Imprida Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

IMPRIDA nedir ve ne için kullanılır?

IMPRIDA, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Kenarları eğimli, oval şekilde, koyu sarı renkteki tabletlerinizin bir yüzünde "NVR", diğer yüzünde "ECE" harfleri basılıdır.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

IMPRIDA, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını artırır. Valsartan, anjiyotensin II’nin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

IMPRIDA, kan basıncım düşüren tek bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen kan basıncı yüksek olan hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IMPRIDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az görülebilir. :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

IMPRIDA’nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın:

• Grip,

• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,

• Baş ağrısı,

• Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,

• Yorgunluk,

• Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,

• Kusma.

Yaygın olmayan:

• Sersemlik,

• Bulantı ve karın ağrısı,

• Ağız kuruluğu,

• Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,

• Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),

• Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,

• Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,

• Öksürük,

• İshal,

• Kabızlık,

• Ciltte döküntü, kızarıklık,

• Eklemlerde şişme,

• Sırt ağrısı,

• Eklemlerde ağrı,

• Saç dökülmesi,

• Değişen bağırsak alışkanlıkları, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,

• Mide ağrısı,

• Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,

• Soluk alıp vermede güçlük,

• Erkeklerde memelerde büyüme,

• Burun akıntısı, hapşırma,

• Deride ve gözlerde sararma, iştah kaybı, hafif renkli idrar,

• Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),

• Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,

• Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri,

• Ruh halinde değişiklikler,

• Kas ağrısı,

• El ve ayak parmaklarında uyuşma ya da karıncalanma hissi,

• Şiddetli üst mide ağrısı,

• Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma,

• Morumsu-kırmızı lekeler, kaşıntı,

• Özellikle yüz ve boğazda şişme,

• Dudaklar, gözler ya da ağızda şişme, deride soyulma.

Seyrek:

• Döküntü, kaşıntı, yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik reaksiyon,

• Huzursuzluk (Anksiyete),

• Kulak çınlaması,

• Bayılma,

• Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya da sık idrara çıkma ihtiyacı,

• Ağırlık hissi,

• Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,

• Aşırı terleme,

• Ciltte yaygın döküntü,

• Kaslarda spazm,

• Ezici göğüs ağrısı,

• Düzensiz kalp atışı,

• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı. Çok Seyrek:

• Ciltte ve gözlerde sararma,

• Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarında değişiklikler,

• Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme.

Sıklığı bilinmeyen:

• Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,

• Kanda potasyum seviyesinde artış,

• Böbrek fonksiyonlarında düşüş veya şiddetli düşüş,

• Aşırı duyarlık.

IMPRIDA Nasıl Kullanılır?

• IMPRIDA için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir.

• Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet IMPRIDA kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz size daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

• En iyi sonuçları elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için IMPRIDA’yı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanmanız çok önemlidir.

• Önerilen dozu aşmayınız.

• IMPRIDA, sadece ağızdan kullanım içindir.

• Aç karnına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde IMPRIDA kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız. Şiddetli karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz IMPRIDA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü IMPRIDA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer IMPRIDA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

IMPRIDA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

IMPRIDA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IMPRIDA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IMPRIDA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü IMPRIDA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

IMPRIDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPRIDA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Valsartana, amlodipin besilata ya da IMPRIDA’nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),

• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,

• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

IMPRIDA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,

• Kanınızdaki potasyum düzeyinin artırılması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),

• Halen beta-blokörler adı verilen ilaçları kullanıyorsanız. Doktorunuz size dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye edecektir.

• Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlarınızda daralma olduğu teşhis edildiyse,

• Vücudunuzda üretilen aldosteron isimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,

• Kalp yetersizliğiniz varsa,

• Doktorunuz, kalp kapakçıklarınızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasınızda anormal kalınlaşma (obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati) teşhis ettiyse.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IMPRIDA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

IMPRIDA’yı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

IMPRIDA’nın içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların IMPRIDA kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi IMPRIDA da nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, IMPRIDA’nın etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

IMPRIDA Etken Maddesi Nedir?

IMPRIDA’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

IMPRIDA’nın potasyum içeren yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

IMPRIDA’nın psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Diltiazem, ağızdan alınan mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. itrakonazol, ketokonazol), viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ritonavir isimli ilaç, sara nöbeti geçirmeyi engelleyici ilaçlar (antiepileptikler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon), bazı antibiyotikler (örn. rifampisin) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. sarı kantaron (hipericum perforatum)] ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Steroid yapıda olmayan ağrı kesici ilaçlar ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

IMPRIDA’nın yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler)] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

IMPRIDA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.