli tüm önlemleri almanız kesinlikle çok önemlidir.

INCIVO tedavisi almaktayken ya da tedaviyi bıraktıktan sonraki aylarda siz ya da eşiniz gebe kalırsa, hemen doktorunuza haber veriniz (Lütfen aşağıdaki "Gebelikle ilgili önlemler" bölümüne bakınız).

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

olan bir kadınsanız INCIVO almaya başlamadan önce emzirmeyi kesiniz. Gebelikle ilgili önlemler

Erkek ve kadınlar için gebelikle ilgili önlemler:

INCIVO, ribavirin ile birlikte kullanılması gereken bir ilaç olduğundan ve ribavirin anne karnındaki bebeğe çok fazla zarar verebilecek bir ilaç olduğundan bir gebelik olasılığı varsa hem kadın hem de erkek hastaların olası bir gebeliği önlemek için alması gereken bazı özel önlemler vardır. Hiçbir doğum kontrol yöntemi %100 garantili olmadığından, bu ilacı almaktayken ya da aldıktan sonra siz ve eşiniz en az iki etkili doğum kontrol yöntemini bir arada kullanmalısınız. INCIVO ile tedaviniz sonlandıktan sonra doğum kontrol yöntemlerine devam etme konusunda lütfen ribavirinin Kullanma Talimatı’na başvurunuz.

Doğurganlık çağındaki kadın hastalarla ilgili önlemler:

INCIVO tedaviniz sırasında doğum kontrol hapları etkili olmayabilir. Bu nedenle siz ve eşiniz tedaviniz sırasında ve son INCIVO alımından sonraki 2 ay boyunca iki etkili doğum kontrol yöntemini bir arada kullanmalısınız. Ek bilgi için peginterferon alfa ve ribavirinin Kullanma Talimatlarını okuyunuz.

Araç ve makina kullanımı

INCIVO tedavisi sırasında bazı hastalarda bayılmalar olabilir ya da görme problemleri olabilir. Kendinize bayılacakmış gibi hissederseniz ya da görme sorunlarınız olursa araç ve

kullanımı dikkat gerektiren makineleri kullanmayınız. Ek bilgi için peginterferon alfa ve ribavirin Kullanma Talimatlarını okuyunuz.

INCIVO Etken Maddesi Nedir?

Bu ilacın her bir tableti 2.3 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

INCIVO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.