Imigran Ne İlacıdır?

IMIGRAN nedir ve ne için kullanılır?

İMİGRAN, ağrı başlamadan belirti veren veya vermeyen migren ataklarının akut tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IMIGRAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa IMIGRAN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Alerjik reaksiyonlar: döküntü, kaşıntılı döküntü, hırıltılı solunum, göz kapakları, yüz ve dudaklarda şişlik ve dolaşımın durması.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Çok seyrek:

Bilinmiyor:

Yaygın yan etkiler

 • Göğüs, boğaz ya da vücudun başka bölümlerinde ağırlık, basınç ya da sıkma hissi, hissizlik, ısınma ya da soğuma gibi sıra dışı hisler
 • Bulantı, kusma
 • Yorgunluk ya da sersemlik
 • Baş dönmesi, güçsüzlük ya da sıcak basması
 • Geçici kan basıncı artışı
 • Nefes darlığı • Kas ağrısı
 • Çok seyrek yan etkiler

 • Karaciğer fonksiyon değişiklikleri
 • Sara nöbetleri, titreme, kas spazmı, boyun sertliği
 • Görmede bozukluk, çift görme gibi görme bozuklukları; bazı olgularda kalıcı kusurlar oluşabilir
 • Kalp sorunları; kalp atımında hızlanma, yavaşlama, göğüs ağrısı (anjina) ya da kalp krizi
 • Deride soluk mavi renk ve/veya parmaklarda, kulak, burun ya da çenede soğukta ve duygusal streste ağrı (Raynaud fenomeni)
 • Baygınlık (kan basıncı düşmesi)
 • Karında ağrı ve kanlı ishal (iskemik kolit)
 • İshal
 • Eklem ağrısı
 • Gerginlik duygusu
 • Aşırı terleme
 • IMIGRAN Nasıl Kullanılır?

  İMİGRAN, migrenden koruma amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

  İMİGRAN’ın migren baş ağrısının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken verilmesi tavsiye edilir, fakat atağın hangi safhasında verilirse verilsin eşit derecede etkilidir. Yetişkinler için önerilen İMİGRAN dozu 50 mg dır (1 tablet). Bazı hastalar 100 mg’a ihtiyaç duyabilirler.

  Eğer ilk İMİGRAN dozundan bir etki göremediyseniz, aynı atak için ikinci bir doz almayınız. Daha sonra gelen ataklar için alabilirsiniz.

  Hasta ilk doza yabıt verir, fakat belirtiler tekrar ederse, dozlar arasında minimum iki saat aralık olması ve 24 saatlik bir periyotta en fazla 300 mg alınması koşuluyla ikinci bir doz verilebilir.

  Tabletler bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Y

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  İMİGRAN, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi ilacın emilimi, metabolizması veya atılımını önemli ölçüde etkileyen bir hastalığı olanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

  Eğer İMİGRAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

  IMIGRAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İMİGRAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da en yakın acil servise başvurunuz.

  IMIGRAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IMIGRAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  IMIGRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IMIGRAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Sumatriptan’a ve/veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa
 • Kalp atar damarlarında daralma (iskemik kalp hastalığı) ya da göğüs ağrısı (anjina) gibi kalp hastalığınız varsa ya da kalp krizi geçirmişseniz
 • Bacaklarınızda yürürken kramp benzeri ağrılara yol açan dolaşım sorununuz varsa (periferik damar hastalığı)
 • İnme ya da hafif inme (geçici iskemik atak) geçirdiyseniz
 • Kontrol altına alınmamış hipertansiyonunuz varsa
 • Ergotamin, metiserjit, triptan ya da naratriptan veya zolmitriptan gibi diğer migren ilaçları kullanıyorsanız
 • MAOİ (monoamin oksidaz inhibitörleri) adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız
 • Sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertalin gibi SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa

 • Venlafaksin ve duloksetin gibi SNRİ (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) ilaçlar kullanıyorsanız
 • 18 yaşından küçükseniz.
 • IMIGRAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Özellikle 40 yaş üzerinde erkek ya da menopoz döneminde bir kadınsanız ve sigara kullanıyor ya da nikotin tedavisi kullanıyorsanız
 • Sara nöbeti geçirdiyseniz
 • Kafa yaralanması ya da alkolizm sorununuz olduysa
 • Sigara içiyorsanız veya fazla kiloluysanız
 • Şeker hastalığınız veya yüksek kolesterolünüz varsa
 • Karaciğer ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa
 • Sülfonamid adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
 • Hafif ve tedavi edilen bir hipertansiyonunuz varsa
 • Migren tedavisinde kullanılan bir ilaç olan 5-HT1 reseptör agonistlerini kullanıyorsanız
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahamülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse
 • Baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların aşırı kullanımı, duyarlı hastalarda baş ağrısının artmasına neden olabilir. Bu tip durumlarda tedaviye son verilmesi gerekebilir.
 • Kalp damarı hastalığı riski taşıyan hastalara, altta yatan kalp hastalığı olup olmadığı incelenmeden verilmemelidir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IMIGRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içecek ile kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İMİGRAN gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İMİGRAN gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  İMİGRAN ile tedavi sonucu uyuşukluk olabilir.

  Araç veya makine kullanımı gibi özel beceri gerektiren durumlarda dikkatli olunmalıdır.

  IMIGRAN Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İMİGRAN laktoz içerir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  Her bir tablet 3 mg kroskarmeloz sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Doktorunuzun kullandığınız tüm ilaçları, bitkisel ilaçlar veya besin desteklerini (vitaminler, demir, kalsiyum gibi) bildiğinden emin olunuz.

  Ergotamin, metiserjit, triptan ya da naratriptan veya zolmitriptan gibi diğer migren ilaçları kullanıyorsanız İMİGRAN en az 24 saat sonra alınabilir. İMİGRAN alımını takiben ergotamin içeren ilaç 6 saat sonra alınabilir.

  İMİGRAN bir grup antidepresan ilaç olan Monoaminooksidaz inhibitörleri (MAOI) beraber ya da en yakın 2 hafta içinde kullanılmamalıdır.

  Yine depresyon tedavisinde kullanılan sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertalin gibi SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ilaçlar ve venlafaksin ve duloksetin gibi SNRİ (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) ilaçlar ile birlikte kullanıldığında huzursuzluk, kafa karışıklığı, terleme, reflekslerde artış, kas spazmı, titreme, kalp atımında artış gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

  İMİGRAN ile St John bitkisi (depresyon tedavisi) içeren bitkisel ürünlerin eşzamanlı kullanılması yan etki olasılığını artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IMIGRAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.