Imuran Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

IMURAN nedir ve ne için kullanılır?

IMURAN blister içinde bulunan 50 mg’lık 100 tablet halinde satılmaktadır.

IMURAN immünosüpresif ilaçlar adı verilen grubun bir üyesidir, immünosüpresif ilaçlar, bağışıklık sistemini zayıflatır, ancak bu durum, organ nakli yapılan hastalarda veya bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine zarar verdiği bazı hastalıklarda (otoimmün hastalıklarda) istenen bir etkidir.

IMURAN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Organ nakli yapılan hastalarda, nakledilen organın kabul edilebilirliğini artırmak amacıyla

• Bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine zarar verdiği bazı hastalıkları (otoimmün hastalıklar) tedavi etmek amacıyla

IMURAN’ın kullanıldığı otoimmün hastalıklar aşağıdadır:

• Şiddetli romatoid artrit (iltihaba bağlı eklemlerde şişme ve ağrı)

 • Dermatomiyosit/polimiyosit(iskelet kasında görülen nedeni bilinmeyen iltihabi hastalıklardır, dermatomiyozitte polimiyositten farklı olarak bulgulara deri döküntüleri de dahildir)
 • • Otoimmün kronik aktif hepatit (genelde genç kadınlarda görülen ateş, eklem ağrısı ve deri döküntüsü ile gelişen otoimmün bir hastalıktır)

  • Pemfıgus vulgaris (deri ve müközalar üzerinde büllerin oluşmasıyla karakterize sebebi bilinmeyen otoimmün bir hastalık)

  • Poliarteritis nodosa (küçük atardamarların iltihabı ile gelişen zaman zaman ateşin eşlik ettiği damar hastalığı)

  • Otoimmün hemolitik anemi (Bağışıklık sistemi hücrelerinin alyuvar adı verilen kan hücrelerine zarar verdiği bir hastalık)

  • Kronik refrakter idiyopatik trombositopenik purpura (kanda trombosit adı verilen ve pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin sayısında azalma ve mukozalar üzerinde kanama ile gelişen otoimmün hastalık)

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi IMURAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa IMURAN’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları:

  Genel yorgunluk hali, baş dönmesi, bulantı, kusma veya diyare.

  Yüksek ateş, titreme veya üşüme

  Deride kızarıklık veya deri döküntüsü

  Kas ve eklemlerde ağrı

  İdrar renk ve miktarında değişiklik ( böbrek problemleri)

  Kan basıncındaki düşüklükten kaynaklanan baş dönmesi, konfuzyon, sersemlik

  • Kolay morarma veya olağandışı kanama

  • Yüksek ateş veya diğer enfeksiyon bulguları

  • İleri derecede yorgunluk

  • Vücutta topaklar

  • Ciltte su toplaması, soyulma gibi değişiklikler

  • Genel sağlık durumunun bozulması

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın (10 kişide l’den azı etkilenir) *

  Berelenme ve kolay kanamaya neden olacak düşük platelet seviyesi

  Yaygın olmayan (100 kişide l’den azı etkilenir)

  Kendinizi yorgun hissetmenize, baş ağrısına, egzersiz sırasında nefes darlığına, baş dönmesi ve solgun görünmeye neden olacak alyuvarlar seviyelerinde düşme.

  Üst mide ağrısına, bulantı ve kusma hissine neden olacak pankreas enflamasyonu

  Koyu renk gaita, koyu renk idrar, kaşıntı ve deri ve gözlerde sarılğa neden olacak karaciğer problemleri.

  Seyrek (1000 kişide l’den azı etkilenir)

  Zayıflık, yorgunluk, solgunluk, baş ağrısı, dilde ağrı, nefes daralması, berelenme veya enfeksiyona neden olacak kan ve kemik iliği ile ilişkili problemler

  Diyare, karın ağrısı, kabız, bulantı ve kusmaya neden olacak bağırsak problemleri

  Imuran kullanımına devam edilse de iyileşebilecek saç kaybı

  Hayatı tehdit edebilecek şiddetli karaciğer harabiyeti

  Kan, lenf ve deri de dahil olmak üzere bazı kanser tipleri

  Derinin renklenmesine ve döküntüye neden olabilecek güneş ışığına karşı hassasiyet.

  Çok Seyrek (10,000 kişide l’den azı etkilenir)

  Nefes darlığı, öksürük ve ateşe neden olacak akciğer enflamasyonu

  IMURAN Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinlerde kullanım

  Organ naklinde: Genellikle tedavinin ilk günü 5 mg/kg/gün doza kadar IMURAN verilebilir. İdame dozu 1-4 mg/kg/gün arasındadır.

  Nakledilen organın reddedilme riskinden dolayı IMURAN tedavisi, çok düşük dozlarda bile olsa süresiz olarak uygulanmalıdır.

  Diğer hastalıklar: Genel başlangıç dozu 1-3 mg/kg/gün’dür. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz ilacınızın dozunu 1 mg/kg/gün’ün altında olan dozlardan 3 mg/kg/gün’e kadar çıkarabilir.

  IMURAN tabletleri bir miktar su ile birlikte alınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Organ naklinde ve diğer hastalıkların tedavisinde: Yetişkinlerde uygulanan doz ve uygulama yöntemi ile aynıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz genel durumunuza göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz böbrek ve karaciğer hastalığınızın durumuna göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz IMURAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size söyleyecektir. Tedavinizi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer IMURAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 1 *

  IMURAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  IMURAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IMURAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IMURAN ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  IMURAN tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  IMURAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IMURAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Azotioprine veya IMURAN’ın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

  • 6-merkaptopurine (6-MP) karşı alerjiniz varsa

  IMURAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Tedaviniz süresince doktorunuz sizi yakından izleyecek ve tedavinin ilk 8 haftasında haftada bir tam kan sayımı yaptırmanızı isteyecektir. Eğer yüksek dozda ilaç alacaksanız veya şiddetli böbrek ya da karaciğer bozukluğunuz varsa kan sayımını daha sık yaptırmanız istenecektir. Tedavinizin ilerleyen aşamalarında ayda bir kez veya en azından 3 ayda bir kez tam kan sayımı yaptırmanız gereklidir.

  • Tedavi sırasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz, vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama veya morluk oluşursa hemen doktorunuza haber veriniz.

  • Hipoksantin-guanin-fosforibosiltransferaz eksikliği (Lesch-Nyhan sendromu) olan hastalar, tiopurin metiltransferaz enziminin kalıtsal olarak bulunmadığı bazı kişiler IMURAN’ın etkin maddesi olan azatioprinin bağışıklığı baskılayıcı aktivitesine karşı aşırı derecede duyarlı olabilir. Bu nedenle kan sayımlarınızı düzenli yaptırmanız ve durumunuzdaki değişiklikleri hemen doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

  • IMURAN ile tedavi edilen hastalann bazılarında kromozom (kalıtsal özellikleri belirleyen

  genleri taşıyan cisimcikler) anormallikleri görülmüştür. Kromozomal anormallikler

  IMURAN ile tedavi edilen hastaların çocuklarının lenfositlerinde (vücudun savunmasında görev alan beyaz kan hücreleri) de gözlenmiştir. Çok seyrek durumlar dışında tedavi gören hastaların çocuklarında fiziksel bir anormalliğe rastlanmamıştır.

  • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi gören hastalarda bazı kanser türlerinin

  gelişme ihtimali vardır. Özellikle birden fazla immünosüpresif ilaç alan hastalarda kanser

  riski daha yüksektir. Bu nedenle güneş ve ultraviyole ışınlara maruz kalmamaya özen

  gösteriniz, koruyucu giysiler giyiniz ve yüksek koruyucu faktörlü güneş yağı kullanınız.

  • Bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerin uygulanması suçiçeği veya zona gibi

  enfeksiyonları şiddetli hale getirebilir. Bu nedenle daha önceden bu enfeksiyonları

  geçirdiyseniz mutlaka doktorunuza bildiriniz. Eğer geçirmediyseniz bu hastalıkları taşıyan kişilerle temastan kaçınınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IMURAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  IMURAN mide bulantısına yol açabilir, bunu engellemek için ilacınızı yemeklerden sonra alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalma ihtimaliniz varsa IMURAN kullanmayınız.

  • Eşlerden herhangi biri IMURAN kullanıyorsa uygun doğum kontrol önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • İlaç anne sütüne geçtiğinden, IMURAN kullanan annelerin bebeklerini emzirmesi tavsiye edilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  IMURAN’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

  IMURAN Etken Maddesi Nedir?

  IMURAN’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer allopurinol, oksipurinol, tiopurinol, nöromüsküler blokörler (süksinilkolin ve tubokürarin gibi), varfarin, indometazin, simetidin, kaptopril, sitostatik ilaçlar, miyelosüpresif ilaçlar (penisilamin), aminosalisilatlar (kotrimoksazol, olsalazin, mesalazin ya da sulfasalazin gibi), furosemid gibi ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  IMURAN aşıların aktivitesini bozabilir, bu nedenle aşılanmadan önce doktorunuza IMURÂN kullandığınızı söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IMURAN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

 • Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.